Českotřebovský deník 117/2018 (17/4)
Zahajuje jubilejní 20. ročník  hudebního festivalu Bennewitz 2018. Od středy do soboty se uskuteční čtyři koncerty, které nabízí českotřebovské kulturní veřejnosti velké zážitky. Do České Třebové opět přijíždí patron festivalu Jaroslav Svěcený. jako první slavnostní zahajovací koncert je předpremiéra pořadu Na Vivaldiho, který bude dále uveden na oficiální premiéře na  pražském Žofíně 28. května 2018. V České Třebové tam máme  možnost vidět a slyšet všechno dříve než v Praze! Více ZDE

Opravy sítí ve městě poškozují komunikace, opravují se jen provizorně

Příkladů je řada, nemusíme pro ně chodit daleko. Nejvíce možností, jak ovlivnit kvalitu komunikace po opravě má město u vodovodů či kanalizací. Jsou plánované a plán oprav schvaluje přímo rada města jako valná hromada Vodárenské společnosti, která opravy a rekonstrukce financuje. Je s podivem, že město nedokáže naplánovat pořádnou opravu komunikace a to i v centru města, a spokojí se provizorním plátováním už často jinak poškozeného asfaltového krytu komunikace. Příkladem č. 1 je stav ulice Pražského od ČSOB nahoru k ulici Komenského, kde se prováděla rekonstrukce Vodovodního řadu před necelými dvěma lety. Ulice navazuje na "prestižní" opravenou ulici Nádražní, ale není zde ani pořádné osvětlení, a povrch snad 70 metrů dlouhého úseku se mohl opravit  frézováním nejlépe na větší šiřce vozovky. Je to vidět na fotografiích.
 
Nyní byla dokončena rekonstrukce vodovodu v ulici Broulíkově. I zde je oprava povrchu provedena spíše amatérsky, ulice by si zasloužila opět aspoň polovinu šířky frézovat a opravit pořádně. Společným financováním města a Vodárenské společnosti by se postupně vzhled města vylepšoval. Provedené opravy mi připomínají stav chodníků  ve velkém rozkopaných začátkem devadesátých let pro telefonní a televizní kabelizaci, které dodnes nikdo neupravil, byť od té doby uplynulo přes 22 let. Po provedených rekonstrukcích přece město, zastoupené firmou Eko Bi komunikaci přebírá, to je opravdu se stavem  opravené vozovky spokojenost?
Podobně neuvěřitelně špatný je povrch v ulici Smetanově, kde byla provedena rekonstrukce plynu. Ulice, byť je opět v centru, nestála za pořádnou opravu.  Bylo to již kritizováno mnohokrát a zbytečně. Na druhé straně musím pochválit firmu Kubík, která dobře opravila frézováním cca třetiny šířky vozovky povrch v ulici Brožíkově. To by mohl být vzor a standard pro jiné opravy, ukázka, že lze mít město v pořádku i po nutných rekonstrukcích  a práci síťařů.  (mm)
 
Hluková studie pro Modernizaci uzlu Česká Třebová je k dispozici 

Jak jsme již 11. dubna upozornil, tak hluková studie k dokumentaci investice s názvem "Modernizace  železničního uzlu Česká Třebová nebyla pro veřejnost dostupná.  Nyni je již vše napraveno je pro veřejnost k dispozici. Krajský úřad Pardubického kraje, který prováděl zjišťovací řízení záměru Modernizace železničního uzlu Česká Třebová na informačním portálu Cenia zveřejnil pouze text tzv. "Oznámení", a to bez hlukové studie, která tvořila jeho přílohu.  Tato nesrovnalost byla ze strany KÚ okamžitě odstraněna a na uvedené stránce je nyní již k dispozici ke stažení text Oznámení s připojenou hlukovou studií.
Odkaz:  https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PAK778.
ÚMRTÍ

Jaroslava Nohavová, nedožitých 78 let Česká Třebová Na Slunečné 1934
Marie Schneeweissová, 85 let, Česká Třebová, Trávník 1996
Danuška Kronbergerová, 85 let Horní Sloupnice
Miroslav Jasanský, 55 let, Němčice

 

Výchovné koncerty ZUŠ


V pondělí 16. dubna se v Malé scéně konaly dva dopolední výchovné koncerty. Hlediště Malé scény zaplnili  děti z mateřských škol a také ze ZŠ Habrmanova  Koncert umožnil seznámit děti jednak nástroji vyučovanými na českotřebovské zušce a to zajímavou formou. Děti se aktivně zapojovaly, nebyla to pro ně nudná záležitost, ale užitečně strávená hodinka. To čeho byly děti  svědky v malé scéně jim nemůže dát žádná i sebelépe připravená hodina hudební výchovy ve třídě. Navíc viděli i některé své spolužáky jako sólisty nebo členy souborů. Příprava výchovných koncertů znamená pro učitele ZUŠ mnoho práce navíc. Dělají ji rádi a bylo to také na programu moc dobře poznat. A  (mm)


Další akce spolku Za jeden provaz

V Nízkoprahovém centru Naděje v Borku pořádá Spolek Za jeden provaz v úterý dne 24.4. od 15:00 Pálení čarodějnic. Akce  se zúčastní více než 50 dětí z z Borku. S organizací akce nám výrazně pomáhají studenti českotřebovského gymnázia.
 
Soud rozhodl, že silničáři musí stromy na Chrudimsku vysadit

Správa a údržba silnic Pardubického kraje vysází třicejedna švestek za povolené vykácení hrušní podél silnice u Chrudimi. Krajský soud v Hradci Králové upozornil na to, že stromy vysázené za příkopem netvoří pevnou překážku, a proto se v tomto případě na výsadbu nevztahují z toho plynoucí omezení. Rozhodnutí soudu může pomoci úřadům v případě podobných sporů.
Náhradní výsadbě na Chrudimsku bránila dopravní policie s odůvodněním, že jde o pevnou překážku a ohrožení bezpečnosti provozu. Soud však na výsadbě trvá. Podle zákona o pozemních komunikacích se omezení vztažená na pevné překážky vztahují pouze na vozovku a na krajnici vozovky. Protože správa silnic vysadí stromy až za příkopem, nově vysazené stromy pevnou překážku představovat nebudou. „Rozsudek je přelomový a může sloužit jako vodítko pro úřady, jak se mají zachovat. Soud jednoznačně potvrdil, že správně vysazené a udržované stromy mají kolem silnic  své místo a nepředstavují bezpečnostní riziko,” komentuje rozhodnutí Marcela Klemensová z Arniky.
Silničáři se kvůli výměně starých stromů podél silnic za mladé dostali do zvláštní situace. Zatímco odbor životního prostředí Pardubického kraje nařídil nahradit staré stromy novou výsadbou, odbor dopravy stejného úřadu mu to pod hrozbou pokuty zakazoval stejně jako policie. Silničáři se proto obrátili na soud.
Stromy rostoucí za příkopem silnic II. a III. třídy ve většině případů ani jinak nebrání bezpečnému provozu na silnici. Výsadbě stromů  mohou  bránit majetkové poměry, protože pozemky za příkopem jsou často v soukromém vlastnictví. V zájmu krajů by ale  mělo být  pozemky vhodné k výsadbě stromů podél silnic vykupovat.
Konzum Diskont - pracuje se stále  plným tempem, i o víkendu


Fotografie byly pořízeny v sobotu 14.dubna odpoledne. Dochází současně ke změně dispozice sousední zahrady. Majitelé zahrady si vyměnili s družstvem konzum pozemek a tím vznikne další manipulační prostor kolem objektu prodejny. Zatím má sloužit spíše k parkování, do budoucna se se mám ještě také rozšířit prodejná centrum tím zvětší dále svoji plochu a možnosti.

V pondělí 16/4 zasedalo orlickoústecké zastupitelstvo

O týden dříve než u nás v České Třebové. Shoda v programu se týkala rozdělování dotací , takže budeme moci porovnávat.  .Podle OIKTV byly do sportovní oblasti byly určeny celkem 4 milióny korun, do oblasti kultury asi dva milióny tři sta tisíc, oblast školství necelé dva milióny, oblast sociálních věcí také jeden a půl miliónů korun. 
Pro nás může být jistou zajímavostí řešení trasy obchvatu města neboli přeložky I/14. od České Třebové na Libchavy. Jde především o oblast Oldřichovic. Zatímco u nás řešíme spíš přivaděče na dálnici a trasu obchvatu, byť ji máme zhruba stanovenou, necháváme spát, jako bychom obchvat nepotřebovali. I u nás byl návrh na obchvat města ve vyhledávací studii a záměru EIA řešen ve variantách...  V Ústí nad Orlicí však v zastupitelstvu vznikla nad trasováním živá debata. Po více jak hodinové projednávání schválili ústečtí zastupitelé předloženou vyhledávací studii řešení přeložky silnice I/14 ve variantě 3, která je z pohledu města nejpřijatelnější. Varianta 3 oddaluje, v rámci územní rezervy, možnou budoucí komunikaci dále od zástavby. Zároveň zastupitelé uložili starostovi města jednat s obcí Libchavy o možném řešení napojení obchvatu na jejím území, aby se jeho část vyhnula zasažení části Oldřichovice. Změnu trasy přitom není možné vyřešit bez spolupráce s obcí Libchavy. Připomeňme, že most přes údolí Orlice  prošel nedávno poměrně velkou rekonstrukcí....
Jednalo se také o otázce, zda ještě usilovat o zapojení singletracků navržených v oblasti Andrlova chlumu do projektu Singletrack Glacensis.  Bylo rozhodnuto v tomto projektu nepokračovat.  Jednání ústeckých zastupitelů trvalo asi 4 hodiny...
 
Stát vypomůže s odstraněním staveb ohrožující životy lidí

Jakou pomoc mohou čekat obce v situacích, kdy obecní stavební úřad rozhodne o neodkladném odstranění stavby či o provedení zabezpečovacích prací, ale vlastník stavby toto rozhodnutí ignoruje? Vláda také řešila, jak pomoci obcím  v situacích, kdy obecní stavební úřad rozhodne o neodkladném odstranění stavby či o provedení zabezpečovacích prací, ale vlastník stavby toto rozhodnutí ignoruje. V takovém případě by měl stavební úřad konat na vlastní náklady a ty pak následně vymáhat. Obce ale v řadě případů na výkon rozhodnutí neuvolní peníze v obavě, že je pak nevymohou nazpět.
Vláda pro tyto případy uložila Ministerstvu pro místní rozvoj připravit dotační program, náklady se odhadují na 100 milionů korun. Poskytovatelem a správcem finanční výpomoci bude MMR, a proto bude určovat i jeho podmínky a parametry. V úvahu připadá jak návratná finanční výpomoc, tak dotace, která bude poskytnuta na základě objektivních důvodů. Poskytnutí financí lze uskutečnit přes kraje na obce nebo přímo od poskytovatele na konkrétní obce. Žadatelé budou muset požádat MMR dle podmínek vyhlášené výzvy a MMR rozhodne, komu budou finance poskytnuty. Protože ze zákona plyne, že náklady nese vlastník, budou mít žadatelé povinnost vymáhat vynaložené náklady za provedené práce po vlastníkovi stavby zpět. Program bude určen zejména na objekty fyzických nebo právnických osob – firem, mnohdy často v exekuci, které nereagují a nechávají věci řešit prostřednictvím státu. Pro objekty ve vlastnictví obce je určen program Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

V České Třebové se může jednat např. o odstranění neobyvatelného tzv. "Velkého domu" v Husově ulici, který může také potenciálně ohrožovat obyvatele a nemá vlastně majitele, resp. jeho majitel zemřel a dědici se k majetku nehlásí.

Milník pro kulturu v kraji:
Zastupitelé schválili zakoupení budovy Winternitzových mlýnů pro Východočeskou galerii

Z přítomných 39 zastupitelů bylo 33 pro, pět se zdrželo a jeden byl proti.  Po krátké diskuzi tak krajští zastupitelé schválili odkup budovy Winternitzových automatických mlýnů pro budoucí sídlo Východočeské galerie. Jednání s majiteli, manželi Smetanovými, se účastnila v uplynulých čtyřech měsících pracovní skupina složená z představitelů všech stran  Zastupitelstva Pardubického kraje. Ta dojednala cenu 22,5 milionu s věcnými břemeny, odkoupení hotové projektové dokumentace za necelé dva miliony korun a dotaci pro zkulturnění okolního veřejného prostoru ve výši 13,5 milionu korun.
„Jsem rád, že můžeme využít tuto velkou příležitost, která se nám tu nyní naskytla, a dostát roli veřejného správce a garanta kultury a památkové péče v kraji,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek, kterého k této iniciativě inspirovalo trio architektů Josef Pleskot, Ladislav Lábus a Petr Všetečka.
„Vybudování galerie moderního umění v prostorách historické industriální architektury je pro Pardubický kraj velkou výzvou a zároveň unikátní příležitostí o to více, že jednáme o objektu z dílny Josefa Gočára, jehož stavby patří k vrcholům české moderní architektury. Těší mě, že jako krajští zastupitelé si většinově uvědomujeme památkovou, architektonickou i společenskou hodnotu tohoto díla. Tento projekt je důležitý nejen pro Pardubice, ale má i velký přesah a všude, kde o něm s kolegy z oboru hovořím, nám ho závidí a zároveň nám drží palce," řekla Magda Křivanová, členka pracovní skupiny zároveň předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči.
Projekt pro územní a stavební povolení bude hotový do konce listopadu letošního roku. Poté může kraj žádat o dotaci z Evropské unie, na kterou je počítáno s částkou kolem 100 milionů korun a soutěžit dodavatele. Samotná stavba by mohla začít ve druhé polovině roku 2019, nejpozději však v roce 2020.
„Mlýny mají svůj genius loci, tedy duch a atmosféru místa, vynikající polohu i dobrou dostupnost.  Věřím, že se tu může sejít invence architektů minulých i současných a také výtvarných tvůrců a kurátorů, kteří se neomezí jen na výstavy v klasických síních, ale dostanou umění i do veřejného prostoru, nebo třeba na střechu budov či na vodu. Rozhodně to bude atraktivní cíl, který bude do krajského města lákat řadu lidí,“ těší se Roman Línek.
Svitavská Obchodní akademie se sloučí s gymnáziem

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém úterním jednání schválilo návrh na sloučení Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické Svitavy s Gymnáziem Svitavy od nového školního roku. Současný počet studentů prvně jmenované školy totiž neumožňuje její potřebný rozvoj, investice a zlepšení odměňování pedagogů. Obor jako takový zůstane ve městě i po tomto kroku nadále zachován a samotní studenti nic nepoznají.
„Již před časem jsme avizovali, že by k tomuto kroku od nového školního roku mělo dojít. Dlouhodobě jsme jej debatovali nejen s řediteli obou škol, ale také se samosprávou města, jelikož pan starosta David Šimek je zároveň předsedou Výboru zastupitelstva pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Nadále chceme udržet strukturu oborů v kraji v minimálně nezměněné podobě, ale Obchodní akademie ve Svitavách se potýká s nízkým počtem studentů, a to jak v rámci střední školy, tak především vyšší odborné školy, což se projevuje například v možnostech rozvoje či odměňování pedagogů. Studentů samotných se tento krok nijak nedotkne, protože obor bude pokračovat v nezměněné podobě i nadále a věříme, že časem bude znovu lákat více a více studentů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V návaznosti na tento krok navrhujeme, aby byl domov mládeže, který je v současné době součástí Obchodní akademie převeden na Střední zdravotnickou školu, protože v domově mládeže jsou převážně ubytováni žáci této školy a jedná se tak o zcela logický a správný krok,“ doplnil další připravované kroky hejtman Netolický.
Přínosnost sloučení pro studenty a pedagogy vnímá také krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „Musíme si uvědomit, že škola má jeden z nejnižších počtů žáků ve středních školách zřizovaných našim krajem. Přestože pokles zaznamenáváme také na dalších obchodních akademiích, rozhodně nebyl tak dramatický, jako v tomto případě. Jsme přesvědčení, že sloučením se nám podaří minimálně zachovat, ne-li pozvednout kvalitu vzdělávání v tomto oboru. Platná legislativa školám s nízkým počtem studentů alokuje velmi nízké finanční prostředky, a pro nemohou v takovém rozsahu obměňovat například výpočetní techniku, modernizovat učebny či finančně motivovat pedagogy,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „Po sloučení obou škol se ve způsobu přidělování finančních prostředků na přímé náklady na vzdělávání nic nezmění a finanční prostředky budou i nadále přidělovány normativně dle výkonů. Úspory těchto finančních prostředků však vzniknou z důvodu zániku ředitelského místa a kumulací agend technicko – hospodářského charakteru. Předpokládaná výše této úspory je minimálně 500 tisíc korun ročně. Sloučení obou škol navíc umožní více zefektivnit organizaci výuky, například v případě všeobecných předmětů,“ dodal radní Bernášek. 

Vývoj počtu studentů ve školních letech 2008/2009 – 2017/2018

Počet žáků SŠ

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

277

276

244

208

213

179

154

151

134

129

Počet studentů VOŠ

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

124

129

124

100

99

100

85

59

47

18

Vývoj počtu žáků v oboru vzdělání Obchodní akademie ve školách zřizovaných Pardubickým krajem

Škola

Počet žáků ve SŠ oborech

školní rok 2008/09

školní rok 2017/18

OA Chrudim

328

259

OA a JŠ s právem SJZ Pardubice

433

301

OA a VOŠ ekonomická Svitavy

277

129

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň

243

181

 
Téměř 12 milionů pro obce na nové hasičské automobily či požární zbrojnice

Krajští zastupitelé na svém úterním zasedání schválili poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního titulu na pořízení nových dopravních automobilů a rekonstrukci či stavbu požárních zbrojnic. Kraj vyčlenil 11,7 milionů korun jako svůj příspěvek k dotaci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na rekonstrukci a výstavbu požárních zbrojnic.
V letošním roce vyčleňujeme v rámci podílu k dotačnímu programu na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukci či výstavbu hasičských zbrojnic, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, nejvyšší částku od zavedení tohoto titulu, ke kterému se připojujeme již třetím rokem. Podíl kraje je v případě této dotace cca 1/3 z celkové výše dotace, kterou poskytne generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V letošním roce podpoříme rekordní počet 31 obcí, přičemž každá získá z krajského rozpočtu 300 tisíc korun na pořízení dopravních automobilů. V případě rekonstrukcí požárních zbrojnic budou podpořeny tři projekty v celkovém objemu 650 tisíc korun. Celkově tak bude státní dotační titul z krajského rozpočtu podpořen částkou přibližně 11,7 milionu korun,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že celková souhrnná podpora kraje je v letošním roce nejvyšší v historii, když dosahuje přibližně 25 milionů korun.