TEPVOS CUP 2018 – 2019
PROPOZICE TURNAJE V MINIHOKEJI

POŘADATEL: TEPVOS, spol. s r. o. Ústí nad Orlicí
Zimní stadión Ústí nad Orlicí  listopad 2018  - březen 2019
Bez věkového omezení (za osoby mladší patnáct let zodpovídá vedoucí mužstva)
Řádně odevzdaná a vyplněná přihláška:  do 30. října 2018
V termínu zaplacené startovné (1000 Kč): do 30. října 2018 (po zaplacení nevratné!)
V termínu zaplacená první záloha na led, rozhodčí a časomíru (800 Kč x počet zápasů): do 18. listopadu 2018.  
V termínu (do 30. října 2018) řádně odevzdaná a vyplněná soupiska mužstva maximálně dvaceti hráčů + 2 brankářů.
Hráči narození v roce 1977 a starší (veteráni) – mohou startovat bez omezení.
U hráčů narozených v roce 1978 a mladších platí pravidlo, že nesmí nastoupit v sezóně 2018 – 2019 v registrovaných soutěžích.
U brankářů platí, že mohou nastupovat bez omezení, tedy ti, kteří hrají registrované soutěže (nesmí ale nastoupit jako hráči).
Hrací čas: 3 x 12 minut čistého času (minutové přestávky mezi třetinami), v případě nerozhodného stavu 2 minuty prodloužení
ve třech hráčích + brankář s pravidlem náhlé smrti, v případě nerozhodného stavu vždy jeden nájezd až do rozhodnutí
(jede libovolný hráč ze zápasové soupisky). Více na webu Tepvos, s.r.o.
Hrací dny:          pátek, sobota a neděle, mimořádně v týdnu   
 
Rozhodčí: Za každý zápas dostane rozhodčí 200 Kč bez dalších výloh a cestovních nákladů. Budou nasazováni na zápasy dle rozpisu, pokud budou dva, tak každý dostane 100 Kč. Platby budou provedeny vždy v hotovosti ihned po zápase.
 
Časoměřiči (zapisovatelé): Za každý zápas dostane časoměřič (zapisovatel) 100 Kč bez dalších výloh a cestovních nákladů. Platby budou provedeny v hotovosti ihned, nebo nejpozději do 2 dnů po zápase.
 
 Placení zápasů: Zápasy budou hrazeny ze zálohy na led (800 x počet zápasů). Ze zálohy je dále hrazeno: pronájem plochy, rozhodčí, časoměřič, pronájem kabiny, pronájem časomíry, režie turnaje a ceny.
 
Soupiska: Na soupisce musí být uvedeno u každého hráče jméno a příjmení (strojem nebo na počítači – ne perem), DATUM NAROZENÍ (den, měsíc a rok), telefon (mobil), e-mail. U brankáře je nutné poznačit do závorky (brankář). Na soupisce může být pouze 20 hráčů + 2 brankáři. POZOR! Dopisovat se může pouze do počtu dvaceti hráčů. Výjimku může povolit pouze vedení turnaje, a to za poplatek 50 Kč.
 
Brankáři:            Musí být uveden na soupisce, ovšem mohou se půjčovat mezi mužstvy.
 
Brankáři mají tři své soutěže:
O nejlepšího brankáře mužstva (odchytáno minimálně 40% zápasů).
O nejlepšího brankáře (součet všech zápasů za všechna mužstva, minimálně 8 odchytaných zápasů).
Brankáři s největším počtem nul (v případě stejného počtu rozhoduje nižší průměr).
Poznámka: V případě nedohraného utkání (následné kontumace nebo uznání výsledku na hřišti) se brankáři započítají góly, které obdrží do doby skončení utkání.
 
Hráči: Musí být uvedeni na soupisce.
 
Přestupy:
Může se přestupovat jen dvakrát, a to v termínech: 1. – 10. prosince 2018 1. – 10. ledna 2019 (mimo tento smí přestoupit pouze hráč, který ještě neodehrál ani jedno utkání za své původní družstvo) bez souhlasu mateřského mužstva po zaplacení částky 200 Kč. Z toho připadne 100 Kč mateřskému mužstvu a 100 Kč vedení turnaje. Hráč musí požádat sám písemně pomocí formuláře CS1 (na adresu: Michael Resler, Třebovská 279, 562 03 Ústí nad Orlicí, nebo před utkáním). O víkendu, ve kterém je přestupní termín může hrát hráč pouze za jedno družstvo (buď za nové, nebo ještě za staré)!!! V sezóně může přestoupit hráč pouze jedenkrát. (Výjimkou je hráč, který ani jednou nenastoupil za svůj původní klub a pak přestoupil. Ten může přestoupit i ve druhém přestupním termínu.)
 
Tresty při utkání:        
Za jakýkoliv nedovolený zákrok nebo nesportovní chování bude hráč vyloučen na 1 minutu ze hry. Za horší fauly (se zraněním) obdrží trest 3 minuty, pokud byl velmi zákeřný, tak hráč může být vyloučen na 1 + 1 + 10 minut nebo i do konce utkání (trest OK). Za brutální fauly se uděluje místo OK trest do konce hry (TH), za pokus napadení nebo přímé napadení rozhodčího, za velmi sprosté a neustávající nadávky na jeho adresu, nebo na adresu funkcionářů turnaje (zápasu) může rozhodčí udělit trest na 10 minut nebo disciplinární trest (DT). Tresty TH a DT bude řešit vedení turnaje (minimální trest je stop na 1 utkání). Za dva tresty OK má hráč automaticky stop na jedno utkání. Hra je bezkontaktní. Toleruje se jen souběžné přitlačení tělem na mantinel. Ostatní kontakty tělem jsou fauly. Pozor: Osobní tresty může udělit rozhodčí takto: 1 minutu (družstvo hraje oslabeno), následně 10 minut a následně OK (rozhodčí ale může udělit přímo 10 minut nebo i zrovna trest OK, podle závažnosti přestupku). Při stejném trestu dvou souběžně vyloučených hráčů se pokračuje v plném počtu a hráči nastoupí až po přerušení hry, pokud jejich trest vypršel. Do prodloužení tresty pokračují.
 
Pravidla:       
Hraje se podle pravidel ledního hokeje. Minihokej má ale výjimky:
Nehraje se na postavení mimo hru. Nahrávat se tedy může přes celé hřiště.
Hraje se ve čtyřech + brankář s libovolným počtem náhradníků (v prodloužení 3 + 1).
Při vyloučení druhého hráče se pokračuje ve dvou hráčích a při vyloučení dalších hráčů jsou další tresty odložené.
Některé tresty jsou zkrácené (1 minuta, 3 minuty, osobní trest zůstává stejný na 10 minut, tresty do konce utkání OK, TH a DT – započítává se 20 minut)
Hraje se bezkontaktně, povoleno je jen souběžné přitlačení na mantinel, ostatní je faul.
Nehraje se na zakázané uvolnění.
Brankáři se mohou půjčovat.
Každé družstvo dá před utkáním k dispozici dva puky k časomíře.
Každé družstvo bude mít k dispozici uzamykatelnou kabinu (je součástí startovného).
Každé družstvo bude mít označeného kapitána © a maximálně 2 zástupce (A).
 
Nástup k utkání:         
Zápasy mají pevně stanovené časy a nelze na nikoho čekat. Každé družstvo musí být připraveno ke hře 15 minut před zahájením utkání. Jakmile je dokončena úprava ledu, je nutné nastoupit k zahájení hry.
Družstva musí pět minut před vlastním zahájením hry vyplnit do zápisu o utkání čísla dresu hráčů, kteří nastoupí k utkání, případně nového hráče s uvedením rodného čísla a dodáním fotografie, pokud je třeba.
Pokud bude zpoždění mužstva větší než 5 minut po stanoveném začátku hry, zaplatí toto mužstvo (v případě, že se utkání odehraje 100 Kč pokutu) a v případě, že se neodehraje (mužstvo nepřijede, či přijede velmi pozdě – pokuta 500 Kč). V případě opakování přestupku se bude pokuta zvyšovat o 20 % za každý další přestupek. V případě nenastoupení se utkání kontumuje na 5:0 a dva body soupeři. O kontumaci ale rozhoduje vedení turnaje.
Mužstvo může nastoupit nebo dokončit utkání v minimálním počtu, a to dva hráči + brankář nebo tři hráči bez brankáře. V případě, že nebude moci jít nikdo na trestnou lavici při vyloučení, rozhodčí umožní družstvu hrát v jednom a brankář, při dalším vyloučení pak utkání ukončí pro nedostatečný počet hráčů na ledě a o výsledku rozhoduje vedení turnaje.
 
Po utkání je vedoucí družstva povinen vyškrtnout hráče ze zápisu o utkání, kteří k utkání vůbec nenastoupili!!!
 
Ústroj a výstroj: Družstvo musí nastoupit v jednotných dresech s čísly (1 až 99). Nejsou povoleny dresy bez čísel (tzv. nuly) a dresy s trojmístnými a vícemístnými čísly (nové pravidlo). Brankář může mít odlišný dres, ale s číslem! Každý hráč musí být vybaven potřebnou výstrojí. Musí mít: přilbu, chrániče nohou, loktů a rukavice. Ostatní je na uvážení hráčů, ale doporučuje se mít plnou výstroj. Brankáři musí být plně ustrojeni v hokejové výstroji!!
Zranění a pojištění: Každý hráč startuje na vlastní nebezpečí, což potvrzuje svým podpisem na soupisku a v případě úrazu a úmrtí nebude na vedení turnaje nic vyžadovat.
 
Pokuty a poplatky:
Pozdní nastoupení na utkání
100 Kč
Neodehrané utkání s následkem kontumace
500 Kč
Jakákoliv kontumace výsledku
300 Kč
Poplatek za disciplinární řízení s hráčem (tresty OK)
100 Kč
Poplatek za disciplinární řízení s hráčem (tresty DT, TH)
200 Kč
Odhlášení mužstva ze soutěže – od 30. září do 31. října 2018
1300 Kč
Odhlášení mužstva ze soutěže – od 1. listopadu do 30. listopadu 2018
(strženo ze zaplaceného zbytku)
3000 Kč
Odhlášení mužstva ze soutěže – od 1. prosince 2018 do 31. března 2019 (strženo ze zaplaceného zbytku)
5000 Kč
Neoprávněný start hráče (za každého hráče)
1000 Kč
Zjištěné chyby a špatně uvedené údaje v soupisce -  za každou chybu
100 Kč
Pozdní podání soupisky, přihlášky, startovného (za každý načatý týden)
200 Kč
Nesprávně uvedené jméno hráče do zápisu, nedodání puků k utkání.
50 Kč
Přeložení utkání (z toho vždy 50 Kč pro družstva, kterých se to týká)
200 Kč
Dopisování na soupisku nad počet dvacet + dva - za hráče
50 Kč
Přestup hráče (100 Kč připadne bývalému družstvu)
200 Kč
Protest (v případě oprávněnosti bude vklad vrácen – nutno dodat důkazy)
– lze podat na utkání do 48 hodin po úředním začátku utkání
500 Kč
 
 
Další pokuty může vedení udělit až do maximální výše
2000 Kč
Vklady: Vklad 1000 Kč je nevratný. V případě přihlášení do soutěže a zaplacení vkladu patří tento vedení soutěže a nelze jej již vymáhat. Lze jej vrátit pouze v případě, že se soutěž nekoná.
 
Zálohy: Jsou nevratné v případě odehrání zápasů. Ze záloh budou hrazeny náklady na led, rozhodčí, časoměřiče, pronájem časomíry, kabiny, ceny a další náklady na řízení turnaje. Do konce prosince bude podle cen ledu uhrazena (případná) druhá splátka, která bude vypočítána podle počtu zápasů.
 
Soupisky: Musí být řádně vyplněny na stroji nebo na počítači. Musí být na nich uvedeno jejich jméno, příjmení, datum narození, telefon (mobil, pevná linka), popř. e-mail.
 
Přihláška: Na přihlášce musí být strojem nebo na počítači vyplněno:
Celý název mužstva s uvedením obce (např. Potápěči České Heřmanice)
Jména a příjmení dvou zodpovědných osob s uvedením jejich data narození, adresy, uvedením telefonu (z toho musí být jeden pevná linka, druhý mobilní linka) a e-mail.
Oba funkcionáři zcela zodpovídají za klub a jen oni mohou komunikovat s vedením turnaje. Oba zodpovídají za splnění požadovaných bodů, které budou uvedeny na přihlášce
S družstvy bude vedení komunikovat pouze přes elektronickou poštu (e-maily), v rychlejších případech přes mobilní telefony, E-mail je tedy nutný!!!
 
Výsledky: Budou uvedeny na internetové adrese: http://www.spoluhraci.cz/tepvos-cup nebo na www.bazenusti.cz/zimni-stadion/tepvos-cup/. Vedení soutěže je může zasílat také elektronickou poštou s uvedením dalších zpráv, statistik. Každé mužstvo může uvést libovolný počet e-mailů. Do čtvrtka musí zástupce sledovat webové stránky nebo elektronickou poštu, kde budou zasílány oficiální zprávy. Každé družstvo si za to zodpovídá samo! Pokud zprávy do čtvrtka nedojdou nebo nebudou uvedeny na internetových stránkách turnaje, je každé družstvo povinné zjistit u organizátora soutěže, proč tomu tak je. (Michael Resler: 777 171 656).
 
Ceny: Každé zúčastněné mužstvo obdrží ceny a taktéž jednotlivci. Bude upřesněno těsně před soutěží společností TEPVOS.
 
Soutěž - kanadské bodování:
Do soutěže se započítávají vstřelené branky a získané první a popřípadě i druhé asistence. O lepším pořadí při shodě bodů rozhoduje větší počet vstřelených branek, při shodě lepší průměr na zápas. Při nedohraném utkání se družstvu, které zůstane jako vítěz, všechny body započítávají z utkání (v případě kontumace 5:0). Poraženému družstvu se nic nepočítá. V případě ponechání celého výsledku se vše započítá všem.
 
Systém soutěže: Bude plně upřesněn podle počtu přihlášených mužstev.
 
Rozhodování v zásadních věcech, protesty:
Na proběhlé utkání lze podat protest, který může podat kterýkoliv registrovaný hráč TEPVOS CUPU v daném ročníku nebo kterýkoliv zodpovědný funkcionář klubu (uvedený v přihlášce k soutěži). Protest lze podat do 48 hodin po stanoveném úředním začátku zápasu se zaplacením poplatku 500 Kč a s podáním důkazů. V případě oprávněnosti protestu bude poplatek vrácen.
Při sporných verdiktech, větších trestech bude vždy o výši trestu, kontumaci, pokutě a podobně rozhodovat turnajová komise, která bude složena minimálně ze zástupců čtyř družstev. Rozhodující pátý hlas bude mít zástupce vedení turnaje. Provinilci nemusí být přizvání k jednání turnajové komise.
 
Hodnocení výsledků: O pořadí v tabulkách rozhoduje větší počet bodů, v případě rovnosti vzájemný zápas, tabulka vzájemných zápasů, skóre (rozdíl, podíl), větší počet vstřelených branek, los.
 
Výsledek zápasu: Utkání musí být plně dohráno. V případě vlivů počasí může být výsledek uznán po odehrání minimálně dvou třetin. O výsledku, ale rozhodne vedení turnaje.
 
Uveřejňování výsledků:       Tisk – Ústecké listy
www.bazenusti.cz/zimni-stadion/tepvos-cup/
www.tepvos.cz
e-mailové zprávy elektronickou poštou nejpozději do čtvrtka.
 
Předpokládaný začátek soutěže:16. 11. 2018 - 18 11. 2018
předpokládaný konec soutěže:   8. 3. 2019 - 10. 3. 2019
 
Adresa vedení turnaje TEPVOS CUP:   (adresa pro zasílání přihlášek + startovného)                                       
Michael Resler        Telefon: 777 171 656,
Zaměstnání: 465 518 116 (Domov mládeže v Ústí n/O)
ICQ: 190110416
SKYPE: michael.resler