Knihovnu v roce 2017 navštívilo 48 936 lidí!                       
O tom, že knihovnám klesají počty čtenářů a výpůjček se napsalo již mnoho. O důvodech tohoto stavu se vedou debaty, ale může být způsoben masivním přesunem informací do elektronického prostředí a nárůstem konkurence v oblasti příležitostí pro trávení volného času. Za českotřebovskou knihovnu můžeme říci, že navzdory nevyhovující budově se snažíme přetvářet tento prostor v místo, kam lidé rádi chodí. Nejen pro tradiční knihy, ale i za poučením, vzděláváním a zábavou.
Pokles některých ukazatelů se dotkl i naší knihovny, ale s úlevou můžeme konstatovat, že meziroční rozdíl není nijak dramatický. Registrovaných čtenářů bylo 2 317, z toho 734 dětí do 15 let. O skutečně odvedených výkonech vypovídá lépe spíše počet návštěv, kterých bylo 48 936, což představuje přes 900 týdně. Při každé návštěvě jste si odnesli průměrně 3 kusy knih a celkově jsme tedy provedli 124 354 výpůjček. Takový zájem nás těší a snad i potvrzuje, že naše rozhodnutí přizpůsobit se časovým možnostem našich čtenářů a rozšířit provozní dobu na 53 hodin, 6 dní v týdnu, bylo správné. Část služeb knihovna dnes nabízí online. Naši čtenáři nemusí chodit osobně, pokud chtějí prodloužit své výpůjčky nebo vyřídit rezervaci. Zvládnou to odkudkoli skrze náš katalog. Rozlišujeme tedy návštěvy na ty fyzické a na virtuální. Trendem posledních let je, že se počty v obou postupně vyrovnávají. Pro vaši představu, v online prostředí jsme měli přes 40.000 návštěv katalogu.
Těší nás i rostoucí zájem o naše další online projekty. Tím je i www.digiknihovna.cz, kde mohou zájemci číst a prohledávat plný text Českotřebovských novin a Českotřebovského zpravodaje. Pro zajímavost elektronická verze novin, byla stažena bezmála 5.000 krát.
Přestože knihovna nemá k dispozici vhodné prostory pro konání vzdělávacích a kulturních akcí, podařilo se jich uspořádat 237 a přišlo na ně těžko uvěřitelných 3 970 návštěvníků. Převažovaly vzdělávací akce pro děti a mládež. Pozornost jsme věnovali ale i školení v oblasti informačních technologií, v rámci kterých jsme zasvětili 240 dospělých do základů počítačové gramotnosti. Bohužel dlouhodobě nejsme schopni uspokojit vysoký zájem, především z důvodu nízkého počtu výukových míst na oddělení TeenSpace, kde tyto aktivity probíhají. Každá uskutečněná akce pro více lidí znamená pro knihovnice přesunovat těžký nábytek, aby vůbec mohl vzniknout prostor pro židle
a stoly. Prostorové limity nám také nedovolují zvýšit počet dokumentů dostupných ve volném výběru, více jak polovina našeho fondu se tak nachází v několika skladech.
Chtěli bychom tímto poděkovat našim čtenářům za to, že nám v tak hojné míře zachovávají přízeň
a slibujeme, že se i v roce 2018 budeme snažit o co nejlepší služby, akce a široký výběr literatury. Jsme tu pro vás.
Mgr. Gabriela Boháčková