Českotřebovský deník 58/2018 (22/2)  

Dobrý den z Pekláku


Máme ideální podmínky. Až do pátku budeme každou noc přidávat nový technický sníh a mírně rozšíříme sjezdovku.
V provozu hlavní svah
Peklák, sjezdovka Zahrádky s lyžařskou školou,bufet, servis, půjčovna.
Na svazích máme 20-50 cm technického sněhu.
Jedeme denně 9-16 a 17-20 hodin, v pátek a v sobotu do 21 hodin.  Lyžařská škola denně 9-16.
POZOR NOVINKA - v lyžařské škole máme nově lyžařský pás pro pohodlnou výuku začínajících lyžařů.
Větší komfort pro cestující a zachování rozsahu železniční dopravy.
Kraj jedná s dopravci o smlouvě na příštích deset let

Zvýšení pohodlí cestujících na železnici související s modernizací vozového parku a udržení dopravních výkonů v regionu. Hlavní témata jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše se zástupci Českých drah. Pardubický kraj tak pokračuje v jednáních s železničními dopravci o podmínkách pro zajištění dopravní obslužnosti po roce 2018 na dalších deset let.
„Oslovili jsme tři společnosti a České dráhy jsou jedním z uchazečů na zajištění železniční dopravní obslužnosti v našem kraji po roce 2018. Proto stejně jako s dalším zájemcem jednáme mimo jiné o zajištění obnovy vozového parku v příštích deseti letech. Chceme cestujícím v našem kraji zajistit komfortnější cestování, které odpovídá 21. století, jelikož doba jde velmi rychle dopředu a železnice nesmí v technickém pokroku zaostávat. Je nutné stanovit tratě, kterých se musí obnova týkat prioritně, abychom měli jistotu, že se nejvytíženější spoje dočkají obnovy jako první a následně bude pokračováno i na další tratě,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj již v minulosti zveřejnil ve Věstníku Evropské unie záměr uzavřít smlouvu s drážním dopravcem formou přímého zadání. „Forma přímého zadání umožňuje oslovit jednoho vybraného dopravce a s ním dále jednat o uzavření smlouvy o závazku veřejných služeb,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. „Provádíme detailní průzkum trhu, který nám ukáže, zda a jak jsou dopravci schopni zajistit železniční dopravu v rozsahu a kvalitě, kterou požadujeme. Na základě obdržených informací a jednání předložím radě kraje výsledný materiál a ta rozhodne, se kterým dopravcem povedeme závěrečná jednání o podrobnějších podmínkách směřující k uzavření smlouvy,“ dodal náměstek Michal Kortyš.
 
Rozvoj českotřebovské průmyslovky

Zástupci kraje informovali představitele Českých drah o připravovaných záměrech na VOŠ a SŠ technické v České Třebové. Cílem kraje je tuto školu znovu více provázat s železničním provozem, a to nejen v případě dělnických, ale i strojvůdcovských profesí. „Našim cílem do příštích let je zlepšit technické vybavení na oborech spojených s železnicí, protože škola má dlouholetou tradici a je prestižní v rámci celé republiky. Bohužel zde nemáme železniční simulátor, který by kromě školního vyučování našel využití také pro všechny dopravce včetně Českých drah v rámci školicího střediska,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který již dříve avizoval, že by škola chtěla studentům zprostředkovat pořízení celoevropského průkazu strojvedoucího, který stojí přibližně 20 tisíc korun. „V rámci školícího centra bychom ve škole mohli zajišťovat také celoživotní vzdělávání, zisk různých certifikátů pro zaměstnance dopravců. Proto chceme vytvořit moderní dopravní sál, který by splňoval požadavky na podobná školení. Česká Třebová je městem dlouhodobě navázaným na železnici, a proto považuji za důležité, abychom byli schopni v naší škole produkovat absolventy, kteří mají o práci na železnici zájem a chtějí v České Třebové v různých pozicích pracovat, řekl hejtman Netolický.
 
Volný sociální byt na Semanínské ulici

Město Česká Třebová  podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 1 volný byt č. 6 o velikosti 1+0 na Semanínské ulici v čp. 2089 v České Třebové:
Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději v pátek 23.03.2018.
 
Dovolím si menší připomínku k dopravě v České Třebové

Budou nové volby, možná zůstanou staří trochu opotřebovaní konšelé, možná nastoupí nová mladá bujná krev. Při budování komunismu za 40 let nebyla ani snaha, ani návrh nebo studie obchvatu  města ani krok ke zlepšení životního prostředí. Při budování kapitalismu se 28 let asi také čeká buď na zázrak, nebo na  nedalekou dálnici, která něco málo vyřeší  (záleží jak hodně budou Zelení a Děti země protestovat a zdržovat). Možná také nikoliv a to bude zase dalších 40 let. Pravděpodobně  by bylo vhodné pokusit se část dopravy od Litomyšle odklonit okolo Javorky a bývalé cihelny k tunelu směrem na Svitavy, a vlevo okolo Orlíku na Dlouhou Třebovou a tím mírně odlehčit středu města.
Nikdo zřejmě nezodpovídá za problémy způsobené povolením stavby terminálu Metrans a následnou devastací příjezdových vozovek a tunelů. Každý obyčejný stavebník v neobyčejném státě nejdříve k nové stavbě zajistí příjezdovou cestu a poté začne stavět.  I když se musí uznat  velký úspěch spojený s dostatkem supermarketů a sportovního vyžití pro Třebováky Vavřín
Titul EY Podnikatel roku
2017 Pardubického kraje
získali Jaromír a Jan
Hvížďalovi z JHV –
 Engineering s.r.o.

Společnost EY za podpory hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického vyhlásila vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2017 Pardubického kraje. Stali se jimi otec a syn Jaromír a Jan Hvížďalovi ze společnosti JHV – Engineering s.r.o., úspěšné české rodinné firmy zabývající se vývojem a výrobou automatizovaných výrobních a montážních linek. S obratem téměř půl miliardy se JHV – Engineering s.r.o. řadí mezi špičku na trhu automatizace a jejich na míru šité linky lze najít ve výrobních halách od Evropy, Asie až po Ameriku.
Kraj chce bojovat proti riziku sucha.
Ohrožení se týká stále většího území republiky

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém úterním jednání schválilo vyčlenění částky dvou milionů korun na realizaci opatření, která mají pomoci regionu vyrovnat se se změnami klimatu především v souvislosti se suchem. Plány kraje navazují na schválenou Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky, kterou schválila česká vláda v červenci minulého roku.
„Reagujeme na kroky české vlády a chceme v rámci našeho kraje vytvořit účinná opatření k minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, životní prostředí a na celkovou kvalitu života v našem kraji. Stávající zdroje vody jsou sice zatím relativně dostatečné, ale lze očekávat, že se bude situace měnit, zejména v oblastech s častým současným výskytem sucha. Některé regiony jako jižní Morava nebo severozápadní část Čech jsou již dnes velmi zranitelné. Také některé části našeho kraje byly vyhodnoceny jako výrazně ohrožené, a proto chceme včas konat,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj plánuje založit spolek, který se bude této problematice v regionu věnovat.
Cíle tohoto spolku přibližuje krajský radní pro životní prostředí zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Chceme především zajistit výzkum složek krajinné sféry, navrhnout koncepci a konkrétních opatření pro adaptaci území Pardubického kraje na změnu klimatu, zajišťovat metodickou podporu veřejných institucí z hlediska dopadů klimatických změn a návrhů adaptačních opatření a podporovat aktivní a zodpovědný přístup odborné i laické veřejnosti k životnímu prostředí,“ uvedl radní Václav Kroutil s tím, že by spolek organizoval také různé semináře, workshopy a zajišťoval osvětu v této problematice.
Do oblastí rizikových z hlediska nedostatku povrchových vod spadají tři procenta území České republiky a 18 procent je potenciálně rizikových. Mapy výskytu zemědělského sucha v období 2040–2060 a 2080–2100 za situace, kdy se klima bude vyvíjet jako doposud, indikují velmi výrazné zhoršení.
 
Kraj plánuje údržbu a rozvoj majetku i po roce 2020

Pardubice (22. 2. 2018) – Pardubický kraj je zřejmě největším správcem realit na tomto území. Do jeho majetku patří přes tři tisíce kilometrů silnic II. a III. třídy, budovy nemocnic akutní péče a dalších zdravotnických zařízení, 380 budov škol, devět zařízení sociálních služeb, budovy kulturních institucí i samotného krajského úřadu. V tom je zahrnuto i několik hradů, zámků a dalších památkově chráněných objektů. O jejich kondici se kraj stará pomocí Programu údržby a rozvoje nemovitého majetku. Nyní radní projednali jeho plán na příští tři roky a výhled na období po roce 2020.
„Tento program je v posledních letech velmi silně propojen s možností čerpat evropské fondy, díky nim jsme si v řadě oblastí pomohli a snad ještě pomůžeme,“ říká 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračuje: „V příštích letech porostou finanční požadavky zejména na oblast dopravy a zdravotnictví. To je samozřejmě spojeno s plánovanými velkými stavbami napojení na D35 a obchvaty měst a také s centrálními příjmy. V letošním roce jsou optimální požadavky jednotlivých odborů vyčísleny celkem na částku 2,8 miliardy, v příštím roce na 3,3 miliardy a v roce 2020 na 3,9 miliardy korun. Od roku 2021 by měla finanční náročnost obnovy majetku kraje zase klesat.“
Investice do majetku kraje připravují všechny dotčené odbory a příspěvkové organizace. Starají se o řádnou přípravu staveb, případné vyřešení majetkoprávních vztahů, výběrová řízení, projektové dokumentace a získání pravomocných veřejnoprávních povolení k realizaci akcí. „Na většinu staveb uvedených v plánu na letošní a příští rok už byl Radou Pardubického kraje schválen investiční nebo projektový záměr a probíhá jejich příprava,“ dodává Línek.