Vzpomínka na Hanu Dlouhou                                               

V úterý 19. prosince 2017 v Kladně, ve věku  čtyřiaosmdesáti  let, zemřela  paní Hana Dlouhá, rozená Frimlová, pocházející z České Třebové.
Narodila se 6. května 1933 v Praze, jako dcera českotřebovského velkouzenáře a majitele domu čp. 41 na Starém náměstí  Karla Frimla ml. a jeho manželky Anny, rozené  Zelenkové. Měla ještě mladšího bratra Karla. Dětství ve Třebové  prožila Hana  ve společnosti  několika kamarádů, sousedů z ulice či okolních domů, s nimiž trávila volný čas. Z nich můžeme jmenovat např. Bobina Janíka, syna místního zubaře, Jirku Kapouna, syna ředitele nejstaršího třebovského peněžního ústavu, Občanské záložny a půjčovny a  Boženu Jankovskou, dceru majitele  koloniálního velkoobchodu. V dětských letech se Hana, spolu se svými rodiči, pohybovala ve společnosti jejich přátel – známých českotřebovských osobností, např. MUDr. Bohuslava Janíka, zdejšího zubaře, Oldřicha Štanglera, majitele malířského závodu, Jaroslava Auterského, ředitele městské spořitelny nebo Vlastimily Padevětové, spolumajitelky hotelu. V doprovodu své babičky Emílie Frimlové a jejich známých, Vlastimily Frankeové, manželky továrníka, Marie Veselé, manželky lékárníka, Františky Hřebíčkové, zdejší modistky nebo rodinou Františka Činčery,  obchodníka střižním zboží  Hanička příležitostně navštěvovala lázeňská letoviska jako Lázně Jeseník nebo Poděbrady.   .
V roce  1952 Hana ukončila studia  na českotřebovském gymnáziu. Jejími spolužáky byli např. ing. Jiří Marek, syn českotřebovské divadelní ochotnice Olinky  Markové, bývalý starosta města ing. Zdeněk Lang a někdejší městský architekt ing. Jiří Jandera. Později, 3. září 1956, se provdala za ing. Miloslava Dlouhého, pocházejícího z České Třebové. S ním odešla v roce 1958 do Kladna. V Kladně její manžel nalezl zaměstnání v tamějších ocelárnách, v podniku Poldi SONP Kladno, kde působil také jako generální ředitel.
Manžel ing.  Miloslav Dlouhý (*1931)  zemřel v roce 1992 v jedenašedesáti  letech. Manželé Dlouhých přivedli na svět syna Martina a dceru Evu. Dcera Eva zemřela po těžké nemoci ve svých osmadvaceti  letech, v roce 1999,  těsně před oslavami 90 let českotřebovského gymnázia. Zanechala  po sobě dvě malé děti, čtyřletého Lukáše a dvouletou Janičku, které pak vychovala babička Hana. Vnoučata jí dávala sílu žít, zabránila jejímu osamění. Syn Ing. Martin Dlouhý měl dvě dcery Gabču a Věrču a pomáhal mamince  spravovat v České Třebové rodinné  nemovitosti. Při svých pracovních cestách se v České Třebové často zastavoval, někdy přijížděl i s maminkou např. na různá setkání se spolužáky.  Loni na podzim 2017 však bohužel náhle ve svých pětapadesáti letech zemřel (těsně před jejím loňským abiturientským srazem). Hana Dlouhá tak zůstala sama jen se svými čtyřmi vnoučaty.  
Hana Dlouhá byla do konce života třebovskou patriotkou. Několikrát do roka naše město navštěvovala, pravidelně o Dušičkách a v letním období, zpravidla v doprovodu  své spolužačky a kamarádky Bohunky. V kontaktu bývala také s dalšími bývalými rodáky z našeho města, např. s ing. Jiřím Kapounem z Chrudimi. V domě čp. 41 zůstal zachován byt po rodičích, který při svém pobytu ve Třebové využívala. Po dlouhá léta pečovala o svůj dům čp. 41 na Starém náměstí a také o přilehlou Frimlovu zahradu, rozprostírající se v Nádražní ulici. V té do nedávna stával dřevěný zahradní domek, který zde nechal vystavět právě její tatínek, velkouzenář Friml. Domek byl právě po Haně pojmenován a  do doby své demolice  byl v horní části dveří označen jménem HANIČKA.
Foto: 1. - s bratrem Karlem              2 - V lázních Poděbrady s babičkou Emílií Frimlovou (vlevo) a Vlastimilou Frankeovou

S paní Hanou Dlouhou jsem byl po řadu let v přátelském kontaktu. Jako chlapec školou povinný jsem ji neznal. Ale bývala to kdysi vlastně „naše“ sousedka. Moje rodina totiž od roku 1926  žila v sousedním domě čp. 42, který v říjnu 1951 vyhořel a v němž se narodil i můj tatínek,  jenž byl vlastně Hančiným mladším sousedem. Hanu znala i tatínkova matka, moje babička, stejně jako celou rodinu Frimlovu, s nimiž se pod podloubím obou domů každodenně potkávala. A tak oba pamatovali Hanu Dlouhou jako mladé a svobodné dlouhovlasé děvčátko, pobíhající po zahradě a pohybující se po náměstí v doprovodu rodičů. A tak se o paní Haně Dlouhé doma hovořilo po domácku jako o „Hance Frimlové“. Spolu jsme se sešli až o mnoho let později, když jsem ji  v ulicích našeho města prvně oslovil s prosbou o poskytnutí informací o tatínkovi a jejich bývalé firmě. Ochotně mě přijala a podělila se se  mnou o své vzpomínky a zajímavá vyprávění o rodině. Po dalších několika letech jsem ji, to již jako svoji „starou známou“ oslovil nanovo, s prosbou obdobnou. Bylo to v době dokončovacích prací na publikaci Obchody a živnosti v České Třebové, kde je historie Frimlova závodu také zachycena. Bylo potřeba doplnit ještě nějaké další informace ze života majitelů firmy a tak jsme se s paní Dlouhou několikrát sešli. Byla dobrou vypravěčkou a o své rodině toho věděla velmi mnoho. Do Třebové Hana Dlouhá pravidelně každý rok také jezdila na srazy spolužáků z gymnázia, které se konaly v restauraci pivovaru Faltus. Jednou jsem jí byl požádán, zda bych se na srazu neobjevil a neudělal jim společnou fotografii. Přání jsem rád vyhověl. A od té doby, měla totiž mé telefonní číslo, každoročně ve stejnou dobu telefon zazvonil a byl jsem paní Dlouhou o stejnou službu požádán znova. Vždy jsem mohl vyhovět, až na sraz poslední. Když volala, byl jsem zrovna v práci, účastníci srazu se měli za chvíli rozcházet a já se pochopitelně objevit nemohl. Tento telefon byla asi poslední příležitost, kdy jsem s paní Hanou Dlouhou mohl mluvit.
V našem městě stále žije řada těch, kteří Hanu Dlouhou znali a vždy se k ní, při pobytu ve Třebové, přátelsky hlásili. Všichni na ni s úctou vzpomínáme.
Čest její památce!                                                                                        Martin Šebela

 

3 - Hana Frimlová - první sv. přijímání    4 - Hana Frimlová s rodiči a bratrem Karlem na Frimlově zahradě v Nádražní ulici