Seniordoprava již desetiletá                 


Projekt "Seniordoprava" připravil oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlici. Akce byla zahájena v roce 2005 (prosinec) v Ústí nad Orlicí,  v České Třebové byla zahájena od 1. března 2007.  Pásku při zahájení tehdy stříhala také senátorka Ing. Ludmila Müllerová. První vozidlo bylo zn. peugeot (viz fotografie z 1. 3. 2007). Dnes již máme s touto formou přepravy desetileté zkušenosti.  V průběhu roku 2012 bylo pro Senior dopravu zakoupeno nové vozidlo Citroen C3, který byl pak využíván jako náhradní vozidlo pro všechna města v okrese, kde se senior doprava poskytuje.

OS ČČK každoročně vydává o provozu seniordopravy podrobnou zprávu se spoustou čísel. Z nich vyplývá, že počet klientů roste, stejně jako počet realizovaných jízd, že se jedná o službu chválenou a využívanou.


               Rok:                 2013                 2014                       2015                       2016                     2017                                   


          Počet klientů            270                    338                        342                         343                      385

Počet jízd             5231                 5646                       6241                       6428                     6137


Klienti nejčastěji využívají zpáteční jízdy podle účelu jsou pak nejčastější cesty k lékaři, na vlak,  a za nákupem. Roste také počet dnů, kdy je služby využívána a pokrývá dnes prakticky všechny všední dny v roce. OS ČČK provádí mezi klienty každoroční průzkum - anketu. Loni bylo rozdáno 231 dotazníků, ale vyplněných se vrátilo jenom 107. Klienti měli možnost  služby známkovat  jako ve škole. Z odpovědí vyplývá velká spokojenost s touto službou: 

Hodnocení pracovníka  - průměrná známka  - 1,04

Pomoc při nastupování a vystupování  - 1,07

Pomoc při nakupování  -  1,09

Pracovní doba, kdy je seniordoprava poskytována - 1,19                                                                                                           

Celkové hodnocení - průměrná známka - 1,06

I v roce 2017 bylo tedy pár připomínek bylo k pracovní době seniordopravy, která je poskytována jen v pracovních dnech.  Je třeba napsat, že o svátcích by pracovník senior dopravy podle průzkumu nebyl využit a také to, že během letního času má právě českotřebovská seniordoprava prodlouženou službu, neboť mezi specifika našeho města patří rozsáhlé chatové oblasti, které umožňují pobyt venku a senior doprava může zajistit i vhodný způsob dopravy  s tímto cílem. Seniordoprava je využívána poměrně vyrovnaně po celý rok, podle statistik snad lez vypozorovat  snížení zájmu během prosince.
Senior doprava jezdí také mimo město  a vozí např. klienty do nemocnice. Seniordoprava je někdy označována jako TAXI pro seniory, ale není to přesné označení. Je to doprava smluvní. každý klient musí s provozovatelem - tedy OS ČČK uzavřít jednoduchou smlouvu, obvykle na více jízd, které se potom realizují v termínech dle přání klienta. Tuto smlouvu lze uzavřít přímo s  pracovníkem seniordopravy (řidičem) těsně před první jízdou, není to složitý administrativní úkon. Provozovatel pak umožní odkoupit tzv. permanentku na 5, 10 nebo i 15 jízd. Další jízdy jsou pak již bez formalit.
Aby mohla seniordoprava fungovat, potřebuje sponzoring. Provoz senior dopravy podporuje město Česká Třebová, další města v regionu, Pardubický kraj, Oblastní spolek ČČK a další soukromí sponzoři. V rámci rozpočtu města na rok 20%18 byl schválen příspěvek ve výši 275 tisíc kč, opět o něco vyšší než loni. Dobré využití seniordopravy je příslibem toho, že by v dalším období mohla seniordoprava v našem městě využívat ještě také další vozidlo. V některých exponovaných časech (např. dopoledne mezi 8 - 11 hodinou) je  českotřebovská seniordoprava skutečně "na roztrhání".  Objednání senior dopravy je možné na telefonu 728 417 506.
Za rok ujede na jízdách pro českotřebovské seniory vozidlo OS ČČK  celkem 26000 - 30000 km, průměrná délka jízdy je 4 - 5 km, při jízdách mimo město, kterých není během roku mnoho je průměrná délka jízdy do 10 km. Průměrný věk klientů je cca 77 let.
Senior doprava však není taxislužba ani nenahrazuje městskou hromadnou dopravu.  Každý klient musí uzavřít smlouvu na službu senior dopravy (bez této smlouvy nemůže být přepraven) Klientem může být: senior (již nad 55 let!), osoba zdravotně oslabená, osoba přepravovaná k lékaři či od lékaře neb děti zdravotně oslabených rodičů.  Jaké auto mám očekávat? v České Třebové - bílý Renault Kangoo I. a II.