Rozhovor s houslistou Alexandrem Shonertem

před 500., jubilejním koncertem Kruhu přátel hudby

 

Do Prahy jste se přestěhoval z Ruska v roce 1999 a říkáte, že byste se již nedovedl vrátit. Jaký vztah máte za ty roky k České republice?
A.    S. Mám rád Česko. Je tady klid, krásně a dobře pro život, ale musím uznat, že to není nejlepší místo pro hudební kariéru, takže není náhoda, že hodně českých hudebníků jako Dvořák, Smetana, Martinů nebo Ševčík hledalo práci v zahraničí. Třeba houslový pedagog Otakar Ševčík pracoval 17 let v Charkově na Ukrajině, a když konečně dostal místo profesora na Pražské konzervatoři, tak tam vydržel sotva pár let a pak musel odejít, kvůli nevstřícnosti svých kolegů, kteří ho nechtěli uznávat, do Písku, kde založil vlastní školu, v níž vychoval Jana Kubelíka.
Změnil jste se nějak svým příchodem do České republiky? Myslím lidsky a také umělecky. Z Vašich dřívějších rozhovorů je patrné, že to bylo částečně vynuceno i z důvodu bezpečnosti.
A.    S. Ano, za 19 let jsem se určitě změnil, jak lidsky, tak umělecky. Česká republika pro mě byla velkým zdrojem inspirace i jako pro skladatele. Mám už jinou mentalitu než dřív, a když pobývám v Rusku, tak se tam už cítím jako cizinec.
 Jste znám tím, že do své hry vkládáte velké emoce. Do své přípravy zapojujete jógu, tai chi a také otužování. Pomáhá Vám to k lepší koncentraci při hře a po koncertu k rychlejší regeneraci?
A.    S. To beru mnohem hlouběji. Pro mne je hra na housle pouze jedním z prostředků k dosažení duchovní dokonalosti. Je to filosofie a životní styl. Takže za pomoci houslí se snažím dělat duchovní praktiky.  Co se týká jógy, tak pokračuji v tradici slavného houslisty Yehudi Menuhina, který celý život dělal jógu a říkal, že jeho nejlepší učitel hry na housle byl jeho učitel jógy guru B. K. S. Iyengar. Vlastně jóga učí, jak ovládat tělo, duši a myšlenky, což je velice důležité umět, a já jen učím, jak to aplikovat při hře na housle.
Co v současné době preferujete – koncertování, nebo pedagogickou činnost?
A.    S. Těžko říct. Rád dělám oboje, ale pedagogická činnost je asi stabilnější.
 Na Vašich webových stránkách www.shonert.com je vidět, jak vyučujete nejen samotnou hru, ale i různé cviky, dýchání a celkový přístup k chápání hudby. Setkal jste se i s nepochopením Vašich metod?
A.    S.  Bohužel ano, a to hlavně od mých českých kolegů. Ale zase moji kolegové v zahraničí to velice oceňují a já jsem první učitel hry na housle z České republiky, o jehož metodice napsal velký článek prestižní londýnský hudební časopis The Strad. A právě tam se moc zajímali o moji netradiční techniku vyučování.
6.    Jaká hudba je Vám nejbližší? Předpokládám, že židovská. A kromě ní?
A.    S.  Ano, rád hraji židovskou hudbu, ale k mým nejoblíbenějším skladatelům patří J. S. Bach a P. I. Čajkovskij.
7.    Jaký byl Váš hudební vzor?
A.    S.  David Oistrach a Yehudi Menuhin.
8.    Na co byste chtěl pozvat českotřebovské publikum?
A.    S. Bude to můj program Tančící housle. Tento kouzelný program pro housle s doprovodem klavíru nabízí tance jak hudebních velikánů, tak i lidové národní tance. Zastoupení národů je nesmírně pestré; kromě španělských, německých, českých, polských, ruských, ukrajinských, rumunských, arménských nebo arabských tanců se setkáme i s tanci židovskými a cikánskými.
Věřím, že si tentokrát užijete koncert lépe, než když jste u nás vystupoval naposledy, protože tehdy jste se po úžasném výkonu přiznal, že jste hrál s horečkou. Přeji Vám hodně štěstí a posluchačům hluboký umělecký zážitek!
Děkuji za rozhovor.
Jaroslav Plocek 
Houslista a pedagog Alexander Shonert se narodil v roce 1972 na Sibiři.

Od roku 1999 žije a pracuje v Praze. Jako uznání za přínos české kultuře mu bylo v roce 2010 uděleno české občanství. Sólově vystupuje po celé Evropě i ve Spojených státech. V roce 2014 slavil úspěch s dvouhodinovým recitálem před zaplněným stojícím sálem v jedné z nejprestižnějších koncertních síní v USA – v National Gallery of Art ve Washingtonu DC.    A. Shonert hraje nejen standardní houslovou klasiku, ale též provokativní, emocionálně  bohaté, improvizované melodie v jedinečné interpretaci. Současně má odvahu pustit se i do spolupráce s umělci z odlišných žánrů. Nabízí tak svým posluchačům přesah do zcela nových vjemů a zážitků.
Jeho životním krédem je: „Hra na housle je pouze jedním z prostředků k dosažení duchovní dokonalosti. Je to filosofie a životní styl.“ Brilantní virtuozita, hluboká emocionalita, výrazná osobitost interpretačního stylu a okouzlující improvizace si získaly uznání kritiků. V roce 2008 o něm Česká televize natočila a uvedla dokumentární film s názvem „Životní pouť houslového génia“. Josef Suk v pořadu České televize „Z metropole“ o Shonertově interpretaci skladeb A. Dvořáka říká: „Je to geniální kumštýř, Bohem nadaný. Byl jsem dojatý, protože můj slavný pradědeček si zasloužil, aby byl takto interpretován.“ Prestižní britský časopis The Strad o Shonertovi napsal: „Je obdivuhodné, že je ochoten využít své vlastní fenomenální hrací schopnosti, aby předvedl své teorie v praxi a své umění a odbornost otevřeně sdílel s kolegy a studenty velmi otevřenou formou.
Kromě živých vystoupení se Alexander Shonert úspěšně věnuje také výuce. Vytvořil originální výukovou metodu The Shonert Technique, která je založena na znalostech lidské
psychologie, fyziologie a na práci s energií. Vede semináře a mistrovské kurzy na hudebních akademiích a konzervatořích jak v Evropě, tak v USA. Se svými studenty pracuje i pomocí unikátní online metody. Je autorem knih: Advanced Violin Technique Vol. I (Pokročilá houslová technika) a How to Master Firm Staccato Up and Down in 3 Lessons (Jak zvládnout řadové staccato smyky nahoru a dolů ve třech lekcích).  Vše o Alexandru Shonertovi je možné najít na stránkách www.shonert.com.
 

Koncert houslisty Alexandra Shonerta za doprovodu klavíristky
Natalie Shonertové se uskuteční  ve čtvrtek 8. 3. 2018 od 19,00 hodin v českotřebovské Malé scéně.