Výročí narození Františka Formánka oslavilo muzeum před 10 lety velkou výstavou
Leťte křídla - velkolepé zahájení výstavy koncertem Velkého swingového orchestru 

Tak velkolepé zahájení výstavy asi ještě v České Třebové nebylo. V pátek 25. dubna  se již před 17. hodinou zcela zaplnil  malý sál Kulturního centra  na vernisáži výstavy uspořádané k letošnímu výročí českotřebovského  akademického sochaře, ale také  v podstatě všeuměla a vynálezce  Františka Formánka. Městské muzeum se věnovalo rozboru života a díla této velmi významné českotřebovské osobnosti vskutku podrobně. Mimo výstavy, ke které byl připraven poměrně rozsáhlý propagační katalog se životu a dílu Františka Formánka věnuje nejrozsáhlejší příspěvek Lucie Duškové a Dr.  Ludmily Kesselgruberové v právě vyšlé ročence Městského muzea na léta 2005 - 2007. Výstavu zahájila ředitelka Městského muzea Mgr. Jana Voleská, mezi hosty přivítala  především historika aviatiky Pavla Svitáka, redaktora časopisu Letectví + kosmonautika, který na vernisáž přijel s manželkou.  Výstavu samotnou pak uvedly kurátorky výstavy Lucie Dušková a Dr. Ludmila Kesselgruberová, vystoupil i Pavel Sviták.  Jana Voleská pak  na více než hodinu dále předala "slovo" Milanu Špičákovi, Ivě Kolářové a Velkému swingovému orchestru. A tak se ve velkém počtu přítomná veřejnost rozdělila  na posluchače  swingu a na návštěvníky výstavy, postupně si své role vyměňovali a strávili v Kulturním centru velmi vydařený podvečer.  Výstava bude otevřena až do 18. května denně mimo pondělí od 9 - 12 a od 13 - 17 hodin a zajímavostí budou i komentované prohlídky výstavy, které se uskuteční o volných májových dnech dne 1. a 8. května.
 
Výstava samotná je opět velmi pečlivě připravena, vyžaduje podrobnou prohlídku, osobnost všestranného člověka Františka Formánka si to jistě zaslouží. Je zde možné vidět  jeho všestrannost v celé šíři. Muzeum má ve svých sbírkách opravdu dílo Františka Formánka podrobně zdokumentované, velká část jeho pozůstalosti zůstala ve sbírkách muzea. A ač jeho  úmrtí  v roce 1964 již uplynulo 44 let, nic to neubírá na zajímavosti. Formánkův život velmi dobře známe z jeho Pamětí a také z vyprávění řady jeho vrstevníků, ještě dnes je řada lidí, kteří si na tohoto vzácného člověka pamatují. Na výstavě je  Formánek zachycen jako sochař, malíř (hlavně z doby na akademii, léčitel, spiritista, technik, vynálezce a především celoživotní zájemce o letectví, létání nebo "aviatiku", jak se dříve všeobecně říkalo. Byl např. členem Masarykovy letecké ligy již od jejího založení a pokusy o konstrukci "aerohelikoptery"  byly zajímavé, nadčasové a jak při vernisáži prozradil přítomný Pavel Sviták, také opravdu odvážné. Problém letadla s kolmým přistáním a  letem pomocí křídel řešili američtí technici vybavení nejmodernější technikou na světě několik desetiletí. Formánek se tím zabýval o padesát let dříve v českotřebovských podmínkách  zajištěn jen malou sponzorskou skupinou.  Výstava tohoto druhu v České Třebové dlouho nebyla, je to výstava srozumitelná každému a bude mít jistě velký úspěch i po stránce návštěvnosti. Právě na výstavě poznáme, jak velká je škoda, že Česká Třebová nemá zatím svou stálou muzejní expozici.

K výstavě vydalo Městské muzeum zajímavý a vkusně řešený katalog "Leťte křídla - osobnost, život a dílo umělce a vynálezce Františka Formánka", textovou část připravily kurátorky výstavy, zdařilé fotografie a výtvarné řešení dodal  výborný českotřebovský fotograf a grafik Michal Horák. Výstava je velkou událostí města a již den před otevřením měla vydařenou doprovodnou akci, přednášku Lenky Duškové o životě a práci Františka Formánka v městské knihovně, opět velmi dobře navštívenou. 

Českotřebovský deník 25. dubna 2008   (mILAN MIKOLECKÝ)

P.S. Před deseti lety ještě nikdo nevěděl, že se již brzy podaří 
vybudovat samostatnou expozici městského muzea v KláCelově ulici,
kde má František FormÁnek svÉ trvalé místo.....