Poslední lednový večer patřila Malá scéna Základní umělecké škole. Hlediště sálu bylo zaplněno do posledního místa včetně přístavků. Je to důkazem toho, že českotřebovská ZUŠ má v kulturní veřejnosti města velký kredit. Byl to koncert vzpomínkový, byl věnovaný památce na Františka Kajetána Zedínka. Zaznělo deset jeho skladeb nebo úprav a také řada vyslovených vzpomínek. Zasloužil se o to ve svém vystoupení jak moderátor koncertu Rudolf Fluksa (za starší Zedínkovy žáky), nebo Edita Keprtová za žáky mladší. Koncert pro Františka Zedínka, snad nejoblíbenějšího učitele českotřebovské hudební školy, zanechal v posluchačích velký dojem, třeba i samotným začátkem, ve kterém  F.K.Z. ze záznamu promluvil o svém vztahu k hudbě a životu. Díky svým provedeným skladbám byl spolu s posluchači v sále vlastně přítomen, jistě vše sledoval z hudebního nebe, do kterého právem patří. 

Mimo učitelů školy a jejich hostů vystoupil v závěru koncertu tako orchestr bývalých žáků školy, který vznikl po letech k příležitosti oslav 70. výročí založení českotřebovské Zušky a byl inspirován právě osobností Františka Kajetána Zedínka. Orchestr dirigovaný Bohuslavem Mimrou přednesl také Zedínkovy skladby "Moldurový valčík" a Scherzové Alegro a navíc ještě  Zedínkovu úpravu populární  melodie E. Morricone: "Tenkrát na západě".  Skladby přednesené orchestrem velmi  citlivě uvedla Edita Keprtová, která vyzdvihla i osobní podíl skladatele a bývalého dirigenta orchestru Františka Kajetána Zedínka na tom, že orchestr vznikl, že se stále schází a vystupuje.

Asi polovina skladeb na koncertu měla autorství F.K. Zedínka.  Aby nezapadly a abychom si uvědomili šíři  záběru českotřebovského skladatele, jsou dále uvedeny i se jmény interpretů:


F.K. Zedínek: lyrické Andante Alžběta Poukarová j.h. a Blanka Poukarová


F.K. Zedínek: Poetická vzpomínka  Bohuslav Mimra, Andrea Marková (housle) Miluše Mimrová (klavír)


F.K. Zedínek: Neony Čtyřruční klavír  - Jarmila Holcová ml.,  Jarmila Holcová
F.K.Zedínek:  Prázdninová písnička - Jitka Nováková (housle), Milada Hamplová (klavír)


F. K. Zedínek: Tři venkovské idylky: Dechové kvinteto
(Kateřina Štěrbová, Irena Nováková, Milan Špičák, Milada Hamplová, Lenka Jakeschová)


F.K. Zedínek: Aforismy 1 - 6 Andrea Marková, Jitka Nováková (housle) Kateřina Bednářová (klavír)


F. K. Zedínek: Pocta J. A. Komenskému - Smyčcové kvarteto
Jitka Nováková, Andrea Marková, Bohuslav mi,mra, Alžběta Poukarová


  •  
  •