Připravuje se sloučení  svitavské obchodní akademie a gymnázia


Střední školství v Pardubickém kraji je dlouhodobě stabilní. Kraj investuje nejen do vybavení učeben, rekonstrukcí stravovacích provozů či sportovišť, ale postupně se daří navazovat užší spolupráci technických škol a významných zaměstnavatelů. Od příštího školního roku má dojít  k ojedinělému kroku, kterým je sloučení Obchodní akademie Svitavy s Gymnáziem Svitavy, jelikož aktuální počet studentů neumožňuje škole potřebný rozvoj a investice. Obor jako takový zůstane ve městě nadále zachován. O návrhu na sloučení od příštího školního roku budou na svém nejbližším setkání jednat krajští zastupitelé. O záměru již delší dobu se zástupci kraje debatují ředitelé obou škol, ale i starosta města a předseda zastupitelského Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost David Šimek.

„Naším základním cílem je udržet strukturu oborů v našem kraji v nezměněné podobně, případně reagovat na aktuální požadavky trhu práce a jednotlivých zaměstnavatelů. Obchodní akademie ve Svitavách se potýká s nízkým počtem studentů, a to jak v rámci střední školy, tak především vyšší odborné školy, a proto připravujeme nezbytné kroky ke sloučení škol. Chci však ubezpečit studenty a uchazeče o studium na této škole, že se pro ně samotné nic nezmění. Obor, který si vybrali, bude pokračovat v nezměněné podobě i nadále, ba naopak se tímto krokem budeme snažit zajistit jeho vylepšení, a to nejen po obsahové, ale i materiální stránce,“ uvedl hejtman Martin Netolický a doplnil konkrétní čísla. „Zatímco v roce 2008 studovalo na střední škole 277 žáků, dnes je to pouze 129. Ještě větší propad nastal v rámci vyšší odborné školy, kde bylo před deseti lety 124 žáků a dnes pouhých 18. Celkově to činí pokles o 73 procent. Škola má jeden z nejnižších počtů žáků ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

V porovnání s ostatními obchodními akademiemi v kraji je pokles studentů ve Svitavách nejvýraznější a neodpovídá poklesu demografické křivky. Kromě Svitav jsou obchodní akademie také v Pardubicích, Chrudimi a Chocni. „Sloučení obou škol je navrženo zejména z důvodu zachování úrovně kvality vzdělávání. Školy s nízkým počtem žáků dostávají ze společného rozpočtu méně finančních prostředků. Chybí jim pak často peníze na osobní ohodnocení či odměny učitelům, vázne obměna výpočetní či jiné techniky, apod.“ uvedl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Vývoj počtu studentů ve školních letech 2008/2009 – 2017/2018

Počet žáků SŠ

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

277

276

244

208

213

179

154

151

134

129

 

Počet studentů VOŠ

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

124

129

124

100

99

100

85

59

47

18

Vývoj počtu žáků v oboru vzdělání Obchodní akademie ve školách zřizovaných Pardubickým krajem

Škola

Počet žáků ve SŠ oborech

školní rok 2008/09

školní rok 2017/18

OA Chrudim

328

259

OA a JŠ s právem SJZ Pardubice

433

301

OA a VOŠ ekonomická Svitavy

277

129

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň

243

181