Českotřebovská technická škola chystá pilotní projekt i s účastí CZ LOKO

Vyšší odborná škola a Střední škola technická v České Třebové, která nabízí střední a vyšší odborné vzdělání, se víc zaměří na výuku odborníků pro železniční dopravu. Už proto jednala i s manažery CZ LOKO, jak by se do tohoto záměru mohli její techničtí experti zapojit.  „Chceme být víc atraktivní i pro žáky ze základních škol, kteří se rozhodují kam dál, a nabídnout jim něco na víc. A spolupráce s odborníky z praxe je jednou z možností,"  říká Jan Kovář, nový ředitel školy, na níž nyní působí přes 700 žáků. Cílem je jejich počet ještě zvýšit. Projekt by škole poskytl také zpětnou vazbu na způsob výuky a firmám umožnil poznat studenty. Pilotní výuka se plánuje od února 2018. Dalším z cílů je zlepšit vybavení v oborech spojených se železnicí. Snahou je proto pořídit železniční simulátor, aby žáci  mohli získat oprávnění pro práci strojvedoucího. Podle Tomáše Brancuzského, personálního ředitele CZ LOKO, by takové vybavení zvýšilo kvalifikaci absolventů a usnadnilo jejich přechod do pracovního života. „Při přehlídce středních škol a zaměstnavatelů v areálu Na Skalce jsem viděl, jak kluci s nadšením a pomocí simulátoru řídili různé typy lokomotiv. Podobný simulátor by šlo bezesporu instalovat i do počítačů na základních školách a tím pomoci podchytit zájem jejich žáků o studium technických oborů," uvedl.
Pohled z výrobních provozů bývá někdy jiný než ten od katedry. Proto se CZ LOKO v České Třebové a Jihlavě podílí na rozšiřování kvalifikace vybraných pedagogů, zvláště mistrů odborného výcviku. Firma je takové spolupráci otevřena a třeba s českotřebovskou vyšší odbornou školou už připravuje  doplnění smlouvy o spolupráci.
Ta se rozvíjí také se Střední školou  automobilní Ústí nad  Orlicí, kde se ve školní sportovní hale počátkem listopadu konala burza dvanácti zaměstnavatelů, na níž CZ LOKO nechybělo. Ve vlastním stánku představilo poptávané pracovní pozice a činnosti společnosti - od opravárenství po výrobu nových lokomotiv. Škola patří mezi největší v kraji a vedle „dopravních" maturitních oborů nabízí i tříleté učební jako je mechanik opravář motorových vozidel, karosář, autolakýrník a autoelektrikář. Absolventi se tedy uplatní i v železničním průmyslu. Podobné zaměření i a šíři oborů má i jihlavská Střední škola průmyslová, technická a automobilní, s níž firma spolupracuje už deset let a je to znát na počtu nových absolventů, kteří nastoupili do zdejší provozovny CZ LOKO.  (ZZ)