Českotřebovský deník 41/2018 (6/2)   
Prodejna Konzum Diskont bude od 19. února na 1,5 měsíce uzavřena   

Stavební práce, které nyní probíhají ve venkovním prostoru se přesunou dovnitř  prodejny, která bude rozdělena na dvě prodejní části s rozděleným sortimentem. Větší část o ploše 450 m2 bude stále jako Konzum - Diskont tak jak ji známe, ovšem s jiným vybavením a uspořádáním, menší část o ploše 170 m2 bude přestavěna na  Hobbymarket s názvem Fortel, ovšem s celoročním prodejem. K němu bude přiléhat i oddělený venkovní prostor, tzv. "Zahrada", zřejmě pro sezónní prodej. Obě prodejny budou mát společný vchodový prostor.  Z něho bude také možné vstoupit do třetího prostoru, který bude obě prodejny oddělovat. Bude zde zřízena pobočka pošty se dvěma přepážkami, přestěhovaná z Klácelovy ulice, a  bude obsluhována  vyškolenými pracovníky Konzumu  po celou provozní dobu  prodejny. Občané by na tom měli díky rozšíření provozní doby vydělat. Bude zde možné také podávat balíky a zřejmě si sem také balíky nechat posílat. A bude zde možné také zaparkovat.

Parkoviště bude mít podle dokumentace kapacitu na zaparkovaných osobních 31 vozidel, i když ze zaslané vizualizace mi to tak nepřipadá. Zřejmě není zachycena celá plocha parkoviště. Prodejna má být uzavřena od 19. února po dobu asi 1,5 měsíce, začátkem dubna by tedy měl být znovu zahájen prodej. Před uzavřením slibuje Konzum výprodejovou slevovou akci. Náklady na rekonstrukci a rozšíření prodejny jsou uváděny ve výši cca 15 milionů korun.

ÚMRTÍ

MUDr. Eva Formánková  75 let Česká Třebová Trávník 1983
Zdeněk Neruda, 77 let, Česká Třebová Víta Nejedlého 1200
Vlasta Žemličková 77 let  Česká Třebová Bezděkov 918
Pavel Rybka 56 let, Česká Třebová Ústecká 458
František Mazuch, 84 let, Česká Třebová Nové náměstí 1749
Libuše Sklenářová, 93 let, Rybník 163
Zdeněk Krška, 76 let, Česká Třebová Vinohradská 666
Anna Povolná, 62 let, Němčice, Člupek 70
Ludmila Slezáková, 93 let, Česká Třebová Lhotka 91  Čest jejich památce !

Připravuje se novela zákona o vodách,
dotkne se i likvidace odpadních vod od občanů

Sněmovna v úvodním kole podpořila novelu zákona o vodách, která kromě jiného přináší změny v kontrolách vypouštění odpadních vod do kanalizací. Poslanci se jí zabývali už v předchozím volebním období, ale nestihli ji před volbami projednat. Poplatky předloha nemění. Vypouštění odpadních vod do kanalizací by dle návrhu zákona (sněmovní tisk č. 45) nově neměla kontrolovat Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), ale vodoprávní úřady. Novela také zpřesňuje povinnosti při likvidaci odpadních vod, například při vyvážení odpadních jímek. Novela také přenáší poplatkovou agendu spojenou s poplatky za vypouštění odpadních vod z inspekce na Státní fond životního prostředí, který bude při jejich předpisu a kontrole postupovat podle daňového řádu.
Zpřesňuje se definice odpadních vod a vyjasňuje způsob jejich likvidace. V některých případech, například u částí obcí, umožní vypouštět odpadní vody do podzemních vod místo do povrchových, a to tam, kde to bude z hlediska ochrany vod vhodnější.
Vlastníci bezodtokových jímek budou muset stejně jako nyní prokazovat úřadům, jak zajistili zneškodnění odpadních vod. Nově budou mít povinnost předložit příslušné doklady za poslední dva roky. Provozovatelé fekálních vozů jim o tom budou muset vydávat potvrzení v němž bude mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl. Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona.


Kraj vyžaduje větší spolupráci zdravotnických zařízení 

Na Krajském úřadu se sešli ředitelé krajských zdravotnických zařízení v oblasti následné péče a rehabilitace nacházejících se v Pardubickém kraji. Hlavním bodem programu bylo projednání akčního plánu krajského radního Ladislava Valtra k dokumentu Koordinace a rozvoj zdravotní péče v Pardubickém kraji.
V minulém roce schválený Program rozvoje Nemocnice Pardubického kraje, tedy pěti krajských nemocnic, je postupně naplňován. Aby nezůstalo pouze u zařízení akutní péče, kraj zmapoval i vazby mezi dalšími zdravotnickými zařízeními v kraji. Ty jsou nyní popsány v materiálu Koordinace a rozvoj zdravotní péče v Pardubickém kraji. „Dokument analyzuje stav návazností zdravotní péče v našem kraji, a to až na úroveň praktických lékařů, byť to jsou samostatní poskytovatelé zdravotních služeb, a obsahuje další doporučení,“ informoval již dříve radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Léčebny, odborné ústavy, nemocnice i záchranná služba
Doporučení, které vyplývají z tohoto materiálu, transformuje do praxe akční plán. Ten obsahuje konkrétní aktivity včetně odpovědnosti a termínů. „Úkoly a opatření, které jsme si v akčním plánu rozdělili, jsou postaveny na posílení motivace ředitelů jednotlivých zdravotnických zařízení ke vzájemné spolupráci a informovanosti,“ vysvětlil radní Valtr a pokračoval: „Společně chceme postupně lépe propojit poskytované zdravotnické služby, tak aby byly více komfortní ve vnímání celku z pohledu pacienta.“
Stejně jako v případě následné péče se vedení kraje zabývá také přednemocniční péčí, tedy Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraj. „Cílem akčního plánu je mimo jiné například vytvořit standard předávání pacienta mezi záchrannou službou a nemocnicemi či předávání pacienta z lůžek akutní péče na lůžka péče následné,“ vyjmenoval některé z konkrétních aktivit radní Valtr. „Postupnými kroky tak chceme zlepšovat všechny návaznosti a spolupráci mezi všemi zdravotnickými organizacemi v našem kraji,“ uzavřel Ladislav Valtr.