Vzácné životní jubileum Jiřího Mazánka                             

Jiřího Mazánka znají Českotřebováci ze  školních let jako svého učitele jazyků. Setkali se s ním na základní škole v Nádražní ulici - tehdy to byla 3. osmiletka Stalinova 200 (tak jako kdysi i já osobně a spousta mých vrstevníků) nebo po roce 1962 pak žáci českotřebovské střední průmyslové školy železniční. 14. února 2018 dovrší devátou dekádu svého života, který prožil z velké části právě v našem městě. 

Věnoval jste se vlastně celý život jazykům, máte k tomu jistě velký talent a možná jste měl i vhodnou příležitost.

Myslím, že mě ovlivnilo  německé prostředí ve kterém jsem vyrůstal. Bylo to ve Velkém Uhřínově v Orlických horách. Tatínek tam sloužil jako četník. Do 2., 3. a 4. třídy jsem chodil v české menšinové škole  se spolužáky ze smíšených rodin, kterých nebylo více než deset. Takové školy podporovala Ústřední matice školská. Už zde jsem se naučil dost dobře německy a to mi dalo dobrý základ na celý život.  Po zabrání Sudet jsme se přestěhovali do České Třebové, kde jsem začal od 1. září 1939 chodit do primy zdejšího gymnázia.  Tam byla povinná němčina již od začátku, od tercie latina a pak od kvinty francouzština.  Toužil jsem po angličtině, rodiče mě umožnili soukromé hodiny, sám jsem se pak v angličtině zdokonaloval. Maturitu jsme ovšem složil v roce 1947  na reálném gymnáziu  v Pardubicích. Tatínka po skončení války převeleli do Moravan. Tam jsme se také přestěhovali. Po válce byl nedostatek učitelů jazyků, byla i velká touha po vzdělání. Od roku 1947 jsem studoval na Pedagogické fakultě v Praze obor ruštinu - němčinu. Ve studiu jazyků pro získání aprobace pro vyučování na středních školách jsem pokračoval na Olomoucké filosofické fakultě.

A jak jste se dostal zpátky do České Třebové?

Možná náhodou,  do České Třebové jsem se přiženil. Moje manželka Eliška Mazánková - Kučerová měla ještě dvě sestry, maminka byla na děti sama, tatínek se nevrátil z koncentračního tábora.  Bydleli jsme na Křibu v domku, který rodina získala jako konfiskát, vzhledem k těžké rodinné situaci. Vzpomínám na svoje pedagogické začátky v České Třebové i na kolegy učitele z té doby. S mnohými z nich mě poutá  dlouhodobé přátelství. Lidé měli k sobě v té době blíž než dnes. Od roku 1962 jsem pak přešel  na železniční průmyslovku, kde jsem působil až  do důchodu v roce 1988. Od té doby uplynulo již třicet let!   Na průmyslovce jsem se od roku 1964 jako učitel jazyků (ruštinář a němčinář) zapojil do organizování  družební vzájemné spolpráce se středními školami v Drážďanech a v Rostově na Donu . Je zřejmé, že tehdy byla na prvním místě především ruština, a němčina se učila na průmyslovce jen jako nepovinný předmět.  To se nám tehdy těžko prosazovalo.  Nicméně družba se dařila, nejdříve ve formě výměny učitelů a později také jako tzv. studentská provozní praxe. Na tehdejší dobu to byl poměrně složitý organizační úkol.

Nyní jste spokojeným obyvatelem Domu s pečovatelskou službou.

Na Křibě jsme žili s manželkou spokojeně. Naše dcera Alena vystudovala lékařskou fakultu - stomatologii a žije s rodinou v Plzni a pracuje jako lékařka. Manželka učila na základní škole na Parníku, byla zde také deset let ředitelkou. V roce 2000 onemocněla a v roce 2011 zemřela. Já jsem požádal   o ubytování  v Domě s pečovatelskou službou a to se mi vzhledem k mému zdravotnímu stavu podařilo. Jsem zde již sedmým rokem,  dům je komfortně vybaven, v suterénu ordinují dva lékaři, při vchodu do budovy má stanoviště taxislužba Červeného kříže.  Podle potřeby je k dispozici pečovatelská služba.  Snažím se sledovat dění ve městě i ve světě, je dobře že jsem díky zdejšímu DPS nezůstal zcela osamocen a mám zde přátele.

Děkuji za vyprávění, k vašim únorovým devadesátinám přeji hodně zdraví a spokojenosti.

Milan Mikolecký