Připomenutí k Unzeitigovu (pohyblivému) betlému           


Po zbourání domu byl betlém uskladněn v Hýblově ulici čp. 64. Vedení města betlém odkoupilo a byl převezen do depozitáře muzea v Borku. Měli to na starosti pracovníci muzea. Pan Hubálek s kolegou začali stavět betlém, ale některé součásti byly při převozu ztraceny . Přijel syn Zdeněk, který ho naposledy stavěl doma aby řekl, které součásti chybí a musí být nové.
O Vánocích byl v Borku hotový betlém k vidění jen 2 dny. Když byl ředitelem Kulturního centra František Preisler a uvolnila se místnost, která rozměrem se pro betlém hodila, tak ho nechal převést do KC, aby jej vidělo více lidí. Rovněž byl převezen model domků starého Trávníku. Velice mě překvapily stavební práce v této  místnosti, bez ohledu na betlém - kulturní památku, se  kterou se jiná města chlubí. Překvapilo mě, že ani to nevadí ani nikomu ve vedení města.
Já si myslím, že to je kulturní památka, kterou každé město nemá a pan ředitel Kopecký ji tímto způsobem znevážil. Velice mě to mrzí!!                                                                                                                                  Olga Preislerová
Vzpomínka na instalaci betlému před pěti lety:
Unzeitigův pohyblivý betlém byl hitem Vánoc 2012

Unikátní Unzeigův velký "chodící" betlém je v majetku města od počátku devadesátých let a díky péči Jiřího Pištory a jeho spolupracovníků byl zkompletován a uveden v činnost. Ve zvláštní místnosti v depozitáři v Borku, bývalé štábní budově kasáren. Pro Třebováky byl zpřístupněn pravidelně o Vánocích, jinak byl k vidění  občasným návštěvám v této budově, např. na dříve organizovaných Dnech otevřených dveří.  Díky dohodě ředitele Kulturního centra se vedením města a ředitelkou městského muzea se v prosinci 2012 konalo velké stěhování. Betlém bylo třeba rozebrat do posledního elementu, převést do výstavní síně v Kulturním centru.  Dodávkové auto Kulturního centra (tzv. "Blesk") muselo jet třikrát. Potom nastal čas na sestavování konstrukce. Tohoto úkolu se zhostil Ing. Zdeněk Preisler, syn Olgy Preislerové - Unzeitigové, který opakovně stavěl tento betlém např. jako student zdejší průmyslovky, také se svým bratrancem Karlem. Naposledy v roce 1976...
Unzeitigovo pekařství jak známo muselo ustoupit stavbě sídliště Trávník III (i když možná i nemuselo...). Betlém se pak dostal do beden a své umístění měnil. Naštěstí se díky Karlu Unzetigovi dostal do majetku města, na doporučení Jiřího Pištory jej město z 100 tis. Kč zakoupilo a tím i zachránilo. Proti podobně betlému stavěného v Unzeitigově  pekařství  utrpěl možná nějaké ztráty, ale rozhodně nejsou tak velké, aby nestál za záchranu a za prezentaci na očích veřejnosti. Od roku 2012 je umístěn  v čele výstavní síně, právě se tam dobře vejde a přitom nijak nepřekáží. V době, kdy byla ve výstavní síni jiná výstava, je oddělen panely...  Pár metrů čtverečních sice ubere, ale město získalo možnost vystavit veřejnosti něco, co by jinak zůstalo skryto za mřížemi depozitáře.... Můžeme sice litovat, že se jej nepodařilo umístit přímo v budově muzea, ale zde by přece jen neměl celoroční využití, nezapadal by do výstavního scénáře. Právě v roce 2012 byly nové výstavní expozice po 40 letech otevřeny. Muzeum dnes není souhrn pamětihodností, ale ucelená výstavní expozice s ústřední myšlenkou, budovaná podle komponovaného scénáře....
Stavby betlému v novém prostředí se ujal právě Zdeněk Preisler s pomocníky a jak jsem tehdy sám mohl pozorovat, tak to byla  opravdu mravenčí práce. Vyšetřil si několik dní na pobyt v našem městě u maminky, byl u rozebírání  konstrukce a především u stavby ve výstavní síni. Jak sám říkal, musel improvizovat, protože přece jen je současná podoba poněkud pozměněna, jsou zde upravené mechanické pohony,  velkou většinou je však vše zachováno v původní podobě.
Funkční pohyblivý betlém býval ve Výstavní síni  Kulturního centra vystaven společně s  dalším unikátem, kterým je model staré městské čtvrti Trávník, vyrobený v letech 1994-5 Josefem Hubálkem, trávnickým rodákem. Představuje opravdu věrný pohled na tuto zajímavou městskou čtvrť v období  I. republiky. Jednotlivé chaloupky byly realizovány podle fotografií a odpovídají  svým vzorům.
Prý existuje i filmový záznam (osmimilimetrový film) původního stavu betlému v Unzeitigově pekařství. Bohužel se za posledních pět let nenašel.  Jeho význam je velký, zejména po přepisu do digitální formy.   (mm) 
Dále jsou uvedeny fotografie ze stavby a dokončování českotřebovského Unzeitigova chodícího betlému (2012).