Železniční depo k České Třebové neodmyslitelně patří a mělo by být zachováno, říká hejtman Netolický

Depo kolejových vozidel v České Třebové bylo ve čtvrtek odpoledne cílem dalšího zastavení hejtmana Pardubického kraje při cestě po regionu. Hejtman se zajímal především o zamýšlenou organizační změnu, kterou připravují České dráhy, a která se týká oddělení opravárenské a provozní části v rámci dep kolejových vozidel. Tato změna fakticky znamená zrušení dep a vznik oblastních center, mezi kterými však Česká Třebová není.
„Bohužel podle aktuálních informací České dráhy nepočítají s tím, že by v depu kolejových vozidel v České Třebové zůstala opravárenská část, respektive o řadu těchto činností by depo přišlo. Vzhledem k tomu, že České dráhy mají pravděpodobně zájemce o stávající areál, tak by přemýšleli o privatizaci tohoto provozu. Nejvíce překvapivé je, že přestože je celý areál k dispozici a není plně využit, tak chtějí České dráhy investovat například do depa v Hradci Králové či do dalších dep v rámci sítě, což bude stát nemalé finanční prostředky. Byl jsem však zástupci dopravce ujištěn, že provozní část by měla vzhledem k poloze města a významu depa zůstat a neměly by tak klesat výkony,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se o celé záležitosti dozvěděl v rámci jednání s Českými drahami jako jedním z uchazečů o zajištění provozu regionální železniční dopravy po roce 2019. „Při těchto jednáních jsem upozornil, že si těžko dovedu představit, že by regionální doprava v našem kraji byla realizována jinými depy a lidmi mimo náš kraj. Považuji to za nesprávné, a proto jsme jednali o tom, aby provozní a opravárenská činnost ve městě zůstala. Mám pocit, že pokud by byl najednou provoz zprivatizován, s vysokou pravděpodobností by České dráhy tuto službu nakupovaly. Myslím si, že tohoto proběhlo od 90. let mnoho a nejsem si jistý, zda zrovna toto opatření by vedlo ke klidu v rámci železniční stanice a jednotlivých profesí,“ doplnil Netolický.
Od 1. července letošního roku by podle dostupných informací měla zaniknout depa kolejových vozidel (DKV Plzeň, Praha, Česká Třebová, Brno, Olomouc), a nově vzniknou tři a tři oblastní centra (OC) provozu a údržby. V případě provozu to budou OC Plzeň, Praha, Olomouc a v případě údržby Plzeň, Praha a Brno. Tato změna organizačního uspořádání úseku techniky, servisu a majetku skončí 1. ledna 2019, kdy se z obou odborů, tedy provozu a údržby, stanou samostatné výkonné jednotky.
Českotřebovská průmyslovka by měla být více provázána s železnicí
Hejtman se zástupci závodního výboru debatoval také o záměrech na VOŠ a SŠ technické v České Třebové, které předpokládají větší provázání s železničním provozem, a to nejen v případě dělnických, ale i strojvůdcovských profesích. „Škola je prestižní v rámci celé republiky, ale chybí zde například železniční simulátor, který by kromě školního vyučování našel využití také pro všechny dopravce včetně Českých drah v rámci školicího střediska. Chceme vytvořit také moderní dopravní sál, který by splňoval požadavky na různá školení všech železničních dopravců,“ uvedl hejtman Martin Netolický.