Když dva dělají totéž                            

Můj komentář nemá být polemikou k článku Martina Netolického (iČTZ 17/2018, 15.1.2018), ani úmyslem se pana hejtmana jakkoli dotknout, natož souviset s výsledkem voleb, článek mi toliko posloužil jako (více či méně vhodný) „oslí můstek“ k dále uvedenému. Jaký taky byl Tomáš Garrigue Masaryk.
Dupnout a prosadit si svou Masaryk uměl. Třeba když ve svůj prospěch ohýbal nejednoznačné paragrafy ústavy. Například pravomoc jmenovat některé úředníky si podle knihy Antonína Klimka Boj o hrad (PanEvropa, Praha 1996, 1998) zároveň vykládal jako právo je také odvolávat. Úplně mimo ústavou stanovená pravidla pak ležela zadání, která s oblibou vpisoval ministrům do jmenovacích dekretů… [Jaroslav Doubek: První prezident. Tatíček Masaryk aneb Fotr je lotr. In: Týden historie č. 1/2016 (listopad 2016), str. 86-91, jm. 86]
Masaryk jako prezident, jehož oslavování a oslovování mělo od počátku rysy bombastičnosti, včetně známého „tatíčkování“ za to nemohl, ale Zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb.z.a n. prostě byl:
§ 11 Urážka presidenta republiky.
1. Kdo před dvěma nebo více lidmi presidentu republiky nebo jeho náměstku na cti ublíží vyhrůžkou zlého nakládání nebo jiným hrubě zneuctívajícím projevem nebo ho uvede ve veřejný posměch, kdo pronese o něm obvinění, věda, že tím vážně ohrozí jeho čest, trestá se za přestupek vězením od osmi dnů do šesti měsíců.
2. Dopustí-li se vinník činu veřejně nebo tváří v tvář presidentu republiky (jeho náměstku) neb opětovně před dvěma nebo více lidmi při různých příležitostech nebo ho tělesně ztýrá, trestá se za přečin vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.
3. Důkaz pravdy i přesvědčení o pravdě je vyloučen.
Prezident byl tímto de iure i de facto nad zákonem. O jeho činech a výrocích se nesmělo pod hrozbou trestu odnětí svobody ani pochybovat. Ovšem jak někdo už řekl, autoritativní prezident v čele státu taky úplně k zahození není.
A TGM do třetice – jestli v jeho žilách náhodou nekolovala „modrá krev“. Na úvod do problematiky stačí přečíst si knihu Davida Glocknera Císařův prezident. Tajemství rodiny Tomáše Garrigua Masaryka (Knižní klub, Praha 2015). Sice se jí vyčítá, že v žádném případě nepředstavuje seriózní vědeckou práci, která by vycházela z analýzy archivních dokumentů, ovšem v jiných kauzách investigace nevadí.
Dokonce existují tzv. strážci sdělení a hlavním důvodem jejich tajnůstkaření je prý to, že by publikování závěrů jistého profesora Fundy (díky souhlasu rakouského ministra vnitra se dostal k některým spisům z doby monarchie; dle svých slov si z materiálů nemohl dělat výpisky ani kopie, výsledky svého bádání ale vložil do memoranda, které uložil u několika renomovaných historiků) mohlo mít negativní vliv na vnímání České republiky jejími sousedy. A je na pováženou, že „jedná se o státní zájmy a záležitost, která může být různým způsobem politicky využita, aniž možná tušíme jak“.
Poslední možnost, porovnání DNA padla, když Masarykova pravnučka Charlotta Kotíková, která žije v USA, oznámila, že povolení ke zkoumání DNA nedává. Pátrání je podle Kotíkové bulvárně laciné, neuctivé k Masarykovi a k celému českému národu.
Jak kdosi v souvislosti s touto čas od času připomínanou kauzou neuctivě poznamenal, že chtějí památku tohoto velikého bojovníka za pravdu „chránit“ zamlčováním pravdy? Je to stále symbol, a proto se o jeho lidských vlastnostech nahlas příliš nemluví.
Co říci závěrem? Buď Masarykovo, které pro českou společnost platí i v současnosti: Demokracii bychom tedy měli. Teď ještě nějaké ty demokraty. Nebo si povzdechnout, že většina Čechů historii vlastní země stejně nezná (https://www.novinky.cz/domaci/459841-vetsina-cechu-historii-vlastni-zeme-moc-nezna.html, 12.1.2018), zato na sociálních sítích má rozumů na rozdávání. Což vyjde asi tak nastejno.
Miloslav Renčín