Pardubice potvrdily pověst Města pro byznys v našem kraji                             

Česká Třebová zaznamenala podstatně zlepšené hodnocení

6. března 2018

V Pardubickém kraji probíhá velmi progresivní rozvoj v oblasti podnikatelského prostředí a města se snaží jít byznysu stále více naproti a nastavit pro podnikatele ty nejlepší možné podmínky. Tento fakt potvrzuje také výzkum Město pro byznys 2017, který jako podnikatelsky nejpřívětivější město v kraji vyhodnotil statutární město Pardubice. Výzkum hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice.

Pardubice nabízejí komplexní podnikatelské prostředí

Krajská metropole obsadila první místo jak v podnikatelském prostředí, tak v přístupu veřejné správy. V podnikatelském prostředí Pardubice zabodovaly vysokým přírůstkem obyvatel, vysokým podílem malých a středních firem a vůbec nejvyšším podílem právnických osob. Ceklový úspěch podpořil také nejvyšší počet studentů a učňů v odborném vzdělávání a nízká dlouhodobá nezaměstnanost.  V přístupu veřejné správy si Pardubice vedly nejlépe ze všech měst v kraji v podpoře veřejné dopravy, dosáhly prvního místa v testu elektronické komunikace, který hodnotí rychlost, vstřícnost a kvalitu odpovědí, i ve scóringu úředních hodin.

„Kromě vstřícného přístupu živnostenského úřadu se Pardubice celkově snaží otevřít město směrem k podnikatelům. Chceme více stavět, přilákat více podniků, a tím i lidí do regionu. S tím souvisí i klíčová podpora vzdělávání, zejména polytechnického. Aktuálně probíhají jednání o centrální polytechnické dílny. Chceme, aby Pardubice byly známé jako polytechnické město,“  okomentoval primátor Pardubic Martin Charvát.

Chrudim podporuje veřejnou dopravu, Hlinsko má nejvyšší podíl podnikatelů

Stříbrná Chrudim získala v podnikatelském prostředí body vysokým růstem ekonomických subjektů a vyšším podílem malých a středních podniků. Pokud jde o přístup veřejné správy, má nízkou daň z nemovitosti, podnikatelsky přívětivé jsou chrudimské webové stránky. Město rovněž vydává dostatek finančních prostředků na veřejnou dopravu. Bronzové Hlinsko si v podnikatelském prostředí vede skvěle vůbec nejvyšším podílem podnikatelů v kraji, nejnižší nezaměstnaností a rovněž velmi nízkou nezaměstnaností mladých. Drží si nízké ceny stavebních pozemků a nízkou daň z nemovitosti.

CzechInvest znovu vybírá investičně nejatraktivnější regiony

Samostatnou soutěžní kategorií, kterou vyhlašuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, je Investičně atraktivní region. Tato kategorie hodnotí přístup místních samospráv vůči podnikům a připravenost podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Jejím cílem je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. Přihlášky je možné zasílat na adresu mestoprobyznys@czechinvest.org od 1. února do 31. března 2018. Prvních šest nominovaných bude představeno na vyhlášení celostátních výsledků výzkumu Město pro byznys v dubnu 2018.

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podesáté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost je sestavován unikátní žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

David Pavlát PR Specialist  Communa 777 771 087  david.pavlat@communa.cz

V čem  vzniklo tak velké zlepšení pro hodnocení města Česká Třebová:

Jde o změnu hodnocení v oblasti pojmenované "přístup veřejné správy", kde je Česká Třebová celkově hodnocena na druhém místě z 15. Zejména je dobře hodnoceno vodné, stočné, podpora webových stránek a také rozsah úředních hodin.  Dobře také dopadl realizovaný "test elektronické komunikace". Podíl kapitálových výdajů obce je uváděn na 6. místě, zatímco třeba v případě města Ústí n.O. až na 11. místě. Samotné podnikatelské prostředí je v České Třebové ovšem hodnoceno velmi špatně, celkově je zde v 15 kritériích Česká Třebová hodnocena až na posledním 15. místě. Zde se tedy proti minulosti nic nezměnilo.

Podrobné hodnocení lze vyčíst z tabulek pro jednotlivé ukazatele ZDE