Adam Janíček již počtvrté úspěšný

na Mezinárodní houslové soutěži v Praze


Ve dnech 9. – 11.března 2018 proběhl VI. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky v Praze, pod záštitou houslového virtuosa Václava Hudečka, který byl současně předsedou odborné poroty. Adam Janíček, žák českotřebovské Základní umělecké školy, ze třídy MgA. Bohuslava Mimry, letos soutěžil ve 3. kategorii, ve velice tvrdé konkurenci patnácti znamenitých mladých houslistů z ČR, Turecka, Rakouska, Ruska a Sýrie. Dalším úskalím byl věk, kdy v této kategorii soutěžili ti, co letos dovrší jedenáct let, ale i dvanáctiletí. Adam podal po všech stránkách vynikající soutěžní výkon a jako jediný ze sedmi mladších (jedenáctiletých) získal, za bezchybného klavírního doprovodu BcA. Miluše Mimrové, ocenění v podobě Čestného uznání. Adamovi patří gratulace a velký dík za příkladnou reprezentaci ZUŠ i města Česká Třebová. Poděkování je třeba vyjádřit i jeho učiteli MgA. Bohuslavu Mimrovi, korepetitorce BcA. Miluši Mimrové i Adamovým rodičům za jejich péči a podporu.

III. Kategorie, 10.3. 2018,
Koncertní sál – seznam soutěžících
 
Soutěžní číslo, jméno, věk v letošním roce, národnost:
 
1. Jirsa Vilém 12 CZE
2. Olgar İdil 12 TUR
3. Thani Birolin 11 SYR
4. Flajšmanová Vendula 11 CZE
5. Vlčková Antonie 11 CZE
6. Novák Jan 12 CZE
7. Janíček Adam 11 CZE
8. Cerman Jan 11 CZE
9. Kobrle Václav 11 CZE
10. Semenkova Zlata 12 RUS
11. Kubánková Johana 11 CZE
12. Eliášová Magdaléna 12 CZE
13. Hager Sandra 12 AUT
14. Oprchalová Michaela 12 CZE
15. Musílková Jitka 12 CZE

 
Adam Janíček se svými učiteli MgA. Bohuslavem Mimrou a Bc. Miluškou Mimrovou a  na druhém snímku také se svými rodiči (na soutěži tradičně nechyběli)