Sdružení obcí Orlicko obdrželo se svými partnery dotaci
na projekt Singletrack Orlicko-Kłodzko

Na české straně vznikne 20 km tratí v okolí Suchého vrchu a Červenovodského sedla
Monitorovací výbor Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko schválil na svém jednání 15. 3. 2018 podporu projektu Singletrack Orlicko-Kłodzko, ve kterém je Sdružení obcí Orlicko vedoucím partnerem. Dalšími partnery projektu jsou polské gminy Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Międzylesie a dále Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej a obec Červená Voda
Hlavním předmětem projektu je vybudování sítě singletracků, což jsou specifické jednosměrné cyklistické trasy široké na jedno kolo budované ve vhodné terénu (viz. ilustrační foto), které cyklistům poskytují zážitek z jízdy na kole v terénu a zároveň zajišťují jejich co nejvyšší bezpečnost. Na české straně bude vybudováno 20 km singletracků v území Suchého vrchu, ostatních asi 40 km bude vybudováno na území polských partnerů.
Další aktivitou projektu je vybudování dvou parkovacích ploch na Červenovodském sedle o celkové kapacitě 90 míst pro osobní automobily, které budou k dispozici nejen pro uživatele singletracků, ale v zimě doplní stávající parkoviště určené pro běžkaře v Lyžařské běžecké oblasti Buková hora-Suchý vrch.
Součástí projektu je vytvoření společné mapy se zakreslením tras singletracků a speciální mobilní aplikace. Celý produkt bude prezentován pod společným logem.
Rozpočet celého projektu je 1 456 231 EURO a z toho na dotaci připadá 1 237 795 EURO. Rozpočet části realizované Sdružením obcí Orlicko je 640 493 EURO a z toho dotace činí 576 443 EURO. Částku 64 050 Euro uhradí Sdružení obcí Orlicko prostřednictví mimořádných členských příspěvků svých členů z řad měst a obcí přiléhajících katastry k řešenému území.
Z pohledu časové realizace předpokládáme, že se první cyklisté svezou po nových singletrackách v létě 2020, parkoviště by pak mohla být k dispozici již pro zimní sezónu 2019-2020. 
Předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala uvedl: Jsme rádi, že jsme v konkurenci mnoha desítek projektů dokázali s tímto projektem uspět. Rozšíří se tak podstatně nabídka atraktivit v našem významném území Červenovodského sedla a Suchého vrchu, uleví se zejména v zimě parkujícím, kdo zná aktuální situaci v běžkařské sezóně ví, o čem mluvím. Velmi si vážím členů našeho svazku, kteří zabezpečí dofinancování tohoto potřebného projektu, děkuji zastupitelům dotčených měst a obcí, že jeho realizaci finančně podpoří“.
V Žamberku 26. 3. 2018                                                          Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko
Z uvedeného vyplývá, že v našem regionu nebude  českotřebovský Bikerezort osamocen

Zajímavé je , že o tomto konkurenčním projektu nepadla v minulých letech v souvislosti s prosazováním "našeho" záměru na "Singletrack Glacensis" ani zmínka. Jde přitom o projekt srovnatelný, navíc lokalizace sigletracků sdružení obcí Orlicko je blíže česko-polské hranici.  Nyní jsou oba projekty k financování schváleny, konkurence skončila. Projekt Sinletrack Glacensis byl oceněn jako nejlepší, výše uvedený projekt Sdružení Orlicko - Klodsko byl ohodnocen jako čtvrtý v pořadí z 12 projektů schválených k financování. Nyní se mohou navzájem oba areály dokonce doplňovat. A můžeme také soutěžit, který areál bude dříve využíván. 
"Náš" Bikerezoprt orlicko Třebovsko je pro nás samozřejmě zajímavý tím, že přinese evropské peníze přímo na dovybavení českotřebovského skiareálu Peklák a zlepší jeho letní využití.  Je komunikačně přístupnější než Suchý vrch a Červenovodské sedlo. Trasy v naší lokalitě však zřejmě nebudou zcela vhodné např. pro rodiny s dětmi, spíše pro sportovně zaměřené cyklisty.Výhodou je také výtah na sjezdovce Peklák. Za náročnějšími tratěmi  k nám mohou  jezdit i bikeři z větších  vzdáleností.
Tabulka schválených projektů programů Interreg V - A Česká republika - Polsko - najdete ZDE