Městské muzeum má narozeniny          

Vernisáž výstavy s dlouhým názvem "poklady, podivnosti, kuriozity a roztodivnosti aneb 130 let sbírkotvorné činnosti Městského muzea Česká Třebová" se konala již v závěru ledna. Výstava je však stále otevřena až do 18. března a navíc se blíží se dny, kdy se 130. narozeniny Městského muzea budou teprve slavit - 24. a 25. února t.r. Právě v tu dobu uplyne 130 let od zaknihování myšlenky na zřízení českotřebovského městského muzea. 
Rozhodnutí založit v České Třebové muzeum padlo na schůzi konané v neděli 26. února 1888 na radnici, kde se sešlo několik příznivců této myšlenky. Ke shromážděným promluvil Jan Tykač. Již tenkrát byla doba charakterizována  jako ta, která na jedné straně propadá materialismu a touze po blahobytu a na straně druhé jsou přinášeny oběti pro ústavy jako například nemocnice, sirotčince a školy. Vývoj  tehdejší doby směřoval od soukromého sběratelství šlechty, která sbírala umělecké či historické památky a tvořila neveřejné sbírky s malým významem pro veřejnost, k muzeím veřejným. Teprve ta prospívají veřejnosti a mají význam. (Více ZDE)
Na vernisáži po hudebním úvodním programu Jitky Novákové (housle) a Milady Hamplové  (klavír) promluvila ředitelka městského muzea Mgr. Jana Voleská.  Svůj projev věnovala především myšlence založení  městského muzea a jeho obtížné realizaci včetně dalšího rozvoje. Z pozice ředitelky ovšem také děkovala nejen všem dosavadním ředitelům či správcům muzea, také všem spolupracovníkům a těm, třeba i bezejmenným, kteří se zasloužili o rozvoj  této instituce. Již více než pět roků se můžeme expozicemi našeho městského muzea skutečně chlubit, Naše muzeum má skutečně velmi rozsáhlé sbírky jak co do počtu sbírkových předmětů, tak i jejich hodnoty, lze je po této stránce srovnat s regionálními muzejními institucemi. Také rozsah jeho činnosti je velký, pravidelně pořádá šest  tzv. "krátkodobých" výstav ročně, je to jediná kulturní instituce, které má otevřeno prakticky celý rok, tedy i v letní turistické sezóně, kdy jsou jinak všude jinde v podstatě "kulturní prázdniny" V tu dobu navíc pracovníci muzea zajišťují výstavní expozici v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově. Mimo výstavní činnost je třeba vyzdvihnout pravidelné semináře, které se konají v pravidelných termínech (každý týden), navíc pořádají bohatý výukový program pro mládež, v létě uspořádali také příměstský tábor. Oslavu narozenin si tedy pracovníci městského muzea zasloužili pořádnou.
130. narozeniny symbolizoval narozeninový dort se svíčkami. 130 jich však nebylo. Po sfouknutí svíček byla vernisáž ukončena, narozeninová výstava pokladů, podivností, kuriozit a roztodivností byla otevřena. Pro návštěvníky výstavy pak bylo připraveno nejen vernisážové víno či minerálka, ale také rozkrájený dort.Několik ukázek z expozice výstavy, kterou je ovšem třeba prozkoumat při osobní návštěvě.  Vyznačuje se  neobvykle velkým počtem popisek k jednotlivým vystaveným  sbírkovým předmětům, které mají společné tp, že všechny ze sta procent  byly vybrány z celkového počtu více než 60 tisíc sbírkových exemplářů, které naše českotřebovské muzeum eviduje a také vlastní. S  takto velkými sbírkami může českotřebovské muzeum konkurovat regionálním muzeím našeho kraje.
Připomínka Josefa Vavřína a jeho výroby harmonik                                                Vytavené zbraně

 Konvice a pohár cechu tkalcovského

 Artikule tkalcovského cechu

  • Artikule + pečetidla zdejších cechů                                                                           Panna Maria Mouřenínská