Kruh přátel hudby vás zve na únorový koncert                  


Výběr vrcholných a výjimečných skladeb flétnového repertoáru 

Jan Ostrý - Flétna,

Silvie Ježková - Klavír

Na programu budou skladby F. X.  Mozarta, W. A. Mozarta, F. Schuberta, C. Debussyho a S. Prokofjeva
 
Jan Ostrý
začal hrát na flétnu u prof. V. Žilky a poté za vedení prof. F. Malotína na Pražské konzervatoři. Ve studiích pokračoval na CNR de Versailles (prof. Ch. Rayneau) a později jako stipendista francouzské vlády na Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon ve třídě proslulého flétnisty Ph. Bernolda, kde ukončil studium jednomyslným udělením prestižní 1. ceny. 
Vystupoval na významných koncertech a festivalech, mimo jiné na festivalu Styriarte v Grazu, Haydn Festspiele v Eisenstadtu, Pražském jaru, Smetanově Litomyšli, festivalu Concentus Moraviae (s PKF a J. Bělohlávkem), Saison Tchéque ve Francii a řadě dalších. Spolupodílel se na řadě nahrávek.
V koncertní sezoně 1999/2000 byl sólo-flétnistou v „Orchestre National de Lyon“, v sezóně 2001/2002 působil na stejném postu v „Den Norske Operaen Oslo“.
současné době vede flétnové třídy na Pražské konzervatoři a Fakultě umění Ostravské univerzity.
Od univerzitního roku 2017/18 vyučuje též na „Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien“.
 
Silvie Ježková
začala hrát na klavír v pěti letech pod vedením Jany Diatkové. Ve svých studiích pokračovala na Pražské konzervatoři (E. Boguniová) a Akademii múzických umění (doc. Boris Krajný a prof. Ivan Klánský).
Silvie Ježková se soustavně věnuje komorní hře v různých nástrojových kombinacích.
Jako komorní hráčka účinkovala na festivalu Pražské jaro, v řadě Avro Klassiek v holandské Concertgebouw, na festivalech Lange Nacht der Musik ve Vídni, Les Journées Romantiques du Vaisseau Fantôme v Paříži a dalších. Vystupuje na domácích i zahraničních pódiích (Francie, Německo, Nizozemí, Rakousko) a natočila snímky pro ORF, Radio 4 Netherlands a Český rozhlas.
současné době působí na Pražské konzervatoři a na Akademii múzických umění.

Koncert flétnisty Jana Ostrého za doprovodu klavíristky Silvie Ježkové
se uskuteční v pátek 23. 2. 2018 od 19,00 hodin v Malé scéně.
! POZOR, ZMĚNA – původně se měl koncert konat 21. 2. 2018 !

 
Nezapomeňte, že se blíží 500., jubilejní koncert Kruhu přátel hudby Česká Třebová
8. března 2018 od 19,00 hodin v Malé scé
Alexander Shonert housle

 

Řekli o Alexandru Shonertovi:

Je to geniální kumštýř, Bohem nadaný. Byl jsem dojatý, protože můj slavný pradědeček si zasloužil, aby byl takto interpretován.“
Josef Suk – pravnuk Antonína Dvořáka

O staccatu Alexandra Shonerta: „Je to fenomenální! Nic podobného jsem v životě neslyšel.
Václav Hudeček

„Ke spolupráci na mém muzikálu Golem jsem mohl pozvat jakéhokoliv houslistu z České republiky nebo ze zahraničí. Pozval jsem Alexandra Shonerta. Obdivuji jeho talent, ale především jsem věděl, že líp to nedokáže nikdo. Jen on.“
Hudební skladatel Karel Svoboda

Pro naladění na tento koncert se podívejte na následující odkazy:
Bližší informace k 500. koncertu KPH zveřejníme v březnovém ČtZ.