Rektor VUT Brno oceňuje vynikající práci českotřebovského gymnázia

Podle dopisu, který adresoval rektor VUT Brno Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. hejtmanovi Pardubického kraje patří českotřebovské gymnázium mezi  TOP 10  škol, které zaslouží mimořádné ocenění. Velice si váží podpory technické orientace vzdělávání ze strany ředitele i pedagogů  školy, která se také odráží ve výsledcích absolventů nastupujících na VUT Brno. Věřím, že dopis potěší všechny příznivce našeho gymnázia, absolventy i rodiče studentů. Je to další důkaz dobré práce pedagogického kolektivu i samotného ředitele školy Mgr. Josefa Menšíka.  Dopis v kopii zveřejňuji v plném znění: