Výstava obrazů "Studie Chaosu" Tomáše Šmilauera zahájena

Vernisáží byla v úterý 9. ledna 2018 zahájena výstava obrazů Tomáše Šmilauera (*1983 Pelhřimov) nazvaná "Studie chaosu", která skutečně dobře vystihuje  vystavenou tvorbu. Autor Tomáš Šmilauer pochází z Pacova, avšak  kořeny má v nedalekém Ústí nad Orlicí, odkud pochází jeho otec i dědeček. "Výtvarnému řemeslu" se věnuje již čtvrtá generace rodu Šmilauerů.
Tomáš Šmilauer vystudoval výtvarnou výchovu a na pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze (jednooborové studium učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ) v atelieru doc. Dr. Pavla Šamšuly) a již svou  diplomovou práci zaměřil na téma, velmi podobné "studii chaosu"  Jmenovala se "Komologická témata v současném výtvarném umění". Práce je publikována a přináší zajímavé výsledky.
Sám autor o své práci píše: "Tématiku kosmu a kosmologie jsem si vybral z toho důvodu, že odpovídala mým vlastním zájmům a velice se mi zamlouvala, avšak až v průběhu zpracování jsem si uvědomil  nesmírnou šíři a složitost tohoto zadání. Myslím, že také to bylo důvodem k prodloužení doby mého studia. Prostudoval jsem velké množství materiálů a literatury a cítím, že úsilí vynaložené na této diplomové práci mě opravdu všestranně obohatilo a do značné míry změnilo můj pohled na svět." Přesto, že výtvarné výstupy diplomové práce směřují k chaosu, tak se ale Tomáš Šmilauer po vysoké škole se začal výrazně věnovat krajinářství. V tématikou tohoto druhu jsme se mohli setkat loni v září a říjnu v ústecké Galerii Pod radnicí na výstavě "Stromy v krajině". Vazbu na zdejší region Tomáš Šmilauer potvrdil i svou pravidelnou účastí na Ústeckých výtvarných salonech.

Na naší výstavě v České Třebové se autor vrací k abstrakci a k chaosu ať již pochází z mikrosvěta nebo z kosmologických témat. Malířská tvorba Tomáše Šmilauera roste z klasicky cítěného obrazu, z lásky k barevné hmotě a ještě z dalších specifických daností, které autor získal díky svému osobitému vidění, cítění a zaujetí. Výstava autora, který se věnuje převážně malbě a volné grafice  je zajímavá, barevná, potěší duši všech návštěvníků.  Řekl bych že konečně máme od začátku kulturní sezóny výstavu, kterou bychom neměli opomenout a shlédnout. Nejsou zde krajiny, ale krásné abstraktní obrazy, které by byly ozdobou mnoha interiérů.