Českotřebovský deník 81/2018 (17/3) 
Ohlédnutí na jubilejním 500. českotřebovským koncertem KPH 

Jubilejní 500. koncert KPH je zaznamenán i v kronice českotřebovského Kruhu přátel hudby včetně zápisů vystupujících umělců, Alexandra Shonerta a jeho maminky Natalie Shonertové, které dále zveřejňujeme. Připomeňme, že předchozí jubilejní 400. koncert KPH se uskutečnil v roce 2003 a během poslední stovky klubových koncertů tedy příznivci koncertů vážné hudby zestárli o 15 roků. přesto abonentů neubývá, naopak se podařilo počet předplatitelů koncertního cyklu  před několika lety  rekordně navýšit a i dnes  je více než stovka abonentů, více než v jiných tradičních východočeských městech s dlouhou hudební tradicí - v Ústí nad Orlicí, Chrudimi nebo např. Náchodě.
 

Kronika i další prameny umožňují bádat také o tom, jak vypadaly první koncertní sezóny v padesátých letech

V té době byla v České Třebové velmi agilní Osvětová beseda, která pořádala koncertní, ale i další přednáškovou činnost, zřizovala např. také okrašlovací odbor a astronomický kroužek. V letech 1955 - 1958 vydávala také vlastní časopis, který vycházel za redakční spolupráce Jaroslava Hosnedla a Emila Mikoleckého v grafické úpravě Stanislava Víši. Zde můžeme vypátrat první hudební čtvrtek, který se uskutečnil v září 1955 a na kterém vystoupila houslová virtuózka Nora Grumlíková. Druhým koncertem v pořadí pak byl koncert svitavského kvarteta 27. října 1955. Koncerty se konaly ve vyprodaném sále Dělnického domu. Televize tehdy ve Třebové nebyla, proto se koncertní ale i divadelní činnosti ve městě tak dařilo, hrála dvě kina. První záznam v kronice Osvětové besedy se však váže k zajímavé přednášce, kterou v České Třebové absolvoval 27. září 1958, tedy před 60 lety  známý  český cestovatel  F. A. Elstner. Na první list tehdy nově zřízené kroniky Osvětové besedy napsal:

Virtuální sbírka obrázků kostelíčka stále bohatší 

Lze říci, že každý den dostávám do sbírky další virtuální exemplář, celá sbírka nyní 17. března 2018 čítá přesně 124 fotokopií, tedy virtuálních kostelíčků. Mnohé z obrázků jsem byl vyfotit přímo u jejich majitelů a na mnohá místa ještě musím dojít. Mám přislíbené i další sbírkové exempláře, které ještě nebyly poslány. Mimo obrazů tradičních jsou i zajímavosti, sbírku bude třeba roztřídit. nabízí se třídění podle použitých technik, podle autorů, podle stáří, ale vždy zůstanou exempláře o kterých mnoho nevíme a zůstanou tak nějak mimo roztřídění. Jsou dřevoryty, intarzie (zatím přislíbené), perokresby, litografie, kresby tuší, oleje, tempery.... Řada majitelů nabízí své "Kostelíčky"  zapůjčit i na skutečnou výstavu. Navázal jsem také spolupráci s orlickoústeckou střední školou umělecko průmyslovou, jejich studenti také přispějí svou "troškou do mlýna", např. tak, že se pokusí stejné téma zpracovat různými technikami.

Aby bylo povídání  sbírce doplněno alespoň několika ukázkami, tak jich prvních deset zařadím  :


Kostelíček  Karla Tomeše, zvláštní pohled, zaslal p. Bittner     -         Kostelíček  autor J. Škeřík, zaslala paní Hana Dušková
      
Kostelíček - autor Vladimír Kormout, Praha                                      Kostelíček, autor VB zaslal Otokar Dobrovský nejmladší

Kostelíček - zaslal p. Ludwig                                      Kostelíček - autor Ivo Soukup - kresba tuší 2013 ( + 5 dalších obrázků ! )
    

Kostelíček - autor Otto Fusek                                                             Kostelíček  - rytina ve dřevě - zaslal Petr Vomáčka

   
Kostelíček - autorka Marta Demelová 1974                                 Paličkovaný kostelíček - zaslal p. Bartoš.

 Uvádění obrázků ze sbírky bude mít pokračování, nakonec předvedeme sbírku v celé velikosti.....     (mm)                     
CYKLUS BLANKA KOSTŘICOVÁ UVÁDÍ
TEREZA LÍMANOVÁ: DOMEČEK

Autorské čtení z autobiografické prózy pražské spisovatelky a malířky. Domeček je inspirován dětstvím v malostranském domě, jenž trvale a až fatálně ovlivnil celý následující autorčin život i dílo, literární i výtvarné. Blanka Kostřicová přečte v úvodu svou recenzi knihy (vyšla v kulturní revue Souvislosti), z níž vybíráme:
„…objevilo (se) se silnou naléhavostí téma, které v současné české próze jistě nepatří k nejfrekventovanějším: intenzivní prožitek sounáležitosti s rodným domem, s jeho příběhem či téměř bytostí, i s příběhy jeho obyvatel – několika generací jedné rodiny.“  
„Dětství prožité v malostranském domě je čímsi nesmírně cenným, silným, působivým, v mysli vypravěčky jistě trvalým a napořád živým, avšak zároveň je nejen tato životní etapa, ale především s ní spjatý dům pociťován jako cosi, co splnilo svou funkci a – jakkoli to může být bolestné – nemůže už pokračovat dál…“
„A kdesi uvnitř textu, stejně jako uvnitř Domečku, se odehrává vše podstatné…“
„Ačkoli próza Domeček je autorčinou prvotinou, rozhodně nejde o text ´začátečnický´. Určitá myšlenková i umělecká zralost tvůrkyně – byť dosud pouze výtvarné – je v něm jistě patrná. Lze říci, že Domeček je – dobrá kniha.“
Čtení se koná v pátek 6.dubna v 18.00 v městské knihovně (1. patro).