K dubnovému životnímu jubileu

a výstavě Marty Demelové

 

Čas plyne a počítá nám to všem stejně, v tom je velká spravedlnost.  Přichází duben, ve kterém si připomeneme významné jubileum Marty Demelové, povoláním především učitelky. Také výtvarnice: výstavy, výtvarná skupina Maxmilián.  Udělený Zlatý odznak J.K. Tyla (v r. 2008)  za dlouholetou úspěšnou scénografickou činnost v oblasti amatérského divadla pak napovídá další obor, ve kterém jubilantka přesáhla rozměry našeho regionu.

Díky svým aktivitám byla Marta Demelová již opakovaně zpovídána v nejrůznějším tisku. Je tak těžké najít něco, co ještě nebylo řečeno. Zůstaňme u školního působení:

Jako učitelka s aprobací český jazyk - výtvarná výchova jsem začala své pedagogické působení v roce 1964 na tehdejší základní devítileté škole v Nádražní ulici od roku 1990 na českotřebovském gymnáziu a ještě i na ústecké střední škole umělecko průmyslové. Byla to zajímavá práce..  

Aprobace jasně určovala i výtvarné působení mimo školu. Zde si Marta Demelová oblíbila scénografii. To není tak jednoduché, jak by se zdálo. Vytvořit scénu pro divadlo nebo třeba i hudební vystoupení (připomeňme např. celý seriál pořadů se skupinou Medvědi) dá spoustu práce, moc si to nedokážu představit.

"Mimo nápadu a výtvarného řešení musí být scéna plně funkční a vše se podřídí představám režiséra. A ty se mohou třeba i během nácviku hry měnit.  Po návrhu buď ve formě nákresu nebo modelu pak přichází fáze realizace, která může ještě hodně změnit.  Je to velmi náročný koníček jak časově, tak fyzicky. Samozřejmě bez ochotných a zdatných pomocníků a kulisáků by jeviště nebylo. Díky jim! Nesmírně mě to baví, nejde  jen o nápad, výtvarné řešení, ale i o to, aby se hercům dobře a pohodlně hrálo a aby i scéna podpořila myšlenku hry. Až se znovu narodím, chci se  téhle výtvarné disciplíně věnovat profesionálně. Takže pro budoucnost mám už vybráno," říká v žertu Marta Demelová.   

Ve Vaší sbírce jsou dvě Ceny města, které jste dostala za roky 1998 a 2005, obecně řečeno za přínos pro výtvarné umění a kulturu v našem městě. Jak hodnotíte současný stav v této oblasti?

Záleží na tom, jakou kulturu vyhledáváte. Já jsem spokojená, je z čeho si vybírat a mnohdy je nabídek víc, než se dá stihnout. Fantastické koncerty vážné hudby, vynikající ochotnické divadlo, kvalitní předplatné profesionálních divadel, výborné přednášky Městského muzea, setkání se spisovateli v Městské knihovně a nějaké ty výstavy výtvarné, fotografické, rukodělné, atd.  Samozřejmě se vždycky dá něco zlepšovat i v této oblasti, nevymlouvat se na finance, ale přiložit i nezištně ruku k dílu. Naštěstí je v České Třebové ještě takových" rukou" dost.

Marta Demelová je vnímána veřejností jako výtvarník vysoké kvality. V důchodu by bylo možné složit ruce, zamknout štětce a nařídit si jen odpočinkový program. Pro Martu Demelovou to neplatí. Koníček se stal pravidelnou součástí života. Domácí atelier nesl v době mé návštěvy stopy přípravy na velkou výstavu.  Je specifickým prostředím, ve kterém vznikla většina vystavovaných prací, dýchl na mne, jako náhodného návštěvníka, zcela specificky, ohromil mne.  Před velikonocemi se v Kulturním centru po uzávěrce tohoto čísla  konala vernisáž naší nové samostatné výstavy "MARCIALONGA MARTY DEMELOVÉ" Pro někoho to může být  ne zcela srozumitelný název.....

"Znamená to něco jako Dlouhý pochod, sousloví známé z historie i dálkových lyžařských běhů. Pro mě  je to moje samostatná výstava po dvaceti letech. Dá se říci, že zde návštěvníci najdou obrazy z roku 1980 i z letošního.  Většinu z nich mám doma - dům a jeho chodby je třeba něčím vyzdobit, několik obrazů budou výpůjčky od přátel a z rodiny."

Při mé březnové návštěvě bylo znát, že se výstava pilně připravuje, obrazy již byly připraveny a roztříděny. Zbývalo ještě pár maličkostí.  Na výstavě jsou také dva originály připravené pro českotřebovský kalendář 1998, který Marta Demelová "režírovala" jako vedoucí Maxmimilánců. Originální kalendář  z motivů našeho města tehdy oprávněně vzbudil velkou pozornost. V tištěném vydání Českotřebovského zpravodaje je těžké uvést některý obrázek v černobílém pojetí.  Dostal jsem tedy svolení k prezentování černobílé litografie, která bude ukázkou dubnové výstavy.  (Výstava je otevřena od 29.3. do 22. 4.  2018).

Děkuji za odpovědi, těším se na nadcházející výstavu, myslím, že se bude Třebovákům líbit, po mnoha výstavách externích výtvarníků to bude určitě výstava šitá na míru pro Třebováky. A ještě krásné dubnové narozeniny, zdraví a štěstí! 

Milan Mikolecký