Nový sportovní stánek  na Skalce slavnostně předán do provozu                         

Česká Třebová je od 11. ledna bohatší o další moderní sportoviště, které bude sloužit jak  studentům  českotřebovské Vyšší odborné školy a střední školy technické a jednak také sportovcům z českotřebovských sportovních oddílů. Nový stánek dostal název "Sportovní hala Skalka" a hned v první slavnostní den sloužil mládeži i ligovým basketbalistům. Společně s novou sportovní halou bylo vybudování také další zázemí pro návštěvníky v podobě nově upravených komunikací a parkoviště pro osobní  automobily a autobusy s dostatečnou kapacitou. 
Slavnostní otevření nové haly předcházelo kvalitnímu basketbalovému utkání a sledovaly jej plné ochozy, prostory pro diváky byly naplněny na plnou kapacitu, kterou nový sportovní stánek umožňuje, tedy cca 300 diváků. vše také natáčely kamery několika televizních společností. Program zahájila děvčata tanečního oboru ZUŠ Česká Třebová pod vedením Lenky Slavíkové, potom přítomní shlédli videofilm zachycující celou anabázi stavby nové tělocvičny  v letech 2016 a 2017, včetně autentických záběrů spojených s pádem střechy haly dne 14. ledna 2017. Zástupce Pardubického kraje Mgr. Dominik Barták představil hlavní hosty, kterými byl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, starosta města Jaroslav Zedník, ředitel VOŠ a SŠT Česká Třebová Mgr. Jan Kovář a za dodavatele  ředitel společnosti Profistav Litomyšl Ing. Tomáš Zavřel, MBA.
Hejtman popsal velké úsilí odpovědných pracovníků v co nejkratší době a dobré kvalitě nahradit ztrátu způsobenou českotřebovským sportovcům a studentům havárií střechy, omluvil se za investora. Splnil slib, který dal loni po nešťastné havárii, že bude vše řádně vyšetřeno a do roka bude tělocvična znovu  v provozu. Viníci havárie byli označeni a bylo jin sděleno obvinění a projektanti společně s dodavatelem dokázali, že daný slib byl reálný a splnitelný.  Jaroslav Zedník blahopřál sportovcům a studentům k novému sportovnímu stánku a hovořil také o podílu města, které vybudovalo  na Skalce nové parkoviště, komunikace i hloubkovou kanalizaci, celý areál se dal do pořádku. Zbývá dobudovat atletický stadion s šatnami. I tato investice vypadá nadějně a tím bude sportovní komplex na Skalce dobudován.  Ředitel školy Jan Kovář, který je  velkým příznivcem basketbalu se netajil tím, jak je rád, že součástí  zahájení provozu nové haly Skalka je právě basketbal dobré úrovně. Škola bude novou tělocvičnu využívat nejen pro své studenty, ale využijí ji také další sportovci. Ředitel společnosti Profistav se zabýval samotnou stavbou a přestavbou havarované haly, ukázal, že Profistav je firma, která dokázala od září, kdyby bylo dodáno 14 nových lepených vazníků vyrobených v Rakousku stavbu dokončit ve vzorné kvalitě tak, že 22. prosince mohla proběhnout úspěšná kolaudace celého objektu. 
Nemluvilo se o penězích, jen o úsilí a o práci, kterou bylo třeba v časovém presu zajistit. Českotřebovským divákům se ještě představili zástupci "domácího" družstva BK JIP Pardubice Pavel Stara a Martin Marek, kteří jako dárek od  klubu a svazu přinesli řediteli školy Janu Kovářovi basketbalové míče, jistě pro další rozvoj tohoto sportu na naší "VDA" a tedy také v České Třebové.  Pardubičtí basketbalisté v rámci otevření haly sehráli prvoligové utkání s basketbalisty BK Snakes Ostrava. Hráli dobře, diváci viděli kvalitní basketbal, snad chybělo jen to opravdové domácí nadšené povzbuzování. "Domácí tým" BK JIP Pardubice vedl po většinu zápasu a zvítězil 80 : 66.
Pardubičtí basketbalisté zároveň připravili pro českotřebovskou veřejnost autogramiádu Jiřího Welsche, Levella Sanderse a Kamila Švrdlíka. Mladí  třebovští basketbalisté tak mají podepsané nejen fotografie, ale i trička nebo míče. Ve čtvrtek byla v hale Skalka velká oslava basketbalu. Byla to ukázka toho, že nový sportovní stánek může sloužit také špičkovému sportu - basketbalu, volejbalu nebo florbalu a jistě i dalším halovým sportům.  (mm)


Nová hala patří zejména mládeži a také volejbalu a florbalu


Slavnostní zahájení ligového zápasu a výsledek na světelné tabuli po skončení boje  • Děvčata ze ZUŠ vystoupila  také o přestávce v poločasu basketbalového zápasu