Zabraňme betonovému, barevnému či průhlednému monstru, zohaví naše město

Přečetla jsem si na Timeline pana hejtmana Netolického jeho příspěvek „Jsme veselé, jsme hravé, jsme barevné“ a prohlédla si přiložené fotky návrhu protihlukových stěn od investora SŽDC. Za shlédnutí určitě stojí. Podle vizualizace by se stěny měly skládat z barevných obdélníků, k čemuž se pan hejtman logicky staví zamítavě, protože se jedná skutečně o zhůvěřilost, a navrhuje provedení protihlukových stěn průhlednou formou. Vizualizace je provedena v okolí „červeňáku“ a v protilehlé straně trati.

Vím, že diskuse o protihlukových stěnách podél trati, která protíná naše město, je četná, ale dovolím si ještě jeden příspěvek přidat. Přivedly mě k tomu vlastně fotky z okolí „červeňáku.“. V tomto domě bydlí senioři, lidé na sklonku svého života, kteří se již jinam stěhovat nehodlají a chtějí zde důstojně dožít. Ti, kteří bydlí v přízemí křídla souběžného s tratí, se již nyní dívají ze svého okna na železniční násep, ale stále ještě mají šanci alespoň kousek oblohy vidět. Až se tam postaví stěny, uvidí buď beton, nebo barevné obdélníky, v lepším případě průhlednou stěnu, která se časem umaže a bude stejně neprůhledná. Podobně na tom budou i sousedé z vyšších pater.

Nejsem odborník, proto nevím, kdo je prapůvodcem návrhu olemovat tratě, procházející městy, protihlukovými stěnami, zda to byla Evropská unie, nebo SŽDC, ale v každém případě to já, jako naprostý laik, pokládám nejen za zbytečné vyhazování peněz, ale i za výsměch bezbranným lidem.Tímto se omlouvám obyvatelům domů u trati, jimž hluk projíždějících vlaků vadí i v době, kdy jich nejezdí tolik jako dříve a jejichž hluk je jistě menší, než v době, kdy mezi kolejnicemi byly spáry místo nynějších svárů. Nevím, jestli je lepší občas slyšet projíždějící vlak, než se stále dívat do nějaké zdi.

Ano, každého z nás v našem městě něco trápí, jednoho množství aut, projíždějících městem, druhého to, že se město stává mrtvým, jiného kouř a prach v okolí krematoria, dalšího hluk na náměstí, jiný se nechce dívat na paskvil, který vzniká u rotundy atd. Ale to, co by mělo vzniknout podél trati, to se bude týkat nás všech. Zabraňme tomu betonovému, barevnému či průhlednému monstru rozdělit a zohavit naše město, přece někdo musí vyslechnout naše hlasy! Vím, že nejsem se svým názorem sama, již podle ohlasů pod příspěvkem pana hejtmana.

Jestliže tu hrůzu ve výši 3 – 5-ti metrů trpně připustíme, kdoví, co si kdo na nás příště vymyslí. Možná obehnání celého města protihlukovou zdí, neboť z blízkých lesů by k nám mohlo doléhat troubení jelenů, či zpěv ptactva.

Iva Stolínová