AD: Smutné město  - Odpověď paní Ivaně Vážkové           
Vážená paní Vážková,
Jak si mohli čtenáři Českotřebovského zpravodaje a Českotřebovských novin všimnout, nikoho jsem ve svém příspěvku nejmenovala. Přesto se ozýváte právě Vy a proto i Vám odpovím. Můj článek se dotýkal přesně toho, co jsem popsala. Vymizení života ze Starého náměstí, avšak Vy to berete jako štvavou kampaň proti své osobě.
Dokumentace ohledně Vašich stížností k akci Týden sportu není tajná, je veřejně přístupná a každý si po jejím přečtení může udělat svůj názor. Byla jsem přítomna na veřejném zasedání zastupitelstva města, kde jste si stěžovala. Na jednání zastupitelstva proběhlo vše v klidu a z mého pohledu i s omluvou. Byla Vám pracovníky OIK TV daná možnost vyjádřit se k Vašim stížnostem v televizi i s osobami, kterých se to týká, ale to jste odmítla. Stále si stěžujete na zvukaře, na ohňostroj, na všechno, co přijde vhod. Nikdy jsem neslyšela a ze strany odborníků (kapely, odborník na měření hluku na hudebních akcích apod.) mi to bylo potvrzeno, že by díky rezonanci prasklo sklo v okně domu. V tomto případě navíc okno na protilehlé straně domu, než odkud jde zvuk. O velké rezonanci mohou mluvit například lidé bydlící u průjezdu městem při průjezdu kamionů, autobusů a podobně. Ostatně při opravdu velkých akcích ve městech by podle Vaší logiky musela popraskat okna ve všech přilehlých budovách.  
Co se týká ohňostroje, z dokumentů je zřejmé, že se věc řešila a odpověď firmy provozující ohňostroj v daném roce je jasná. Zástupce společnosti a tajemnice MÚ Vás navštívili a věc s Vámi projednali. Vaše přesvědčení o tom, že někdo při posledním ročníku TS schválně namíří ohňostroj přímo na Vás dům, je z mého pohledu absurdní.
Zmiňujete vánoční strom. Pamatujete však jistě doby, kdy se na náměstí konaly adventní, farmářské či řemeslné trhy. Kdy silvestrovský ohňostroj nebyl v sedm hodin večer, ale o půlnoci. Proč to jinde nevadí a v České Třebové ano?
Vždy je možná domluva s lidmi, kteří s danou akcí nemusí souhlasit. Avšak domluvit se lze pouze tehdy, pokud se lidé domluvit chtějí. Těžko se domluva dá dohromady ve chvíli, kdy jedna ze stran stále hledá další problémy. Akce na náměstích se konají po celé republice a jejich přirozená centra žijí. V České Třebové se naopak centrum města zakonzervovalo. Proč a na čí popud je otázkou na lidi, kteří by se jako občané města měli zajímat o to, proč se tak stalo a ne pouze pasivně přijímat to, že něco zaniklo a pak kritizovat ve chvíli, kdy je již pozdě a náprava těžká.
Tolik mé vyjádření na Vaší reakci. Znovu opakuji, nikdo nebyl jmenován, a přesto jste se ozvala právě Vy. Použila jste na závěr jednu zajímavou myšlenku. Mě jedna ohledně Vaší reakce rovněž napadá a vážený čtenář si ji sám jistě dosadí.
Lenka Vondrová