Vzácné jubileum profesorky Jaroslavy Víšové                      

V dubnu 2018 oslaví Jaroslava Víšová vzácné kulaté jubileum, které bývá často spojeno nejen s gratulacemi, ale také se vzpomínáním.

Jarka Víšová byla naše třídní profesorka na tehdejší "Střední všeobecně vzdělávací škole".  Maturovali jsme pravda už dávno - v roce 1966, ale nikdy na ni nezapomeneme. Pojilo nás daleko víc než vztah učitele a žactva.  Byla to ona, která hasila za nás naše průšvihy malé i velké. Uznávali jsme ji jako odborníka přes oba tehdejší jazyky, které uváděly každé vysvědčení včetně maturitního, tedy mateřský a ruský jazyk, ale také jako kamaráda, který nás vedl do života (byť byla o dvacet let starší než my) a pomáhala nám vytvořit co možná  nejobjektivnější názor na svět, když technologie tehdejší moci  měla za úkol vychovávat každého jen jednostranně. Bylo to v době zlatých šedesátých let, které jsme díky svému mládí vnímali ještě v ještě daleko zářivějších barvách než jaké byly ve skutečnosti. To přátelství vydrželo dodnes. Moc si toho vážíme a právě s postupujícím věkem to vnímáme jako dar, který nám byl dán tehdy na našem gymnáziu.  Řada z nás zůstala věrná rodnému městu, ale mnozí se rozběhli nejen po republice, ale i po celém světě. Když ale přijedou "domů", tak nezapomenou  na návštěvu své třídní, napíšou, zavolají. Těší mne, že takto naši třídní vnímají i další absolventi gymnázia. 

K výuce dle osnov nám bylo přidáváno, něco navíc, nebránili jsme se  zapojit se do mnoha zájmových aktivit po vyučování. Připomínáme si nejen Jaroslavu Víšovou, ale celou její rodinu, jejího manžela Stanislava Víšu, který tehdy vedl výtvarný obor na zdejší Lidové škole umění a syna Honzu. Všichni  nám byli k dispozici a nápomocni a my si to uvědomujeme teprve nyní s časovým odstupem.

Na březnové návštěvě u Víšů jsem se měl možnost přesvědčit o trvale pozitivním vztahu k životu a také o živých vzpomínkách, které má jubilantka především z období války, prožité v Praze - Libni.  Měla možnost vidět hrůzy nacistického teroru hodně z blízka v rodinách sousedů a přátel židovského původu, ze kterých se z koncentračních táborů a vězení nikdo nevrátil. Byly i lepší vzpomínky na seznámení s budoucím manželem Stanislavem díky hospitalizaci na chirurgii na Bulovce, na skromnou svatbu na Libeňském zámku, historickém místě českých dějin, kde byl 25. června 1608 uzavřen tzv. Libeňský mír mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem. Také na  začátek svého pedagogického působení v Čakovicích v roce 1950, na stěhování do České Třebové, kde Stanislav i Jarka dostali práci. Bydleli nejdříve do domečku (2+1) na Parníku a po deseti letech se přestěhovali do "pořádného bytu" 3+1 v Tykačově ulici.

Jaroslava Víšová učila od roku 1956 na českotřebovském gymnáziu, byť mělo během doby všelijaké názvy (jedenáctiletka, dvanáctiletka, střední všeobecně vzdělávací škola, gymnázium) a to až do roku 2003. Její aprobace byla čeština - ruština, během své praxe si ji rozšířila ještě na němčinu i angličtinu.  Souběžně učila také ve  českotřebovské "večerní průmyslovce", průmyslové škole železniční i na učilišti na Skalce, nějakou dobu i v Litomyšli. Ve své pedagogické práci měla velké úspěchy, byla velmi oblíbenou učitelkou, věnovala se studentům v řadě mimoškolních aktivit - zájmových kroužků i soutěží. Zde se potkávali studenti různých ročníků školy a dokonce i s absolventy. V posledním almanachu vydaném ke 100 letům gymnázia v roce 2009 si o tom můžeme hodně přečíst. Zvlášť bych chtěl zdůraznit pravidelnou spolupráci Jaroslavy Víšové s městskou knihovnou, díky ní vznikly zajímavé literární večery, které můžeme po letech jen obdivovat.  Byly to např. besedy s Ladislavem Fuksem, Karlem Šiktancem (těsně potom zakázaném básníkovi), Vladimírem  Mikoláškem, příprava studentů na recitační soutěže (Náchodské šeříky), literární soutěž Marušky Kudeříkové (zde získala první cenu třikrát po sobě tehdy jako studentka Mgr. Vendula Šrůtková). Připomenu ještě literární soutěž Terezy Novákové v Proseči, kde byla mezi oceněnými právě paní profesorka Jaroslava Víšová, když ji do soutěže s jednou její prvotinou přihlásili její žáci. 

Jaroslava Víšová učila na našem gymnáziu více než 45 let, vychovala několik generací studentů a byla velmi oblíbená i v pedagogickém sboru. Velmi si cení toho, že  je stále zvána na školní akce a ráda se jich účastní, alespoň tak, jak jí zdraví dovolí. Na velké výlety to není, ale ve svém útulném bytě se cíti velmi dobře i se svou černobílou kočičkou. K dubnovému životnímu jubileu si dovolím za všechny její žáky blahopřát, popřát především zdraví, ale také životní štěstí v kruhu své rodiny. Věřím, že se všichni společně potkáme na našem připravovaném sjezdu absolventů českotřebovského gymnázia ke 110. výročí založení školy v červnu 2019.

Milan Mikolecký