Silvestrovský ohňostroj trochu jinak

objektivem Jiřího Štembírka