Kolik % rodáků mají  jednotlivá města a obce                    
Česká Třebová má vysoké procento rodáků, je takovým "městem pro sebe"
Slovácko a Vysočina, to jsou dvě oblasti, kde lidé nejčastěji žijí ve své rodné obci a opustí ji jen v necelé třetině případů. Na Chomutovsku a Mostecku je poměr opačný. Podle demografů má na podíl rodáků v obcích vliv několik faktorů: dostupnost práce, vzdělání a kvalitního bydlení, ale také poválečné vysídlení Němců, trend stěhování lidí z center velkých měst do jejich zázemí a zřejmě i vztah lidí k místním tradicím a náboženství.
V České Třebové máme podle srovnání, které můžeme sledovat na interaktivní mapě na odkazu ZDE poměrně vysoké procento rodáků jak ve srovnání s okolními městy a obcemi tak i v rámci ČR a to 55,6% v celé populaci. Některá čísla uvedu v tabulce, okolí můžeme sledovat na vzorku z mapy. V mapě platí, že čím tmavší barva, tím  vyšší procento rodáků.
Lze spekulovat nad důvody, proč je situace v našem městě právě taková. Zda opravdu platí, že naše město je tak atraktivní, že se lidé odtud nechtějí stěhovat, nebo zda to je naopak tím, že k nám do Třebové přichází málo lidí odjinud.  Když si připomeneme trvale klesající počet obyvatel města, tak jistě platí ta druhá část věty. V okolí má naopak zdaleka nejnižší procento vlastních rodáků obec Rudoltice, která v posledním desetiletí vyrostla díky dotacím do velkého počtu nově osídlených sociálních bytů na trojnásobek (na úkor města Lanškroun), má nyní již 1728 obyvatel, z nichž je jen 25,9% rodáků. To je extrém, který  překonala ještě obec Žampach, ale tam je jiný důvod.
Tabulka vybraných měst a obcí v našem regionu

Česká Třebová  15653 obyvatel  55,8% Dlouhá Třebová 1223 obyvatel 45,7%
Ústí nad Orlicí 14414 obyvatel  51% Rybník 808 obyvatel 37,5%
Svitavy 16670 obyvatel 50,1% Semanín 604 obyvatel 42,9%
Litomyšl 10154 obyvatel 47,9% Přívrat 319 obyvatel 46,1%
Lanškroun 10159 obyvatel 45,9 Němčice 935 obyvatel 55,6%
Vysoké Mýto 12428 obyvatel 46,6% Dolní Dobrouč 2534 obyvatel 60,9% !
Choceň 8702 obyvatel 51,2% Libchavy 1645 obyvatel 44,7%
Pardubice 90767 obyvatel 47,4% Řetová 678 obyvatel 51,8%
Hradec Králové 94314 obyvatel 48,5% Řetůvka 271 obyvatel 48,7%
Letohrad 6318 obyvatel 51.6% Sloupnice 1707 obyvatel 55,4%
Žamberk 6093 obyvatel 43,4% Třebovice 824 obyvatel 44.1%