JSME VESELÉ, JSME HRAVÉ, JSME PROTIHLUKOVÉ.
Oficiálně jsem obdržel od investora SŽDC návrh protihlukových bariér na průjezdu železničním uzlem Česká Třebová. Zvláštnost města spočívá v tom, že koridor prochází středem města a de facto jej rozděluje na dvě poloviny. Řešení hluku je určitě potřebné, otázkou je, zda tento návrh je citlivý k lidem, kteří desítky let bydlí v blízkosti železnice a na druhé straně i k cestujícím ve vlaku. Přikláním se k průhlednému řešení (ve Švýcarsku se instalují i pouze metrové bariéry přímo u kolejiště a normy tento systém plní). Je třeba investora přesvědčit, že pokud chce v klidu rekonstrukci uzlu, pak se očekává ještě debata o této věci.
Z facebooku Martina Netolického