Informační a orientační systém nebyl na úseku I/14 s  rekonstruovanými chodníky a osvětlením zatím obnoven 
V listopadu předala firma SOVIS dokončený úsek rekonstruovaných chodníků  a veřejného osvětlení městu a tak občané očekávali, že se na tomto úseku zase rychle obnoví městský  informační systém, který byl při demontáži starých sloupů veřejného osvětlení odstraněn. Zatím se tak nestalo a nefunguje zde ani komerční informační systém běžný z jiných komunikací  v našem městě a z jiných měst.
Ptal jsem se na to, jak bude problém vyřešen. Podle odpovědi starosty města se s obnovou systému v předchozí podobě nepočítá. Starosta je toho názoru, že na eloxované povrchy nových sloupů veřejného osvětlení žádné další komponenty nepatří a tak se tam dávat nebudou. Orientace do bočních ulic má být zajištěna pomocí nově instalovaných sloupků na nároží zmíněných ulic,  Je to prý i z toho důvodu, že osvětlení je nyní jen na jedné straně ulice a to umístění informačních směrovek na sloupy také ztěžuje.
K uvedené informaci si dovolím přidat následující komentář:
Také v jiných ulicích je osvětlení vedené jen po jedné straně komunikace a orientační směrovky určené především pro projíždějící motoristy zde umístěny jsou, např. u sídliště Křib, ale i na mnoha dalších místech. Nové sloupy osvětlení jsou nyní umístěny na komunikaci daleko blíž u sebe, často dokonce právě na nárožích bočních komunikací a přímo po umístění orientačního systému volají.  Orientační značky se připevňují na sloupy pomocí spon, sloupy není třeba navrtávat. Eloxované povrchy sloupů se nebudou natírat, proto značky nebudou nátěrům bránit. Instalací nových sloupků vzniknou další překážky na nových chodnících a bude to stát další peníze. Budou subtilnější a tak jejich pevnost a odolnost budou zkoušet někteří "siláci". Může to s nimi dopadnou tak, jako s vyvrácenou dopravní značkou na přiložené fotografii. Takových  vyvrácených sloupků bude pak možná mnohem více.
Poskytnutá informace o přípravě informačního systému odkazuje do budoucnosti. Zdá se mi tedy, že obnovení orientačního systému na rekonstruovaném úseku nebylo včas připraveno, mělo to být přímo součástí prováděné investice. Během rekonstrukce bylo stále poukazováno na nepřipravenost firmy SOVIS, díky které se dokončení investice opozdilo, ale ukazuje se, že jistá nepřipravenost byla i na straně města, alespoň pokud se týká obnovy informačního systému. Vždyť odmontované značky jsou opět použitelné. Měly by být znovu použity, jinak bude třeba náklady na jejich obnovu přidat do hodnoty prováděné investice. Ani dnes ještě zřejmě není rozhodnuto, jak přesně bude nový informační systém proveden ani kolik bude stát. Je to přece vyvolaná investice.
A ještě ke komerčnímu informačnímu systému. Ten zajišťuje společnost Hostalek Werbung na základě smlouvy o pronájmu sloupů pro účely reklamy, která byla uzavřena v roce 2012 na dobu deseti let a kde je také uvedeno i finanční plnění, konkrétně 1300 Kč za jeden instalovaný "horizont" za rok. Je to sice podstatně méně než v jiných městech, ale je to také příjem do městské pokladny. Zákazem tedy vzniká určitá škoda nejen městu, ale i firmě Hostalek Werbung a divím se, že firma neprotestuje. Uzavřená smlouva je stále v platnosti a  instalace či výměna sloupů veřejného osvětlení na tom nic nezměnila. Nerozumím tomu, jak může rozhodnutí starosty "na nové sloupy žádné informace nedávat" tuto smlouvu ovlivnit. Instalace reklam nebo i jiných orientačních informací  na sloupy veřejného osvětlení je také zakotvena v obecně závazné vyhlášce platné od 1.12. 2002, nejstarší platné vyhlášce města. Také tuto vyhlášku není možné nějakým vysloveným zákazem změnit.
Informace na sloupech veřejného osvětlení město také oživují, dělají z něho obydlený celek, kde se dějí zajímavé věci, na které je třeba upozorňovat a jsou zde i cíle na které je třeba motoristy navést. Jak těžké je třeba projíždějícímu motoristovi po zastavení vysvětlit, jak se dostane do firmy JAFHOLZ nebo Elektrizace železnic. Asi budou muset všichni mít GPS. Docela se divím, že místo horizontů s informacemi mají být nyní k obdivu všech pouze vystaveny holé šedé eloxované sloupy veřejného osvětlení. Nebude to další připomínka  toho, že Česká Třebová je vlastně "mrtvé město", nebude ještě smutnější? 
A ještě něco. Letos na podzim budou komunální volby. Připomeňme si stav před volbami 2014, kdy byly snad všechny sloupy veřejného osvětlení zaplněné portréty kandidátů na nového starostu. Letos to tak nebude. Aspoň na hlavním průtahu města, budou jen v bočních uličkách.                                                            Milan Mikolecký