Jak jsme zápasili s přílivem vody v chalupě a na zahradě v obci Rybník          

Koncem listopadu 2017 začala voda mírně pronikat do domku a na zahradu, což na jaře neb na podzim se občas stane. Dne 30.11.2017 jsem mailem požádal ORVOS o sdělení funkce kanalizace nedaleko domku, dne 1.12.17 přišla mailem odpověď, nechť se obrátím na obec Rybník. Voda začala stoupat proto jsem 3.12.17 zavolal na poruchovou službu ORVOS a nahlásil pravděpodobnou poruchu, přislíbena kontrola a sdělení výsledku. Dne 4.12.17 jsem mailem pro jistotu urgoval ORVOS na provedení kontroly. Dne 5.12.17 jsem z důvodů stoupající vody také od veřejné komunikace,  požádal OÚ Rybník mailem o kontrolu a stav kanalizace mezi domkem a firmou Solea.

Mezitím a také později jsem jednal s hydrogeologem, který došel k názoru, ORVOSem  a OÚ jistě vše bylo prověřeno, tudíž pokud není chyba ve vodovodu a kanalizaci, může to mít více příčin, včetně nového pramene pod domkem. Z tohoto důvodu, byl dohodnut řádný průzkum mezi vánočními svátky. Voda stále více přitékala do prostoru domku a pod obytné místnosti, čerpadlu docházel dech, proto jsem prorazil zeď a vykopal trativod pod staré borovice, které  hlavními kořeny zasahují pod jílovitou vrstvu a vodu přijmou.

Druhý přítok na zahradu začal silně zaplavovat okolí, včetně dřevníku a plujících polínek. Z tohoto důvodu jsem se osobně dne 19.12.17 dostavil na ORVOS s požadavkem další kontroly. Nejdříve došlo na diskuzi, kdo to zaplatí. Tentýž den voda zastavena. Dne 20.12.17 se dostavil pracovník ORVOSu a sdělil oprava bude provedena dne 2.1.2018, v nutném případě možno vodu pustit / toto nebylo využito z důvodů již silného podmočení domku /. Statik došel k závěru, z tohoto přídělu vodu je to dokonale promáčeno a možná vyschne za několik let, pokud nepřijdou silné mrazy, snad to domek přežije. Nedivte se, jsou to staré vodovodní řády a jelikož jsme stále rozvojová země / dle Americké studie po 27 letech sděleno na jaře 2017 /, až budou všechny kvalitní rozhledny, cyklostezky, hnízda a.p., možná dojde i na tyto věci.

Únik z vadného potrubí byl dle montéra 1 litr za sekundu, což bylo za 24 hodin odhadem  90 tisíc litrů. Jelikož jsem pracovně vytížen v Litomyšli, měla největší problém s vodou invalidní spolumajitelka domku. Byl též problém sehnat kopáče, až vypomohlo etnikum, které je někdy i neprávem kritizováno. Oprava dokončena dne 4.1.2018, s ohledem na to, že ve smlouvě o dodávce vody při havárii, nelze určit přesný termín opravy, byla oprava a zajištění opětné dodávky vody v rámci možností provedena  vcelku rychle, proto tímto děkuji společnosti ORVOSu a OÚ Rybník.

Foto: Nahoře již opravená "jehla" je na druhé straně silnice, domek na druhé straně má zahradu, kde se porucha projevila  ve vzdálenosti asi 1 - 1, 5 m níže.  Dole: Vykopaná jímka u základů, odkud bylo třeba měsíc čerpat vodu, další jímka pro čerpání vody byla uvnitř suterénních prostor domku. Nakonec musel pomoci vykopaný trativod. Porucha se musela projevovat jistě několik měsíců a tomu odpovídaly i velké ztráty ve vodovodní síti. Jen za měsíc to bylo 270 m3  a nikdo neví, kolik měsíců voda unikala, než si našla cestu pod silnicí a domkem až na zmíněnou níže položenou zahradu, kde byla posledního listopadu objevena..... Rybník tedy musel mít v té době podstatně vyšší odběry vody než předtím, než porucha vznikla.... Tuto vodu ovšem nikdo nezaplatí....