Českotřebovský deník 62/2018 (27/2)  
Březnové vydání
Českotřebovského zpravodaje

Vzhledem ke chřipkové epidemii, které dokáže hodně  byla jak výroba, tak distribuce tohoto vydání spojena se spoustou problémů, díky kterým se může doručování v některých obvodech města a v okolí opozdit. V některých obvodech převzali roznášku dobrovolníci nad své běžné povinnosti, kteří tyto obvody tak dobře neznají. Také příprava březnového čísla pro tiskárnu byla spojena s prací i s vysokou horečkou. Sedíte sice pěkně v teple u počítače, ale potíte se, bolí vás hlava k prasknutí.... No a vy prostě musíte práci dokončit, protože tiskárna má termín a čeká... I když pak víte, že bude velký problém, jak zajistit, aby se výtisky dostaly ke čtenářům, když polovina obvodů nemá  své garanty. Horečka byla také důvodem, proč se zpomalilo zpravodajství na tomto webovém serveru, lékaři přece říkali: ležet a ležet....
 • Naštěstí se našli dobří lidé, kteří pomáhají  a věřím že zítra bude z největší části distribuce dokončena. Pokud ne, prosím o shovívavost, protože se to nestihlo, ale fakt se snažíme.
  Obsah březnového čísla je velmi bohatý a stojí za přečtení, nebudu detailně popisovat. Přitom příspěvků by bylo ještě daleko více, dokonce i zásadnějších, které dále čekají. Máme rozpracovaný seriál článků, ve kterém se vracíme k událostem posledních 28 let v České Třebové a snažíme se dění komentovat společně s důležitými aktéry té doby. První díl seriálu, který měl být už v tomto březnovém čísle (kdyby se vešel), je věnován problematice  Borku a revitalizaci "sovětských kasáren" a bytů na Semanínské ulici. Také další díl, který bude následovat bude věnován devadesátým letům a potřebným změnám a investicím. Aby se ukázalo, že to byla pro město těžká doba, neboť předchozí režim zanechal měst  ve velmi zbídačelém stavu...  (mm)

  Česká Třebová mezi  24 městy s vylepšeným 3D zobrazením na Mapách.cz

  Aplikace Mapy.cz společnosti Seznam.cz, kterou prostřednictvím webových stránek nebo mobilního telefonu využije denně přes milion lidí, zpřístupnila dalších 24 měst ve vylepšeném 3D zobrazení. Trojrozměrný model měst lze natočit ze všech stran, naklonit nebo si přizpůsobit jeho výšku, ze které je možné se na město dívat.
  Kromě map celého světa s automatickým plánovačem výletů, panoramatickými snímky ulic, mobilní i desktopovou aplikací, které jsou dostupné i bez připojení k internetu, tak aplikace představuje ještě kvalitnější trojrozměrné pohledy měst napříč celou republikou.
  Vylepšeným 3D pohledem si lidé mohou prohlédnout i Jindřichův Hradec, Kolín, Mladou Boleslav, Studénku, Turnov, Varnsdorf, Veselí nad Moravou, Vysoké Mýto, Olomouc, Bruntál, Českou Lípa, Českou Třebovou, Havlíčkův Brod, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Kadaň, Kyjov, Lanškroun, Pelhřimov, Rumburk, Rýmařov, Třebíč, Valašské Meziříčí a Velké Meziříčí.
  „Na tvorbě 3D map spolupracujeme se společností Melown Technologies, která má na starosti zpracování a zobrazení snímků. Jsem rád, že cestovatelům můžeme nabídnout ještě kvalitnější 3D pohledy, které jim umožní lepší představu o konkrétním hledaném místě,“ upřesňuje Jakub Faifer, produktový manažer služby Mapy.cz.     
   
  Kralicko získá novou marketingovou podporu

  Nejvyšší ohodnocení získal na zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis projekt podaný Destinační společností Východní Čechy. Zabývá se marketingovou podporu zajímavých míst v oblasti masivu Králického Sněžníku a byl doporučen k realizaci od podzimu 2018 do podzimu 2019.
  Záměr projektu vznikl v návaznosti na modernizace silnic v oblasti česko-polských hranic. Má zviditelnit zajímavá místa, která na silnice v sousedství Powiatu Klodzko a hranic Pardubického a Královéhradeckého kraje navazují. Přispěje zvláště k lepšímu zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví v oblasti masivu Králického Sněžníku a tím ke zvýšení návštěvnosti daného území,“ vysvětlil René Živný, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch a sport.
   
  Prešovský samosprávný kraj  trvalý partner  kraje Pardubického

  na prvním oficiálním setkání v Prešově se na pokračování meziregionální spolupráce shodli hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se svým slovenským protějškem Milanem Majerským. Ten po 16 letech nahradil v čele kraje dosavadního župana Petera Chudíka. Kromě spolupráce mezi školami a kulturní výměny pomohl kraj svým slovenským partnerům při živelních pohromách či rekonstrukci silnic. Součástí delegace Pardubického kraje na Slovensko byli také 1. námětek hejtmana Roman Línek a krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
  „Prešovský samosprávný kraj byl v roce 2002 prvním regionem, se kterým jsme navázali partnerskou spolupráci, která dnes patří mezi nejúspěšnější a nejpevnější. Kromě komunikace na úřednické úrovni a výměny zkušeností v řadě oblastí se nám podařilo propojit naše střední školy, kulturní spolky či sportovní oddíly. Se slovenskými kolegy jsme konzultovali také transformaci sociálních služeb z klasických ústavních zařízení na zařízení rodinného typu,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „Zároveň jsme v mimořádných případech uvolnili finanční prostředky na pomoc při živelních pohromách. S panem předsedou Majerským jsme se shodli na tom, že spolupráce bude pokračovat ve stejném rozsahu, jako tomu bylo doposud. V roce výročí 100 let od vzniku Československa považuji za symbolické, že i nové krajské vedení chce i nadále prohlubovat dlouholetou spolupráci. Ostatně naše národy k sobě mají stále velmi blízko,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v nejbližších měsících budou definovány projekty na období 2018 – 2020 ve všech oblastech.
  První konkrétní finanční pomoc zaslal Pardubický kraj na Slovensko v létě 2004 v době, kdy byl hejtmanem dnešní 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Po vlně ničivých povodní v létě 2004 jsme poslali v srpnu do Prešova materiální pomoc v hodnotě 100 tisíc korun. Už o několik měsíců později, v říjnu 2004, postihla Vysoké Tatry ničivá smršť. Tehdy jsme pomohli prešovskému regionu částkou půl milionu korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. V roce 2010 Prešovský samosprávný kraj opravil komunikaci druhé třídy z Vyšných Hágů do Štrbského Plesa zničenou při sesuvu půdy v témže roce. Pardubický kraj poslal partnerům na tuto rekonstrukci přes 500 tisíc korun. O čtyři roky později, v červnu 2014 byla při rozsáhlé povodni poškozena silnice v obci Osturňa. Pardubický kraj v rámci spolupráce podpořil opravu jediné příjezdové cesty do obce částkou jeden milion korun. „Mimo jiné zde hrozil sesuv půdy a tím ohrožení některých domů v obci, která je vyhlášena rezervací lidové architektury. Krátce po povodni jsem obec se zástupci Prešovského samosprávného kraje navštívil a přislíbil finanční dar ve výši jednoho milionu korun na sanaci škod. Byť se nejednalo o nijak závratnou částku z celkové ceny, tak jsme tímto přispěli k zlepšení dopravní obslužnosti a bezpečnosti v obci,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
  Poslední finanční pomocí, kterou Pardubický kraj poukázal ve prospěch projektu v partnerském regionu, byla rekonstrukce Chodníků přátelství v Ubľe. „Chodník je spojnicí mezi Prešovským samosprávným krajem a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, která je také našim partnerským regionem. V letošním roce bude celý projekt dokončen a náš kraj přispěl částkou 540 tisíc korun,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.