Únorový Ježíšek v Týdenním stacionáři                               

V pátek 16.2. v odpoledních hodinách jsme předali v Týdenním stacionáři v České Třebové první část výtěžku z 9. ročníku  Podzimního benefičního plesu Za jeden provaz. Klientům jsme za vybrané peníze pořídili optická vlákna se světelným zdrojem a velké světelné vajíčko. Po zahájení a předání daru následoval i hudební program, ve kterém jsme si spolu s ostatními zazpívali několik populárních a lidových písniček za doprovodu kytary. Rádi bychom za účast a krásnou atmosféru poděkovali panu místostarostovi Dobromilu Keprtovi a všem zúčastněným. Těšíme se již na předání druhé části výtěžku, která proběhne na jaře. Tomáš Kupka