Českotřebovský deník 42/2018 (7/2)    

Připravuje se Den otevřených dveří v MŠ Habrmanova 


Milí rodiče,
zveme Vás na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE HABRMANOVA
dne 27. 3. 2018
PROGRAM:
15.00 hod. - 16.00 hod. : prohlídka tříd
16.00 hod. – 17.00 hod. : prezentace školky, beseda s rodiči
Těší se na Vás kolektiv MŠ Habrmanova!
-------------------------------------------------------------------
Mateřská škola Česká Třebová,
Habrmanova  Habrmanova 1779
www.mshabrmanova.cz
Jak by mohl vypadat dopravní uzel Pardubice

Možnou podobu a fungování přepravního centra se čtyřmi druhy dopravy v Pardubicích si v názorných vizualizacích prohlédli zástupci vedení Pardubického kraje, města Pardubice, krajské Hospodářské komory, Letiště Pardubice a další zainteresovaní odborníci. Rozvojový projekt Pardubického kraje s názvem Dopravní uzel Pardubice spravuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
Krátký film, který dává představu, jak by dopravní uzel mohl vypadat, vznikl za přispění všech partnerů, kteří na něm mají zájem – tedy státu v podobě Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, Magistrátu Města Pardubice, Správy a údržby silnic Pardubického kraje a Letiště Pardubice. „Chceme, aby si všichni dokázali jasně představit, co to dopravní uzel znamená, z jakých částí se skládá a jak na sebe mohou navazovat. Zároveň to není nic definitivního, co by se nedalo v průběhu let upravovat, protože je to běh na dlouhou trať,“ řekl na začátku setkání náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
Cílem je vybudovat v Pardubicích multimodální logistické centrum, které bude jako jediné v České republice spojovat silniční, železniční, leteckou a vodní dopravu. Snahou je využít především ekologických způsobů dopravy po železnici a časem i po vodě. Silniční nákladní doprava zde bude plnit pouze funkci svozu a rozvozu zboží na kratší vzdálenosti. Pro leteckou dopravu bude zapotřebí zřídit cargo terminál.
„Je to dlouhodobý projekt, na kterém náš kraj spolupracuje s Ministerstvem dopravy od roku 2011. Teď máme zmapovanou situaci a je potřeba začít alespoň s projektováním. Právě v těchto letech je totiž dobrá příležitost čerpat evropské dotace a dopravní uzel má tu výhodu, že jednotlivé části se dají realizovat samostatně a i tak budou mít velký přínos pro region,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„Dopravní uzel Pardubice navazuje na stavby, které se budou stavět v rámci obchvatů obcí a přivaděčů k D35 a dívá se na mnoho let dopředu,“ podotkl na závěr 1. náměstek pro investice a majetek kraje Roman Línek.

Ohlédnutí za Velkou cenou České Třebové v judu mládeže  (U11 - 18)

Třetí lednový víkend v České Třebové patřil tradičně judu. V letošním, již 7. ročníku judistické Velké ceny se v kategoriích mláďat (9 a 10 let) a staršího žactva (13 a 14 let) v sobotu a mladšího žactva (11 a 12 let) a dorostu (15 – 17 let) v neděli utkalo o medaile a poháry pro nejlepší družstva v každé kategorii rekordních 539 judistů a judistek ze 61 oddílu z 3 zemí (ČR, Slovensko, Bosna a Hercegovina).
Českotřebovští judisté se v tak silné konkurenci neztratili. V kategorii mláďat se podařilo Toničce Sýkorové vybojovat první stříbrnou medaili pro náš oddíl a následovně ji bronzem doplnil Šimon Baláž.
Ve starších žácích se nám dařilo o mnoho lépe, když zlato na judistickém tatami vybojovala Petra Karastojanová, stříbrné medaile získali Matěj Řezníček a Jakub Verner a bronzem je doplnily Martina Paarová, Adéla Borovičková a Zora Zemánková. Touto sbírkou si tak starší žáci a žákyně zajistili pohár za celkové 3. místo v družstvech, když jim celkové vítězství uniklo prakticky o jeden jediný bod.
V neděli nás zaslouženým bronzem potěšil Adam Janíček a také výborným výkonem a pátým místem z 33 závodníků ve své váze do 38 kg též Petr Studený. V kategorii dorostu pak poslední medaile do naší sbírky přidal bronzem Lukáš Hübl a stříbrnou medailí Ondra Málek.
Letošní turnaj nás opět prověřil, a to jak po sportovní, tak i po organizační stránce a dnes již víme, že i počet účastníků přes 500 judistů ve 2 dnech je organizačně zvládnutelné. Jsme hrdí na skutečnost, že se nám daří dostat do České Třebové tak širokou a pestrou paletu judistů a judistek s prakticky celé České republiky, ale také ze Slovenska a tradičně i z Bosny a Hercegoviny.
JUDU ZDAR
VÝSLEDKY STRUČNĚ:
1. místo – Petra Karastojanová
2. místo – Antonie Sýkorová, Matěj Řezníček, Jakub Verner, Ondřej Málek
3. místo – Šimon Baláž, Martina Paarová, Adéla Borovičková, Zora Zemánková, Adam Janíček, Lukáš Hübl

Pardubičtí vězni pomáhají.
Kraj plánuje výstavu obrazů odsouzených

Spolupráce Pardubického kraje a Věznice Pardubice? Na první pohled se může tato myšlenka jevit jako stěží představitelná, avšak již dnes jsou vidět první výsledky. O další možné spolupráci hovořil v úterý hejtman Martin Netolický s ředitelem věznice Josefem Pšeničkou. V rámci terapeutických dílen vězni vyrábějí mimo jiné také plyšové hračky, které posloužili jako dárek na nedávno ukončené dětské olympiádě, která se konala právě v Pardubickém kraji.
„Panu řediteli patří velký dík za zorganizování výroby plyšových klokanů, kteří posloužili v rámci zimní dětské olympiády, protože právě klokan byl maskotem této akce. Díky vězňům si soutěžící z našeho kraje odnesli kromě sportovních zážitků také milou připomínku v podobě této hračky. Ukazuje se, že při oboustranném zájmu mohou být vězni přínosem také pro město či kraj, ve kterém vykonávají svůj trest. Mohou být užiteční například při odstraňování živelních katastrof, pomoci při úklidu města či obce nebo při vybraných řemeslných pracích. Dobrou zkušenost s vězni má i náš Zámek Pardubice, kde vězni například pomáhali s úklidem zámeckých valů,“ uvedl hejtman Martin Netolický a nastínil další možnou spolupráci. „Otevřeli jsme s panem ředitelem téma další možné prezentace činností odsouzených. Budeme chtít proto jednat o možnosti výstavy obrazů jednotlivých vězňů, jelikož řada z nich je skutečným uměleckým dílem a pozornost si zcela jistě zaslouží,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se v říjnu loňského roku seznámil s chodem tohoto zařízení pro více jak 850 vězňů. V rámci své návštěvy si zároveň prohlédl celý areál včetně pracovní zóny a terapeutických dílen.
 
Kladrubské Polabí může z růstu cestovního ruchu profitovat

Pardubice/Kladruby n. L. (7. 2. 2018) – Jak mohou obce a města v Kladrubském Polabí využít rostoucí cestovní ruch a jak mohou být nápomocní Pardubický kraj, Národní hřebčín a majitelé dalších památek v okolí. To je hlavní téma rozvojové studie širších vztahů v Kladrubském Polabí, která dnes v Kladrubech prošla závěrečným projednáním a připomínkováním. Po zapracování bude předložena Radě Pardubického kraje.
„Zadali jsme vypracovat rozvojovou studii, abychom společně s obcemi a dalšími subjekty v Kladrubském Polabí přesně znali současný stav turistické infrastruktury, věděli, co je potřeba urgentně řešit a kde jsou příležitosti k dalšímu rozvoji,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „Co se týká Pardubického kraje, velký dluh tu máme ve stavu téměř poloviny silnic II. a III. tříd včetně některých mostů a čeká nás také výstavba nové jízdárny pro jezdeckou školu a učiliště.“
V dotčeném území žije asi 15 tisíc lidí a záleží na tom, jestli budou někteří z nich mít možnost a chuť zapojit se do služeb v cestovním ruchu sami, nebo zda sem přijdou podnikatelé odjinud. „Ze studie vyplývá, že při rostoucím počtu návštěvníků v hřebčíně nebudou postupně stačit ubytovací a stravovací kapacity v okolí. Uplatní se tedy nabídky apartmánů, občerstvení, prodeje upomínkových předmětů i placeného parkování. Poplatky nebo daně z těchto služeb by měly posílit obecní pokladny,“ konstatoval Línek.
Řadu opatření chystá samotný hřebčín, ať už jde o parkování, dokončení revitalizace areálu či organizaci návštěvnických prohlídek. V plánu místního svazku obcí jsou i nové cyklostezky po zdejším sportovně nenáročném terénu. „Důležitá bude odbočka z Labské stezky přes Semín do Kladrub. To usnadní cestu směrem na Přelouč i místním obyvatelům,“ poznamenal radní pro cestovní ruch René Živný.
Například Řečany nad Labem plánují vybudovat na severním okraji záchytné parkoviště s velkým venkovním minigolfovým hřištěm. Odtud by mohl hřebčín organizovat projížďky do Kladrub v kočárech nebo by tu lidé osedlali kola či on-line brusle. Nabízí se i myšlenka vyhlídkových lodí.
Další atrakce vyroste v nedalekém Semíně, kde chce soukromý majitel vybudovat ubytovací kapacity, velkou restauraci a malý pivovar v rodném domě architekta Josefa Gočára.
„Pro turisty přijíždějící do Prahy se nabízí možnost spojit Kladrubské Polabí s návštěvou Kutné Hory a zámku Kačina. Ideální by pak bylo nabídnout zájemcům přenocování v kraji a další den pokračování do Litomyšle,“ dodal Roman Línek.

Pardubický kraj cílí na turisty z východního středomoří

Izraelský Tel Aviv hostí v těchto dnech již 24. ročník mezinárodního veletrhu International Medirerranean Tourism Market (IMTM). Ve spolupráci s agenturou CzechTourism se na tomto veletrhu na stánku České republiky představují i zajímavosti Pardubického kraje. IMTM představuje významný veletrh cestovního ruchu pro oblast středomoří a je určen zejména pro odbornou veřejnost, což pro zástupce z Pardubického kraje představuje ideální příležitost získat důležité kontakty a vazby v této oblasti.
„Díky mnoha přímým leteckým linkám z Tel Avivu do Prahy a následné skvělé dopravní dostupnosti Pardubického kraje z české metropole je Izrael jednou ze zemí, kde má smysl náš region prezentovat. Od kolegů z CzechTourismu jsme se navíc dozvěděli, že mezi Izraelci je mimo jiné velká poptávka po klasické turistické nabídce pro rodiny s dětmi v Evropě. A protože právě tato oblast patří mezi naše profilové cílové skupiny v oblasti turismu, věříme, že touroperátory z východního středomoří naše nabídka zaujme,“ uvedl krajský radní pro cestovní ruch René Živný.
Pro izraelské návštěvníky veletrhu byla připravena nová krajská publikace s názvem Stopy Židů v Pardubickém kraji. Ta mapuje historii a významné mezníky v soužití židovské menšiny s většinovou komunitou na různých místech v kraji. A těch je opravdu hodně, zdaleka se nejedná pouze o Svitavy a kontroverzního zachránce asi 1200 Židů Oskara Schindlera. „V některých částech kraje to jsou skutečně jen stopy, protože hodně synagog či židovských hřbitovů bylo zrušeno, ale například v Heřmanově Městci je synagoga s rabínským domem nádherně opravena a slouží nyní kulturním účelům,“ upozornil radní Pavel Šotola a pokračoval: „Na několika místech v kraji vyrostly v posledních letech také památníky holocaustu. Ideálním místem by pro toto téma byla do budoucna právě bývalá Schindlerova továrna v Brněnci.“ Kniha Stopy Židů v Pardubickém kraji vyšla nyní ve druhém doplněném vydání v češtině s anglickým a hebrejským překladem a v Tel Avivu ji radní Pardubického kraje slavnostně představili.
První holčička roku 2018 v našem kraji se jmenuje Anežka Mariam Amor

Po prvním narozeném chlapci zavítal radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr na tradiční návštěvu také k první dívce, která se v letošním roce narodila v Pardubickém kraji. V Pardubické nemocnici se Anežka Mariam Amor narodila 1. ledna 2018 v 7.34 hodin.
Chtěla jsem, aby se Anežka narodila ještě v roce 2017, aby od sebe s bráškou byli o pět. To se nakonec nepodařilo,“ řekla s úsměvem maminka Lenka Amor, která se o prvenství dozvěděla hned na sále. „Všichni si o tom chtěli povídat, ale popravdě jsem to v tu chvíli příliš nevnímala,“ dodala Lenka Amor. Ta má doma ještě syna Marka Fathího, který už s péčí o malou sestru pomáhá.
Tatínek, který pochází z Tunisu, a proto obě děti mají vedle českého jména také jméno tuniské, využil nově zavedené otcovské dovolené.
Radní pro zdravotnictví, který stejně jako prvnímu chlapci, donesl i první holčičce finanční dar, zjišťoval, jak Lenka Amor hodnotí péči krajské nemocnice. „Těší mě, že maminka byla v případě prvního i druhého porodu velmi spokojená,“ řekl Ladislav Valtr a dodal: „Přeji všem maminkám i miminkům v Pardubickém kraji hlavně zdraví a aby společně zažívali jen radostné chvíle.“