Bikerezort Orlicko Třebovsko
Dotace je přislíbena !

Tuto vynikající zprávu se město Česká Třebová po dlouhém čekání dozvědělo včera v pondělí 19. 3. 2018.  Bikerezort Orlicko-Třebovsko byl nakonec při hodnocení podaných žádostí o dotaci z  dotačního programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vyhodnocen jako nejlepší z několika desítek podaných žádostí.  Můžeme tedy očekávat 85% dotaci na podaný projekt, bude to být začátek nového rozvoje areálu Peklák, podstatně se zvýší jeho letní využití.

 

zastupitelé UDĚLALI dobře,

že LONI schválili pokračování v projektu

Prostředky investované do několikaleté přípravy se získanou dotace zhodnotí, zajistí rozvoj sportovního areálu a jeho větší letní využití. Celkový objem investice je 17800 tis. Kč, z toho bude spoluúčast města jen 15%. Podaří zhodnotit a dovybavit areál Peklák jako nástupní místo  na letní i zimní aktivity a za peníze z projektu se opravit a doplnit např. i stávající MTB sjezdy, které to samozřejmě také potřebují. Mnoho práce na údržbě a rozvoji areálu Peklák by bylo třeba udělat i bez dotace, ta tedy hodně pomůže.Budeme mít dílo v ceně cca 18 mil. Kč a sami na to dáme tak  3 - 3,5 milionu Kč. 

 

Shrnutí průběhu podání žádosti o dotaci

projektu SINGLETRACK GLACENSIS

První podání projektově žádostí o dotaci  Původní projektová žádost o dotaci byla podána do Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko dne 31.5.2017 ve složení 11 partnerů.  Za českou stranu: Region Orlicko -Třebovsko, Město Choceň a Město Moravská Třebová (celkem 3 partneři), za polskou stranu: Gmina Bardo (jako vedoucí partner), a dalších 7 partnerů. Rozpočet projektu byl ve výši: 4 449 556,00. Dne 4.10.2016 byla obdržena výzva k doplnění žádosti o dotaci. Doplnění bylo podáno dne 18.10.2016. Rozpočet projektu po doplnění byl ve výši: 4 742 370,00 €  Už týden poté 25.10.2016 byla obdržena informace o nesplnění kontroly přijatelnosti projektové žádosti Na základě nedoložení dokumentů od některých polských partnerů v požadované formě. Čeští partneři doplnili dokumenty dle požadavků výzvy.

Rozhodnutí partnerů o zmenšení projektu pro další vyzvu  Na jednání dne 31.1.2017 bylo dohodnuto zmenšení projektu, tzn. redukce partnerů původní projektové žádosti. Byl podán návrh na redukci: polská strana - Gmina Bystrzyca Klodzka (+ případně další 2 zájemci Stronie Šlaskie a Ladek Zdroj),  na české straně Obec Zdobnice, Region Orlicko - Třebovsko případně i Město Choceň a Město Moravská Třebová. Po několika jednáních byla konečná domluva o účasti partnerů v projektu v tomto složení: Gmina Bystrzyca Ktodzka, Region Orlicko - Třebovsko a Obec Zdobnice. Město Choceň - účast neschválilo zastupitelstvo, V případě Moravské Třebové byl o účast v projektu zájem, ale nebyla doporučena ohledně vzdálenosti od česko-polské hranice.

Konzultace projektového záměru proběhla na JS Olomouc dne 18.5.2017. Zpracovaný rozpočet k projektovému záměru byl ve výši: l 785 308 €  (% podíl partnerů: česká strana 88%, polská strana 12%). Dostali jsme doporučené provést úpravu rozsahu projektu tak, aby byl rozpočet více vyvážený (ideálně 50% česká strana a 50% polská strana). Vyváženost projektu je jedním z hodnocených kritérií projektové žádosti o dotaci, tzn. čím lepší vyváženost rozpočtu mezi českou a polskou stranou, tím větší šance na úspěch.

Proto byla rozdělen projekt Regionu Orlicko - Třebovsko na dvě menší části a zvětšen rozsah projektu u města Bystrzyca Klodzka. Podle závěrů z konzultace na JS Olomouc byl  přepracován rozsah projektové žádosti takto Gmina Bystrzyca Klodzka 15 km singletracků na Jagodne + 19 km singletracků na masywu Sněžníka - Miedzygórze, ROT - lokalita Peklák 15 km nových tras singletracků + 4 km stávajících sjezdů + l nástupní místo a Obec Zdobnice 10 km sinlgetracků + pumptrack.   Po této úpravě je výše rozpočtu: l 552 044 € a % podíl partnerů následující: Region Orlicko - Třebovsko: 44%, Obec Zdobnice: 14%, Gmina Bystrzyca Klodzka: 42%, tzn. česká strana 58% a polská strana 42%. Lokalita Peklák vybrána na základě větší připravenosti a zajistitelnosti provozu.  Zdroj: Renata Šedová a Veronika Peterková, Region Orlicko - Třebovsko, dne 1.6.2017.

 

Kolik nás dosavadní příprava projektu stála

Město Česká Třebová v projektu nevystupovalo samostatně, ale jako součást Regionu Orlicko Třebovsko, o  dosavadní náklady se paritně dělila s městem Ústí nad Orlicí. O projektu se mluví od podzimu 2013 do dneška, iniciátorem byla OHGS Ústí nad Orlicí, která  zajišťovala inženýring projektu. Připomeňme, že původní  zamýšlený rozsah byl oproti podané žádosti ještě nejméně dvojnásobný a měl zahrnovat i singltreky v oblasti Kozlovského kopce a Strakova, také Rybníka - Srnova, počítalo se  účastí města Litomyšl. Tam však z projektu brzy vycouvali. Příprava rozsáhlého projektu stála hromadu peněz. Pokud se malovaly čáry na mapě, bylo to snadné. Horší bylo, když se začaly získávat souhlasy majitelů lesních pozemků. To znamenalo mnohá omezení, změny projektu a také směny pozemků. Do tuhého šlo v roce 2016 na jaře, kdy byly schváleny rozhodující dokumenty, ve kterých se město Česká Třebová (a také Ústí n.O.) zavázaly společně ručit za úvěr ve výši 3 mil. Kč. Tyto prostředky se měly hradit potom ze získané dotace, která však nepřišla.

Pro schvalování v zastupitelstvu byly loni na jaře předloženy dokumenty, ve kterých nebyly ve výpočtu provozních parametrů úplně správné výsledky. Proto požádali zastupitelé Koalice pro Českou Třebovou o  seminář s účastí zpracovatele projektu, kde by bylo vše vysvětleno. Poprvé se zde byly řečeny obavy o to, že dotace nemusí přijít,  ale vyjádřeno přesvědčení, že polský vedoucí projektu vše zajistí. (Nakonec bohužel zklamal.)  Převis žádostí o dotaci byl tak velký, že nepřipravené projekty neměly šanci. Zpracovateli projektu však byly všechny jejich faktury zaplaceny do poslední koruny, nikoliv však z dotace, ale prostředků, na které se složila města Česká Třebová a Ústí nad Orlicí.  Protože nebyl celý třímilionový úvěr vyčerpán, stála nás dosud příprava projektu do 1,2 mil. Kč

Po rozhodnutí o pokračování projektu v redukované formě odsouhlasili zastupitelé v rámci rozpočtu i pro rok 2017 další příspěvek ve výši 200 tis. Kč, který zatím nebyl čerpán. Podle tohoto projektu bude ve správním obvodu města Česká Třebová vybudováno v lokalitě Peklák 20 km nových singletracků, rekonstruovány 4,8 km sjezdových MTB tras, vybudováno parkoviště a pořízena doprovodná infrastruktura Součástí projektu jsou také propagační aktivity, příprava a řízení projektu. (Lokalita „Andrlův chlum" byla z projektu vypuštěna.)   Termín podání žádosti byl 30. červen 2017, vše se stihnout na poslední chvíli podařilo.  A vyhodnocení dopadlo pro nás výborně. Z 5é hodnocených projektů byl "Sinletrack Glacensis" nejlepší. K financování jich bylo doporučeno pouze 12, další třináctý jen s podmínkou a dalších 11 bylo doporučeno jako tzv. "náhradní projekty". Důsledné plnění pokynů hodnotitelů (viz předchozí text) se tedy vyplatilo. Přehled schválených (a neschválených) projektů najdete ZDE 

Milan Mikolecký

 

Tabulka: Jak vypadá financování projektu 2017