Sraz spolužáků z parnické školy


Loni koncem září jsme se sešli k oslavě osmdesátky. Současně také právě uběhlo 65 let od ukončení naší školní docházky.
V první třídě, tehdy „obecné" školy, nás učila naše milovaná slečna učitelka Eliška Nepauerová, v další třídě pak paní učitelka Emilie Uhlířová.
V roce 1948 se k nám přidali žáci ze Lhotky a z Dlouhé Třebové. V I. ročníku, tehdy měšťanky, nás bylo 36 žáků (14 dívek a 22 chlapců).
Náboženství nás učil úžasný nezapomenutelný pan profesor Beneš. Na jeho hodiny chodili i nekatolíci, které si získal svým hezkým chováním.Věnoval se nám i mimo vyučování, organizoval výlety a jiné akce.
Naším posledním třídním učitelem byl pan učitel Emil Mikolecký. Zúčastnil se i  našeho srazu po 30 letech v roce 1982. Na sraz přišli i další učitelé pan František Redl a Bohuslav Lána.
Vzpomínali jsme i na další naše kantory: Adolfa Brkla,  Josefa  Dubišara,  Irenu Šístkovou,  Zdenku Řehákovou a Zdenku Frydrychovou. Také na Růženu Pavlovou, která byla naši třídní učitelkou ve II. ročníku a dožila se 98 let. Ředitelem školy byl tehdy pan Karel Schmoranzer. V. ročník dokončilo 26 žáků závěrečnou zkouškou, byla to tehdy novinka.
Posledních deset let se scházíme již každý rok, především díky našemu spolužákovi Čestmíru Umovi. Velké díky!  Bohužel je nás už málo, větší polovina spolužáků nenávratně odešla. I jim patří naše vzpomínky. Děkujeme všem našim spolužákům, kteří se zúčastňují našich sjezdů a přejeme všem hodně, hodně zdraví. Pokud dožijeme, sejdeme se opět v září 2018.
NAŠE HESLO: "VYDRŽET"!                                                             Jiřina Jungová, Praha