Díkuvzdání                                             
 
Michal Horák chtíc nechtíc patří k aktuálnímu kulturnímu životu tohoto města. A to už dlouho a navíc dosti specifickým způsobem. Nemaluje, alespoň ne nijak zvlášť intenzivně,  nesochaří, neprojektuje ani nestaví budovy, nepíše knihy a nehraje divadlo. Přesto je ho všude ve městě plno, na plakátnicích, kolem městského muzea, v blízkosti městského úřadu, v okolí Kulturního centra. Upřimně řečeno, pokud se v České Třebové jen trochu zajímáte o kulturu, tak kam vaše oko pohlédne, tam Michal Horák.
Dnešní zralý výtvarník je českotřebovským rodákem. Významné impulsy pro jeho osobnostní rozvoj přirozeně přineslo dětství i rané mládí, aktivní zájem o umění ale ležel až někde u dna, prozatím dobře ukrytý. Jeho vzdělání proto šlo úplně jinam, ke zcela praktické  profesi. Stejně ji nevykonával dlouho, netěšila ho, a tak v nových, posametových  poměrech odešel dosud jen málo výtvarně využitý  Michal Horák k reklamě, aby  začal zúročovat své dosavadní zkušenosti amatérského fotografa a zejména své obecné výtvarné cítění jako grafik. A to – s jistou proměnou vnějšího pracovního rámce – činí v zásadě dodnes. A ne špatně.
Jako fotograf a grafik se Horák podílí na dnes už nekonečné řadě rozmanitých tiskovin nejrůznějšího charakteru – reklamních, popularizačních, ale i ryze odborných. Horákovskou fotku jste mohli najít v Orlickém deníku, grafické řešení (často opět s fotografiemi) najdete na letáčcích a skládačkách pojednávajících o přednostech našeho města, v doprovodných publikacích k výstavám, v katalozích, kalendářích, muzejních sbornících a samostatných publikacích. Všechny tyhle Horákovy práce poznáte. Jsou jiné, osobité. Horákovské.
Každý z nás může vydat jen takovou energii, jakou v sobě má. A Michal Horák nemůže být a ani není výjimkou. Ačkoliv jeho osoba působí spíše robustně, mluví jeho výtvarný projev – fotky, dnes tady prezentované malby  a už vzpomenutá grafická řešení ledasčeho – mluví jinak. 
To, co vychází z Michalových rukou, vyznačuje se obvykle těmito rysy:                             
A/ opatrným,  barevným koloritem 
B/ drobnou, křehkou formou
C/ něžnými liniemi
D/ málem ohleduplnou, nepřetíženou kompozicí
E/ přítomnými, avšak utlumenými emocemi
F/ vláčnou dynamikou
G/ totální nechutí ke zdobnosti
H/ nulovým smyslem pro okázalost
G/ úplně civilním projevem  
Tohle všechno prozrazuje jakousi vnitřní jemnost, křehkost a vnímavost autora. Právě tyto tolik zranitelné hodnoty činí práci Michala Horáka osobitou, důvěryhodnou a taky často – krásnou.
Nedá se nic dělat, i kdybychom nakrásně měli k člověku Michalu Horákovi  jakékoliv připomínky,  jeho fotografické, grafické a obecně výtvarné tvorbě musíme chtíc nechtíc vyslovit uznání.
A tak zatímco tato výstava, pořádaná k polokulatému autorovu životnímu jubileu, je Michalem Horákem zamýšlená jako díkuvzdání inspirativním osobnostem, které v životě potkal, organizátoři ji považuji také za  díkuvzdání samotnému autorovi. Bez něj by vizuální kultura České Třebové byla prostě  jiná. A sotva lepší.
Michale Horáku, všechno nejlepší k narozeninám! 
7.2.  2018
Vernisážová řeč PhDr. Ludmily Kesselgruberové, Ph.D.