Českotřebovský deník 108/2018 (8/4) 

Bennewitz Festival 2018  ZAHAJUJE - Na Vivaldiho!

JAROSLAV SVĚCENÝ - housle a role Antonia Vivaldiho,  JULIE SVĚCENÁ - housle

ZDEŇKA ŽÁDNÍKOVÁ VOLENCOVÁ - role Anny Giro a Camilly Vivaldi  VIRTUOSI PRAGENSES COLLEGIUM

Unikátní koncert s divadelními prvky, ve kterém přední čeští virtuosové hrají nejen původní hudební party - aneb Co jste o Antoniovi možná nevěděli... Antonio Vivaldi. Fenomenální houslista, nadčasový skladatel nebo i život milující muž... Scénář: Zdeňka Žádníková Volencová, členka Dejvického divadla v Praze...

18. dubna 2018  - velký sál KC Česká Třebová / Začátek v 19.00 hodin


Domov pro seniory Česká Třebová příjme na hlavní pracovní poměr pečovatele, pečovatelku. Nástup možný ihned. Požadavkem je flexibilita, chuť pracovat, bezúhonnost.  Informace poskytne Drvoštěpová Dagmar - vedoucí zdravotního úseku na tel.čísle 739344576, zdravotni@socialnisluzbyct.cz

Jaký je aktuální stav investorské přípravy D35 v Pardubickém kraji

Materiál s tímto názvem zpracovalo ŘSD ČR - správa Pardubice. Byl prezentován začátkem letošního roku  a je k dispozici na informačním středisko D35 ve Vysokém Mýtě, které je možné navštívit každou středu odpoledne. Zaměřme se na přípravu úseků D35, které jsou nám nejblíže a které usnadní přesuny vozidel směrem na Prahu. Zde jsou vlastně těsně před spuštěním stavby dva úseky Opatovice - Časy - Ostrov (uvádí se cena 8,4 mld. korun). Dokončuje se archeologický průzkum na trase, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, zatím nebyl vítěz vyhlášen. Těžko říci, co je pravdy na tom, že nejnižší nabídku podal zahraniční uchazeč a ochota vyhlásit jej za vítěze není veliká. Tak je zatím vše odloženo. Letos by se mělo začít, dokončení má být v roce 2022. 
Pro nás je zajímavější další a delší  úsek Ostrov - Staré Město u Moravské Třebové s délkou 59,4 km, který zahrnuje 6 staveb. Zde byla pro celou délku zpracována Dokumentace pro územní rozhodnutí a schváleno technické řešení. Probíhá inženýrská činnost s byly zahájeny práce na zadávací dokumentaci pro zhotovitele. Neprobíhá tedy zatím výkup pozemků, na to je třeba mít platné územní rozhodnutí. Nejbližší pokračování z Ostrova vede k Vysokému Mýtu 475 metrů dlouhým tunelem Homole, který stavbu jistě zdrží. Důležitý je i další úsek, který vede kolem Vysokého Mýta a Hrušové ke Džbánovu. Ve Vysokém Mýtě se konalo v únoru veřejné projednání této investice.  Tyto dvě stavby, tedy úsek Ostrov - Džbánov - mají být dokončeny současně, není možné provoz z dálnice zavést na stávající I/35 do města Vysoké Mýto.
Na další úseky kolem Litomyšle měly vliv diskuze v litomyšlském zastupitelstvu a potřebná výjimka ze stavební uzávěry v ochranném pásmu vodního zdroje Cerekvice - Pekla. Nyní v dubnu 2018 má být zahájeno územní řízení pro dva stavební úseky od Džbánova kolem Litomyšle do Janova. Pro další úsek Janov - Opatovec byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí již v roce 2016, ale  znovuzahájení řízení bude až nyní v na jaře 2018. Na poslední stavbě tohoto úseku z Opatovce do Starého Města bylo také územní řízení přerušeno, je třeba doplnit dokumentaci. Celkové náklady na úsek od Ostrova do Starého Města jsou odhadnuty na 28,78 mld. Kč a předpokládaný termín dokončení je zatím rok 2027, což bude zejména pro poslední úsek z Opatovce vedený 3700 metrů dlouhým tunelem velký problém. Zdá se tedy, že řadu let bude dálnice sjízdná pouze do Opatovce  na křižovatku s I/43 a dále na Moravu bude třeba několik let jet po stávající I/35 kolem Koclířova a tunelem Hřebeč. Zde již je dopravní frekvence jistě o něco slabší než ke křížení s I/43.
Pokud bude dálnice dovedena až do Starého Města, bude zbývat k napojení na moravskou část dálnice k Mohelnici již pouze 13,2 km.  I zde bude ovšem třeba vyrazit další 1100 metrů dlouhý tunel Maletín. Zde bylo zatím provedeno řízení EIA, další přípravu již bude zajišťovat ŘSD Olomouc. Konkrétnější data pro tento úsek nejsou na ŘSD ČR - správa Pardubice k dispozici. (mm)
Na mapě je vyznačen úsek Ostrov - Janov, který je nejlépe vybudovat najednou. Trasa blíže Litomyšle byla opuštěna.
Prodám zahrádku 563m2 v ZO ČZS Podhorka Česká Třebová. Vybavená chatka, voda, elektrika, skleník, zahradní nářadí - motorová sekačka, manipulační vozík atd. Prodej r. 2018. 606 855 567
 
Zoubková víla 
u Včeliček
Počátkem tohoto týdne mělo oddělení Včeliček milou návštěvu. Studentky VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí doprovázené jednou ze svých vyučujících si pro děti připravily program „Zdravý úsměv“, který vytvořily ve spolupráci se Stomatologickou klinikou LFUK Hradec Králové. Formou hry, příběhu holčičky Karinky která se neuměla starat zuby a musela ji přijít na pomoc Zoubková víla se děti seznámily z tím kdy si zuby čistit, čím – jak má vypadat správný kartáček,jak používat zubní pastu. Poznaly techniku čistění a prakticky si ho vyzkoušely. V tom jim pomáhala i básnička, která postup popisuje. Dozvěděli se také, které potraviny jsou pro zoubky škodlivé a o významu fluoridů. Celý program byl velmi poutavý a uzavírala ho práce v pracovním sešitě, kde se zábavnou formou vše zopakovalo. R.Hübl, školní asistent
Plánované investice do silnic I. tříd v Pardubickém kraji:
Pardubice, Pardubice a zase Pardubice

Jedinou investici reálně připravovanou pro východní polovinu Pardubického kraje Ředitelstvím silnic a dálnic je ochvat Svitav, tedy přeložka I/43 v úseku Hradec nad Svitavou - Lačnov.  Předpokládaný termín realizace je letech 2019 - 2021, cena stavby je dnes odhadována na 788 mil. Kč. Celková délka přeložky je 9490 metrů v kategorii S11/70, na trase bude 8 mostů. Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a aktualizace dokumentace pro stavební povolení. probíhá výkup pozemků, zatím je uzavřeno 39% smluv. Připravuje se zadávací dokumentace pro provedení záchranného archeologického průzkumu, tento výzkum by měl být zahájen ve 2. polovině letošního roku 2018.
Přehled dalších investic na silnicích I. třídy v Pardubickém kraji se stanoveným termínem realizace
Chrudim - Slatiňany přeložka silnice I/37 mimo Slatiňany. 4563 metrů 386 mil. Kč  realizace 2018 - 2020.
Sezemice - obchvat - přeložka I/36, délka 6600 metrů, přivaděč Pardubic na D35. 680 mil. Kč, realizace 2019 - 20.
Časy - Holice (I/36) navazuje na obchvat Sezemic, délka 3440 m, 237 mil Kč, realizace 2019 - 2020
Pardubice - Dubina - severovýchodní obchvat Pardubic (I/36) 4170 metrů  736 mil. Kč realizace 2019 - 2022
Pardubice MUK Palackého (I/37) dostavba mimoúrovňové křižovatky, 155 mil. Kč realizace 2019 - 2020.
Pardubice - jihovýchodní obchvat  (přeložka I/2), délka 3100m  2 mosty, 480 mil. Kč, termín realizace není zatím stanoven. 
Co k tomu dodat?
Jen tolik, že investice do silnic I. tříd v našem okolí budou zase čekat. jistě do té doby až se posune výstavba D35  někam do naší blízkosti, řekněme do let 2025 - 27. Obchvat České Třebové je tudíž v nedohlednu nedostane se do realizace dříve než po roce 2030.  Do té doby se dočkají (i díky českotřebovským zastupitelům) svého obchvatu  dříve v Třebovici, díky němu budeme o 2 minuty dříve na křižovatce s D35 v Opatovci. Argumenty, že se u současného průtahu silnice I/14 nedá bydlet žít a chodit do školy nikoho neobměkčí. Nezbývá než lobovat a také současně zlobit. Mezitím  se podaří  zcela rekonstruovat silnici směr Litomyšl. Povede bohužel po současné trase, ale bude širší a bezpečnější. Lobováním bychom měli zajistit její napojení na dálnici, neboť MUK  Litomyšl sever zatím nikdo nezrušil.
Martin Netolický, nový místopředseda ČSSD: RESTART ČSSD

Na sjezdu byla cítit úleva. Doplněné vedení je motivované změnit trend a opět získat důvěru české veřejnosti. Nikdo nekritizoval postup Jana Hamáčka a Jiřího Zimoly při vyjednávání s hnutím ANO. Naopak. Kolegové dokázali vyjednat takové podmínky, že po programové stránce bychom mohli prosadit všechny priority. Bohužel hnutí ANO trvalo na tom, že post ministra vnitra nechce svěřit koaličnímu partnerovi. Proč my jsme trvali na této podmínce? Je to jednoduché. Abychom měli jistotu, že nebude do trestních řízení pana předsedy vlády nijak zasahováno. Nevím z jakého důvodu, když je to všechno "kampaň" a nic není pravda, došlo k odmítnutí. ČSSD je opět sebevědomá, chce a bude hájit zájmy svých tradičních voličů! Z facebooku Martina Netolického
Prodám stavební a rekreační pozemky v obci Přívrat.      Kontakt na tel. 602 329  427.

Nejlepší ekologické projekty oceňujeme již 10 let 

Letos je to už 10 let, co začala soutěž E.ON Energy Globe vytahovat na světlo nejlepší české ekologické projekty. Rukama odborné poroty za tu dobu prošlo 2 167 přihlášek. Z nominovaných projektů pak na základě veřejného hlasování ocenila soutěž 35 vítězů. Jednomu z nich se podařilo dostat až do světového finále.
Jako inspirace tehdy sloužilo udělování podobných cen v sousedním Rakousku. Tam je mimochodem i původ myšlenky na oceňování projektů, které šetří energie a přírodu. Nyní se soutěž koná v různých státech po celém světě. Vítězný projekt na národní úrovni postupuje do světového finále.
Příklady oceněných projektů:
2010 – pan Halíka, který při pálení švestek dokázal zužitkovat i jejich pecky. Pan Halík si kotlem na slívové pecky dokáže vytápět svůj dům.
2012 -  Bohumil Lhota postavil mimořádný dům. Stavba dokáže otáčet jednotlivé místnosti o 180°. Kromě toho, že majitel domu může průběžně měnit svůj výhled, sem slunce svítí celý den.Stavby, jež nemá ve světě obdoby.
Soutěž oceňuje také projekty, jež šetří přírodu a inspirují ostatní. Příkladem je obec Šitbořice. Obec zavedla inteligentní systém třídění odpadů. Dnes po jejich vzoru třídí více než 80 dalších obcí. V každé z nich značně kleslo množství směsného odpadu...
I letos se soutěž chystá odměnit nejlepší projekty v kategoriích Obec, Kutil, Firma, Mládež, Stavba a Nápad. Přihlásit se do ní je možné až do 30. dubna 2018. Slavnostní vyhlášení soutěže bude letos na podzim.