Českotřebovský deník 93/2018 (26/3) 

Má vlast Bedřicha Smetany po šestnácti letech opět v České Třebové            


Co mě vedlo k zařazení tohoto monumentálního a posluchačsky přitažlivého díla k zařazení na koncert KOJKu v rámci XX. ročníku Bennewitz festivalu?
Není pochyb o tom, že má toto dílo své místo vždy, při významných slavnostních příležitostech. Proto nechybí ani v programu jednoho z nejvýznamnějších hudebních festivalů, jakým je „Pražské jaro“., který je většinou  Mou vlastí zahajován.  Je několik důvodů, proč jsem pro letošní vystoupení Komorního orchestru Jaroslava Kociana zvolil tento skvost symfonické hudby. Letošní ročník je jubilejní – XX., dále budeme oslavovat v letošním roce 100 let od vzniku republiky, nesmíme opomenout ani 740 let od první zmínky o založení našeho města, v neposlední řadě to bude jediný symfonický koncert, kterým se snažíme každoročně zpestřit dramaturgii Bennewitz festivalu a uspokojit tak hudební veřejnost poslechem některého z významných symfonických děl. Velmi se na provedení Mé vlasti těšíme a věříme, že si posluchači najdou cestu do Kulturního centra právě v pátek, 27. dubna 2018 v 19.00 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu   Bohuslav Mimra
Pamětní deska A. Bennewitzovi byla v Přívratu odhalena při desátém ročníku Antonína Bennewitze před 10 lety.
Dole fotografie z loňského koncertu KOJKu na XIX. ročníku festivalu Bennewitz, na kterém KOJK oslavil 50 let od svého vzniku.

Krátké zprávy

DEMENTI: 

Na webu byla zprávička o návratu informačního systému na nové sloupy veřejného osvětlení na silnici I/14. Vznikla zřejmě ze špatného pochopení starostovy informace sdělené na tiskovce dne 12. 3. Po uzávěrce o 14 dnů později starosta pak znovu potvrdil, že na rekonstruovaném úseku bude třeba instalovat nové sloupky s informačním systémem, neboť dle jeho názoru není možné na eloxováním upravený povrch sloupů cokoliv montovat. Přitom na některých (eloxovaných) sloupech v okolí přechodů pro chodce značky namontovány jsou.
 
ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY

I/14 - Lhotka - Tyršovo náměstí proběhne na 3 etapy za provozu. Frézování 1. části má začít v červnu, konec veškerých úprav je plánován na říjen. Případné úplné uzavření průjezdu byy bylo jen krátkodobé.
 
PARKOVIŠTĚ POD PEKLÁKEM DOSTANE LETOS ASFALTOVÝ POVRCH.

Může za to přiznaná dotace na Bikerezort Orlicko-Třebovsko. 1/3 nákladů bude zaplaceno z přiznané dotace, 2/3 zaplatí město ze svého a to ještě letos do zimní sezóny. Projekt je dokončen. U parkoviště budou vyměněny stávající buňky za nové zděné stavby, to zřejmě až v příštím roce.
 
ATLETICKÝ STADION NA SKALCE NA CESTĚ K REALIZACI

Stavební povolení vydáno, uzavřeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Termín zaslat podklady na MŠMT (28. duben) se jistě podaří splnit.Termín zahájení stavby je předběžně stanoven již na květen. (mm)
 
POZVÁNKA DO ARPO DOMEČKU

Jana Stachová: Jak si zabezpečit zdraví v tomto období
Jak žít, přežít a užít si každý den ve svém těle. Jak si zabezpečit život a mít rád  sám sebe a v rodině nastavit sílu, srdečnost a zapojit pohybový aparát do života. v pondělí 9.4.2018 od 17:00 v Arpo domečku v České Třebové
Vstupné 100,- Počet míst omezen!! Rezervace místa na čísle: 732 370 306
nebo na janastachova1@gmail.com Těšíme se na vaši účast:)
Terapeutka Jana Stachová se dlouhodobě zabývá (TČM) tradiční čínskou medicínou a blaho- dárnými účinky turmalínu na lidský organismus. Provádí diagnostiku, odblokování a léčení lidského těla. Díky celostnímu přístupu a diagnostice je velice uznávaná v Čechách i v zahraničí. Pracuje v České Třebové, v Jilemnici a v centru TČM Fuzhi v Praze.

Úspěchy ZUŠ v krajském kole v Poličce

Na krajské soutěži základních uměleckých škol v Poličce soutěžily z naší ZUŠ dva smyčcové soubory, oba obsadily ve svých kategoriích první místo. Lépe dopadnout nemohly. Desetičlenný Komorní soubor ZUŠ pod vedením Bohuslava Mimry získal mimo poháru za první místo navíc ještě Zvláštní cenu poroty za vynikající interpretaci soutěžního repertoáru. Výborně si vedl i Souboráček - smyčcový soubor nejmladších ZUŠ pod vedením Jitky Novákové. Gratulujeme a přidáváme fotografie ze soutěže.

                           Komorní soubor ZUŠ Česká Třebová vede MgA. Bohuslav Mimra  - 1. místo + zvl. cena poroty                        Souboráček ZUŠ Česká Třebová - vede Jitka Nováková, dipl. um. - 1. místo v krajské soutěži


Jarní frmol v ekocentru Podorlicko

Zítra 27.3. od 18,00 přednáška Kamčatka
Středa 28.3.od 16,30 klubové barvení vajíček v ekocentru s A. Šplíchalovou
Sobota 7.4. od 9,00 Ukliďme Česko a  Podhorku
Neděle 15.4. od 13,30 Hledání jara na stezce  - v Srnově
Průběžně až to odmrzne transfer žabek Přívratu.


Přes 80 obcí sváží tříděný odpad. Šetří tím peněženky svých obyvatel

Pytlový svoz tříděného odpadu úspěšně zavedlo už 83 obcí. Daří se jim tak výrazně snížit množství odpadu, který končí na skládkách. Obce šetří peníze obecního rozpočtu i peněženky jednotlivých obyvatel. V Šitbořicích na jižní Moravě, které tento systém zavedly jako jedny z prvních, teď každý člověk ročně vyprodukuje o 151 kg směsného odpadu méně. Dostali se tak na necelou polovinu původního stavu.
Statistiky z roku 2016 uvádějí, že na skládkách končí přibližně polovina komunálního odpadu. Dohromady jsme vyprodukovali 3,6 milionů tun různého smetí. Z toho 14 % jsme rozdělili do sběrných kontejnerů na tříděný odpad. Přepočteno na osobu, obyvatelé ČR vytřídili přibližně 15 kg papíru, 12 kg skla, 12 kg plastů, 3 kg kovů a 7 kg ostatních odpadů. Nevýhodou třídění odpadu do kontejnerů je jejich vzdálenost od jednotlivých domácností a anonymita, kvůli které lidé netřídí důsledně.
 
Dík pro MŠ Habrmanova. Kdo ještě  pomůže postiženému chlapci?

Jmenujeme se Švajdovi a jsme z Ústí nad Orlicí a rádi bychom, kdyby to bylo jen trochu možné prostřednictvím Vás poděkovali Mateřské Škole v České Třebové Habrmanova. Jde o nasbíraná plastová víčka pro našeho těžce postiženého chlapce Jana Hondla. Pomůže nám to na financování doplňkové lázeňské léčby nehrazené žádnou z pojišťoven. Nemáme zkušenosti  s médii, tak Vás prosíme redakci Českotřebovského zpravodaje o zprostředkování. Snad se takto naše díky dostanou do povědomí místních spoluobčanů.  S pozdravem Švajdovi.   (V  redakci máme telefonní a e-mailový kontakt pro další případnou pomoc)
 
Školu v Litomyšli čeká rekonstrukce kotelny

Pardubice/Litomyšl – Na Střední škole zahradnické a technické v Litomyšli připravuje Pardubický kraj rekonstrukci kotelny a vytápění. Krajští radní nyní schválili investiční záměr této akce.
„Celá soustava vytápění je v této škole na hranici životnosti a kotelny neodpovídají současným normám. Proto jsme se rozhodli vybudovat centrální plynovou kotelnu a tam, kde to půjde, využít desková otopná tělesa. Někde musí zůstat sálavé panely, jinde budou vyměněny staré teplovzdušné plynové jednotky za nové. Rozpočtové náklady jsou zatím kolem 6,5 milionu korun,“ uvedl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice.
„K investicím ve školství potřebujeme vždy využít letní měsíce.  Tady bychom to ale všechno za jedny prázdniny nestihli, takže musíme využít dvě letní sezóny, tedy letos a příští rok,“ dodal radní pro školství Bohumil Bernášek.
 
Zdrávka v Ústí nad Orlicí vymění okna

Na Vyšší odborné škole a Střední škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí chystá její zřizovatel, Pardubický kraj, výměnu starých oken. Schválený investiční záměr počítá s potřebnou částkou 3 miliony korun.
„Na školní budově jsou ještě původní okna, některá už nejdou ani otevřít, další se naopak nedovírají. Výměnou za plastová okna s izolačním dvojsklem dojde ke snížení energetické náročnosti budovy a k prodloužení životnosti celého objektu,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Členění fasády zůstane nezměněné. Škola získá také nové vstupní dveře ze dřeva a okna v kmenových učebnách a v počítačové učebně budou doplněna žaluziemi nebo roletami. Doufáme, že se stavba podaří uskutečnit ještě v letošním roce,“ řekl Bohumil Bernášek, radní pro školství.
 
7300 návštěvníků na pardubickém zámku již prožilo velikonoce

Navzdory chladnému, ale slunečnému počasí zažily Velikonoce na zámku v Pardubicích rekordní návštěvnost. Přivítat jaro přišlo téměř 7300 lidí, což je asi o 1300 více, než vloni. Program připravily příspěvkové organizace Pardubického kraje. Stejně jako v minulých letech návštěvníci obdivovali tradice a řemesla spojená s oslavami Velikonoc a jara, ochutnávali velikonoční pochutiny a pečivo, měli možnost vidět i pohladit domácí a hospodářská zvířata a připravena byla také pestrá nabídka tvůrčích dílen a soutěží pro děti.  Většinu ukázek a dílen připravily střední školy Pardubického kraje a krajské organizace v oblasti kultury a sociálních věcí. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě předvedlo a umožnilo návštěvníkům vyzkoušet si stloukání másla na máselnici z 20. let minulého století. Východočeské muzeum připravilo velikonoční zvyk koulení vajec, který je doložený přímo z okolí zámku. Regionální muzeum v Chrudimi přichystalo velikonoční výtvarnou dílnu a předvedlo Moranu a ozdobené líto.
Na velkém a malém nádvoří a v Kaňkově sále zpívaly a tančily folklórní soubory Lipka, Radost a Kvítek a skupina Jazz Trio.
Organizátoři zaznamenali milé ohlasy od návštěvníků, které mrzelo snad jen to, že většina pochutin a potravin se vyprodala už brzy odpoledne.

Dva ekologické projekty rozvojové agentury získaly dotaci

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA)byla velmi úspěšná ve 3. výzvě nadnárodního programu INTERREG EUROPE. Dva projekty s jejím zapojením z oblasti životního prostředí a efektivity zdrojů byly doporučeny pro realizaci. Jeden se zabývá využíváním vodních zdrojů a druhý nakládáním se stavebními a demoličními odpady.
Celkem bylo do třetí výzvy předloženo 234 projektů z celé Evropské unie a ke schválení bylo doporučeno pouze 54 projektů. Z pěti vybraných, které mají partnery v České republice, je to ve dvou případech právě Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, což je nevídaný úspěch.
Jsem velmi potěšen úspěchem Regionální rozvojové agentury v této výzvě. Je vidět, že zúročila potřebné zkušenosti, které má už ze současného projektu INNOGROW a který je také podpořen z Interreg Europe. A že tyto zkušenosti dále úspěšně rozvíjí i v dalších výzvách a projektech, které jsou více specializovány na konkrétní odborné oblasti, jako je právě nakládání s vodou anebo se stavebními materiály,“ uvedl radní Pardubického kraje odpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov Václav Kroutil.
Projekt AQUARES je zaměřen na podporu nástrojů pro opětovné využívání odpadních vod. Cílem je zlepšit opatření podporující účinné využívání vodních zdrojů a přijetí zásad udržitelného rozvoje a ekoinovací v zemědělství, průmyslu, městských a rekreačních oblastech. Vedoucím partnerem projektu je Region Murcia (Krajský úřad Murcia) ze Španělska, konsorcium je tvořeno deseti partnery z devíti zemí EU.
Projekt CONDEREFF je zaměřen na problematiku nakládání se stavebními a demoličními odpady. Cílem je podpora začlenění nástrojů a opatření o nakládání se stavebními a demoličními odpady do územních politik a také posílení přechodu evropských, resp. regionálních ekonomik na vyšší efektivitu zdrojů a na model cirkulární ekonomiky. Vedoucím partnerem projektu je Polytechnická univerzita Valencie ze Španělska, konsorcium je celkem tvořeno osmi partnery ze sedmi zemí EU.
Oba projekty jsou neinvestičního charakteru. Projekty se začnou se realizovat od poloviny roku 2018 a potrvají 36 měsíců.