Českotřebovský deník 94/2018 (27/3) 

Ještě před velikonocemi ve středu 28. 3.podvečer a ve čtvrtek 29. 3. se v prodeji a ve schránkách objeví dubnové vydání Českotřebovského zpravodaje, jeho titulní stránku uvádím. Uvnitř čísla je opět 100 stránek naplněných články rozdělených do tradičních rubrik Českotřebovského zpravodaje.  V dubnovém čísle je  velni rozsáhlá část věnovaní kulturnímu dění, historii i jubilantům    - osobnostem našeho města, připomeneme si Ing. Miroslava Dostálka, Mgr. Martu Demelovou, Jaroslavu Višovou , Jaroslava Konička, Vasila Timkoviče....   Informujeme  o přípravě veřejného jednání k problematice rekonstrukce a modernizace železničního uzlu a v další části se zamýšlíme, zda modernizace znamená poničení městského prostředí a zda je možné prosazovat normy o hluku za každou cenu. Zahajuje nový seriál článků  zaměřených na období od roku 1990. V první části se zabýváme problematikou  převzetí majetku, privatizace a převzetí  staveb a bytů v Borku, tedy v bývalých sovětských kasárnách a jejích okolí.  Ve sportovní rubrice  přestavujeme oceněné nejúspěšnější sportovce města za rok 2017, ukončením městské hokejové ligy, stihli jsme i úspěšný závěr hokejové sezóny, kde se však Kohoutům nakonec krajský titul získat nepodařilo.  Tradičně bohatá je i společenská kronika.  Zabýváme se i problematikou rušení  železničního depa v České Třebové, úspěšnou prací firmy CZ LOKO, úspěchem při získání dotace pro Bikerezort Orlicko-Třebovsko atd.     


Domov pro seniory Česká Třebová příjme na hlavní prac. poměr pečovatele, pečovatelku.Nástup možný ihned. Požadavkem je flexibilita, chuť pracovat, bezúhonnost.  Informace poskytne Drvoštěpová Dagmar - vedoucí zdravotního úseku na tel.čísle 739344576, zdravotni@socialnisluzbyct.cz

Ceny města Kohout město uděluje již dvacet let
Ceny města Kohout  budou letos udíleny již po dvacáté. Je ro výročí, které stojí za zaznamenání. Za těchto  dvacet let (i s těmi letošními) bude uděleno celkem 119 Cen města, 4 mimořádná ocenění (v prvních letech), 1 čestné občanství paralympijskému lukostřelci Zdeňku Šebkovi a 18 ocenění starosty města (v posledních letech), tedy celkem 142 ocenění. Se záměrem na udělení tohoto ocenění přišel právě před dvaceti lety Mgr. Karel Kubišta za tehdejším právě "nově instalovaným" starostou Jiřím Páskem. Toho projekt udělování cen města  velmi zaujal. Tehdy se ještě netušilo, kolika lidem udělá radost.  Za těchto dvacet let bylo uděleno 69 cen za sport, ale pouze 38 za kulturu a dokonce pouze 35 za všechno ostatní (ochrana přírody, publikování, mineralogický kroužek, kronikářství, práce s dětmi a mládeží, studentská činnost atd.). Dvacetileté výročí udělování cen města  by mohlo být důvodem k zamyšlení, zda např. nezměnit v současné době zavedenou "metodu" navrhování tohoto ocenění výhradně realizovanou výhradně přes sportovní a kulturní komisi, zda nevyhlásit možnost nominací z řad veřejnosti a vytvořit potom novou metodu výběru oceněných.  Nemyslím, že by si to ocenění vybraní jednotlivci (nebo kolektivy) nezasluhovali, nicméně je jasné, že nyní se posuzuje pouze určitý segment dění ve městě a právě to by se mělo změnit. Udělení cen sice schvaluje zastupitelstvo města , ale ještě jsem nikdy nebyl svědkem toho, že by zde padla jakákoliv připomínka. Ono to je skutečně velmi těžké na veřejném jednání vystoupit s nějakým návrhem na změnu nebo dokonce navrhnout někoho dalšího např. formou protinávrhu, na který má každý zastupitel právo. Změnit je třeba celý systém nominací a o to právě v tomto textu jde.  (mm)
Srdečně vás zveme na besedu se spisovatelem, novinářem a europoslancem Jaromírem Štětinou. V rámci besedy proběhne i autogramiáda knížky Století zázraků, povídky o válce, lásce a Rusku
Akce se uskuteční v 
úterý 3.4. 2018 od 18:00 v Café Bajer, Třída Míru 763, Pardubice
Drobné občerstvení je zajištěno. Autor si dovolí každému z příchozích věnovat svou knihu. 
V našem regionu nebude  českotřebovský Bikerezort osamocen

Dotaci od mionitorovacího výboru Interreg A - V nedostal jen "Singletrack glacensis" tedy pro nás znamenající  vybudování singletracků a zázení v rámci Bikerezortu Orlicko-Třebovsko, tedy na Pekláku, ale i další  projekt z našeho okresu, o kterémv minulých letech v souvislosti s prosazováním "našeho" záměru na "Singletrack Glacensis" nepadla ani zmínka. Jedná se o vybudování 20 km singletracků v lokalitě Suchý vrch - Červenovodské sedlo. Jde přitom o projekt srovnatelný, navíc lokalizace sigletracků sdružení obcí Orlicko je blíže česko-polské hranici.  Nyní jsou oba projekty k financování schváleny, dosavadní konkurence tím skončila. Projekt Sinletrack Glacensis byl oceněn jako nejlepší, projekt Sdružení Orlicko - Klodsko byl ohodnocen jako čtvrtý v pořadí z 12 projektů schválených k financování. Nyní se mohou navzájem oba areály dokonce doplňovat. A můžeme také soutěžit, který areál bude dříve využíván. 
"Náš" Bikerezoprt Orlicko Třebovsko je pro nás samozřejmě zajímavý tím, že přinese evropské peníze přímo na dovybavení českotřebovského skiareálu Peklák a zlepší jeho letní využití.  Je komunikačně přístupnější než Suchý vrch a Červenovodské sedlo. Trasy v naší lokalitě však zřejmě nebudou zcela vhodné např. pro rodiny s dětmi, spíše pro sportovně zaměřené cyklisty. Výhodou je snadná dostupnost z okolních měst také výtah na sjezdovce Peklák. Za náročnějšími tratěmi  k nám mohou  jezdit i bikeři z větších  vzdáleností.
Tabulka schválených projektů programů Interreg V - A Česká republika - Polsko - najdete ZDE

Souboráček ZUŠ obohatil schůzi svazu zdravotně postižených

V pátek 23. března odpoledne se v sále Pod Skalkou konala výroční schůze Svazu postižených civilizačními chorobami. V rámci dlouhodobé spolupráce této organizace se základní uměleckou školou  se i na této schůzi objevil smyčcový soubor ZUŠ, tzv.- "Souboráček" vedený Jitkou Novákovou, dipl. um., právě oceněný čerstvými vavříny z krajského kola soutěže ZUŠ. Svůj soutěžní repertoár převedl v dobré formě také počtenému publiku v sále a zasloužil si za svůj výkon další uznání z řad veřejnosti   Z vystoupení jsou dále uvedené fotografie:


Dlouhodobě pronajmeme zařizené kosmetické studio v ČeskéTřebové za velmi výhodných podmínek.Vhodné i na masáže, nehtovou modeláž a dalši služby. 731 465 619

Další úspěchy ZUŠ v krajské soutěži ve Vysokém Mýtě (dechové nástroje)    

 
Na fotografiích Hana Tomšová, VII. kategorie - hra na příčnou flétnu  (učitelka Mgr. Milada Hamplová) 2. místo
Nela Řeháková, V. kategorie - zobcová flétna (učitelka Tereza Haiflerová )  1. místo
Tomáš Kupka - IX. kategorie - hra na saxofon (učitel Mgr. Milan Špičák)  1. místo.                            GRATULUJEME !

Obojživelníci jsou ve svém živlu v pardubické Reálce

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje představila tento týden v pardubické Reálce putovní výstavu Obojživelníci ve svém živlu. Fotografie s odbornými postery tu budou k vidění v pracovní dny , t.j. do pátku  6.4. od 8 do 17 hodin
„Obojživelníci jsou důležitou součástí přírodní rovnováhy a bohužel patří v současné době k silně ohroženým živočichům. Možná i proto, že lidem nepřipadají tak přitažliví, se jim hůře dostává zastání. Na této výstavě fotografií přímo z našich tůněk můžete ale vidět, že i žáby nebo čolci mohou být skutečně krásní. A jejich výskyt nám může dokázat, že se naše životní prostředí zlepšuje. Pardubický kraj se podílí na jejich ochraně například v lokalitě Přívrat u České Třebové, kde pro jarní a podzimní migraci buduje trvalé zábrany s propustky tak, aby se obojživelníci dostali bezkolizně do potřebných tůněk na druhé straně silnice. Výstava v Reálce určitě stojí za zhlédnutí. Nejenže má vzdělávací, ale díky skvělému zpracování i umělecký rozměr,“ uvedl radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a venkova Václav Kroutil.

 

Kraj investoval do Domova u fontány v Přelouči téměř milionů korun

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zavítal v pátek v rámci návštěvy Přelouče do Domova u fontány.Poskytuje nepřetržité pobytové sociální služby seniorům a osobám s onemocněním demence, kteří již nemohou žít ve svém domácím prostředí. Pardubický kraj do zařízení od roku 2010 investoval řádově 70 milionů korun.
 „Domov u fontány je z našeho pohledu výkladní skříní, což je velká zásluha dlouholeté ředitelky Danuše Fomiczewové. V současné době je naplněnost sto procent a co se týče služby, tak zařízení získalo ocenění Vážky, což je významné uznání za kvalitní službu pro lidi s demencí a ocenění Asociace poskytovatelů sociálních služeb, které se zaměřuje na služby ve všech oblastech poskytování péče o seniory. Organizace získává na financování služby i jiné zdroje, například od obcí či rodin,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V roce 2016 navíc domov zahájil provoz nové sociální služby, takzvané odlehčovací. Ta spočívá v poskytnutí krátkodobého pobytu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění Alzheimerovou chorobou, nebo jinými typy demencí, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí a tím dočasně zastoupit pečující osobu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil,“ řekl hejtman Martin Netolický, který se zajímal o celkové fungování domova a další plány na jeho rozvoj.
O rozvoj domova se dlouhodobě stará také Pardubický kraj formou investic do modernizace jednotlivých podlaží či zateplení. „Od roku 2010 jsme do zařízení investovali téměř 70 milionů korun, a to nejen na modernizace jednotlivých podlaží, zlepšení protipožárního systému, zateplení a další opatření v rámci EPC projektů, které nám umožní další výrazné energetické úspory,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Domov u fontány je jedním z největších zařízení na území Pardubického kraje věnující se seniorům a to již od roku 1964. Přes svoji letitou historii je moderním zařízením přinášejícím do pobytové péče o seniory a seniory s onemocněním demence nové trendy a koncepční přístupy. Celková kapacita Domova u fontány je dle platných standardů 155 osob ve třech službách – domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a odlehčovací služba.