Pomáhají nám v nesnázích

Minulý týden si třída Včeliček mateřské školy Vinohrady povídala o tom, kdo jim pomáhá v nesnázích. Kdy a na jaké číslo mají volat, když se jim stane nějaký úraz, uvidí požár, či budou svědkem loupeže.
V úterý 6. března děti navštívily blízkou hasičskou stanici, kde sídlí Hasičská záchranná služba pracující pod Správou železničních dopravních cest. Rozdělily se do dvou menších skupinek. Zatímco jedna poznávala zázemí stanice, kde byla nejzajímavější ukázka práce spojaře se cvičným vyhlášením poplachu, druhá navštívila garáž a mohla poznávat hasičskou techniku i výstroj. Po celou dobu jsme byli doprovázeni poutavým výkladem ochotných hasičů, kteří se snažili co nejvíce přiblížit svou nelehkou práci dětem. Rádi slyšeli, že zhruba polovina našich chlapců, a dokonce i jedna dívka, se chtějí v dospělosti stát hasičem. Děti si mohly nasadit ochranné přilby a vyzkoušet si jaké to je sedět uvnitř zásahových vozů. Shlédly i několik zajímavých krátkých dokumentů, kde jejich pozornost nejvíc upoutal záznam práce hasičského tanku, který odstraňoval následky nehody přímo u nás ve městě. Hodina a půl utekla jako voda a milým závěrem návštěvy byl i dar hasičů pro všechny děti – omalovánky s obrázky z jejich užitečné činnosti.
Ve středu do školky přišla milá návštěva – paní magistra Hüblová z lékárny u zdravotního střediska. Hned ji uvítalo několik objetí a děti se k ní seběhly i bez pokynů pedagogů. Poutavě dětem vysvětlila, s čím se mohou v lékárně setkat, kdo v ní může pracovat. Jaké jsou různé druhy léků vysvětlila i s názornými ukázkami (tablety, sirupy, spreje, náplasti...atd). Dětem se moc líbily třeba veselé barevné náplasti, kterými se  děti hned nechaly oblepit nebo sprej s mořskou vodou, s kterým si mohly místo nosů zvlhčit vzduch. Slovy pochopitelnými pro malé děti paní magistra vysvětlila chod lékárny i možnosti výroby léků přímo v lékárně. Tuto část také doprovázela ukázka dvou neškodných mastí, které si chtěl každý vyzkoušet, přičichnutí k aromatickým přísadám a zkouška míchání v lékárenské třence s tloučkem.  Ještě na závěr lékárnice zdůraznila, že léky dětem do ruky nepatří a špatně užívané by jim mohly ublížit. Na konci dostaly děti vitaminové bonbony a jen nerady pustily paní magistru pryč.
Radek Hübl, asistent pedagoga/školní asistent