Českotřebovský deník 120/2018 (20/4)

Prodejna COOP Diskontu na Chmelnici bude  zprovozněna 27. dubna 


Otevření COOP Diskontu v České Třebové se blíží. Na stavbě se ještě intenzivně pracuje a to především na dokončení venkovních úprav - chodník, fasáda atd. Počasí letošního jara (dlouhá zima) nám velmi komplikovalo  celou výstavbu, neboť během velkých celodenních mrazů nebylo možné provádět jiné práce než demolice. Tímto se celé otevření posunulo ze začátku dubna až na jeho úplný konec. Proto není možné použít název "otevření", to vzhledem k současnému stavu venkovních úprav. Bylo by to dost odvážné a proto je vhodnější použít výraz zprovoznění. Přesto nechceme již déle prodlužovat termín zprovoznění a za splnění podmínek nutně dokončených částí stavby dohodnutých se stavebním úřadem bude stavba uvedena do předčasného užívání od pátku 27.4.2018.Čas bude ještě upřesněn na venkovních tabulích - pravděpodobně dopoledne. Předčasné užívání je vhodné i z důvodů provedení měření hluku za provozu, aby byly doloženy všechny předpoklady projektu. Kompletní dokončení stavby by dle prohlášení zhotovitele mělo proběhnout do poloviny května, ale vše to již budou práce neomezující provoz.
Předčasné zprovoznění je také důležité s ohledem na náš závazek zprovoznit Partnera České pošty od 2.5.2018, který tímto bude naplněn. Provoz na přepážce bude plnohodnotný jako na klasické poště s tím, že bude také sloužit jako "balíková" pošta, ale pouze pro nejbližší okolí. Na tak velké množství zákazníků by bylo stávající  parkoviště malé, i když je upraveno s jednosměrným průjezdem. Do budoucna plánujeme rozšíření parkování na volné ploše za objektem, kterou jsme pořídili až během výstavby obchodu. 
Foto - Konzum - sobota 14.4. 2018                                                                                J. Motyčka, Konzum Ústí nad Orlicí
ZACHRAŇTE KATEŘINU!

pátek 25. května 2018
Velká dobrodružně poznávací hra pro všechny generace jako součást akce „Noc kostelů“ v České Třebové
V sázce je život! Píše se rok 310 a císaři Maximinovi v Alexandrii se nechce podvolit krásná Kateřina. Kateřině Alexandrijské hrozí soud a poprava. Pomozte ji zachránit! 
Domluvte se mezi sebou a vytvořte týmy v počtu 2-5, ve věku od 1 do 100 let.
Přijďte na start od 17:00 na kteroukoliv z těchto adres:
-       Klácelova 1 (ŘKC)
-       Riegrova 283 (ČCE)
-       Smetanova 1450 (CASD)
-       Mlýnská 900 (CČSH)
-       Tykačova 1183 (CB)
Tam dostanete herní plán a herní průkaz. Dozvíte se pravidla hry a první úkol. Splněním úkolů získáte indicie, které vás navedou tak, abyste mohli ZACHRÁNIT KATEŘINU. Počítejte s tím, že se budete pohybovat po městě, a že vám soutěžní část hry zabere aspoň 2 hodiny.  Pokud byste to nestihli, nezvládli, tak Kateřině nepomůžete, ale i tak přijďte na závěrečné finále ve 20:00 v parku na Zámostí.  Uvidíme, jak soud dopadne…  Pro úspěšné týmy stolní desková hra „Zachraňte Kateřinu!“
 
Svaz tělesně postižených Česká Třebová hlásí:

v pondělí 30. dubna v 10:30 se koná výroční slet čarodějnic na naší chatě na Studené hůře.
Párky či špekáčky sebou, oheň poskytneme.
 
Bleší trhy "U malířů" na Splavě  budou 25. - 26. května 

Ve dnech 25. - 26. 5.2018 (pátek a sobota)
 
v pátek        od 9:00 - 17:00 hodin
v sobotu      od 9:00 - 15:00 hodin
 
ulice Na Splavě,
v areálu firmy Malířství a Natěračství Kohoutek
12. bleší trh „U malířů“.
Opět bude možnost navštívit místo,
kde nepotřebné věci jednoho člověka
se můžou stát pokladem pro druhého. 
 
Přijďte si nakoupit, vyměnit a nebo nabídnout
starožitnosti, keramiku, sklo, pohlednice, hračky,
ale i  obrazy, knihy a mnoho dalšího.
 
Těšíme se na Vás. 
 
Kontaktní osoba: Pavel Kohoutek tel. 603 503 421.

MLS Pardubického kraje: Ocenění dostanou výrobci v květnu

Už dvanáctým rokem Pardubický kraj vybírá to nejlepší, co produkují místní výrobci potravin. I letos se tak sešla pětičlenná porota, která hodnotila a ochutnávala, aby titul MLS Pardubického kraje získaly ty nejchutnější a nejkvalitnější potraviny.  Těší mě, že se letos přihlásil největší počet výrobců v historii soutěže a jsou tam i tací, kteří se MLSu ještě neúčastnili. Celkem bylo hodnoceno 117 produktů od 35 výrobců,“ informoval radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil, který také připomněl, že letošní ročník přináší novinky. „Letos bude vůbec poprvé v každé kategorii vyhlašován absolutní vítěz a bude také předána cena za objev roku určená pro nově přihlášené výrobce.“
Každým rokem roste počet hodnocených výrobků. Soutěžní prostředí podněcuje producenty k inovativním přístupům a snaze neustále zvyšovat kvalitu,“ podotkl Václav Kroutil.
O potraviny regionálních výrobců veřejnost rozhodně nebude ochuzena. Hned po slavnostním vyhodnocení a předání značky, které se uskuteční 23. května na Zámku Pardubice, bude následovat řada ochutnávkových akcí. „Všichni výrobci, kteří získají ocenění, se zúčastní v červnu Prima Fresh Festivalu, v srpnu výstavy Koně v akci, která je zároveň spojená se spotřebitelskou soutěží, a v září Krajských dožínek,“ dodal radní Kroutil. Jako každý rok bude také distribuován katalog oceněných potravin.
 
Poutní kostel na Chlumku září jako nový

Kostel Panny Marie Pomocné s jezuitskou rezidencí ice křesťanů na Chlumku u Luže je jedním ze tří poutních areálů v našem kraji, které se budou od 1. července nově honosit titulem národní kulturní památka. Tento týden se představil veřejnosti po mnoha letech oprav v plném lesku. Svým dílem k tomu přispěl i Pardubický kraj.
„Poutní kostel na Chlumku je nádhernou dominantou této části našeho kraje. Má mimořádnou polohu, kterou umocňuje přístupové schodiště, a teď po všech úpravách skutečně září do celého okolí. Jsem rád, že se také Pardubický kraj mohl podílet částkou necelých pět milionů korun na jeho obnově. Přál bych si, aby jeho návštěvníky oslovovala nejen jeho vnější krása, ale také duchovní atmosféra tohoto místa, aby je posilovala a mohli ji předávat dál,“ řekl na slavnostním otevření obnoveného kostela 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Ten se tu sešel i s exhejtmanem a senátorem Radko Martínkem, který se obnově památek dlouhodobě věnuje a také zde svým dílem přispěl ke zdárnému průběhu rekonstrukce.
Novodobá obnova poutního chrámu započala už v roce 1991 rekonstrukcí přístupových schodišť a jejich opěrných zdí. Poté následovaly opravy střechy, krovů, fasády kostela i přilehlých kaplí. Restaurovány byly také některé malby, obrazy, reliéfy nebo kamenné prvky. Náklady na tyto opravy dosáhly 35 milionů korun.
Poslední projekt obnovy rozdělený do čtyř etap začal v roce 2009 a jeho celkové náklady dosáhly přibližně 60 milionů korun. Na opravy církev získala několik dotací. Nejvíce peněz, téměř 35 milionů korun, poskytly norské fondy, další částky pak programy Evropské unie, Pardubický kraj a město Luže. Nejprve byly opraveny varhany, vyřezávaný oltář, kazatelna či osm obrazů. Celý kostel byl také znovu vymalován. Zásadním etapou financovanou z evropských fondů bylo zbudování výtahu a bezbariérového přístupu v roce 2011, který zpřístupnil kostel i imobilním pacientům sousední Hamzovy léčebny, poutníkům a rodinám s kočárky. Další část prací zahrnovala zbytek interiéru a věže. Vzhledem k tomu, že materiály použité při opravě fasády v 90. letech nedostatečně odolávaly účinkům povětrnosti, musela být fasáda znovu sejmuta a nahrazena novými moderními materiály. Ty současné jsou na bázi hydraulického vápna, které se vyznačuje dobrou pevnostní a propustností páry. Kostel získal také původní výrazné barvy.
Kostel navštěvuje každoročně několik desítek tisíc lidí. Ročně se k němu pořádají čtyři poutě. Třešňová pouť se slaví první neděli v červenci, okurková bývá v neděli kolem 15. srpna a švestková kolem 8. září. Poslední je pouť svatováclavská.
Zakladatelkou kostela byla Marie Maxmiliána hraběnka ze Žďáru provdaná za majitele místního panství Jindřicha Viléma Slavatu na Košumberku. V roce 1667 se nejdříve začala stavět kaple, poté areál pro jezuity, vlastní kostel roku 1669. Vedoucím stavby byl Giovanni Battista Alliprandi, který navrhl i barokní lázeňský areál a kostel Nejsvětější Trojice na Kuksu, autorem výsledné kostelní stavby byl pražský stavitel Pavel Ignác Bayer. Zhruba hotovo bylo o šest let později, i když úpravy mariánského komplexu a vybavení interiéru se protáhly až do dalšího století.
 
Na mezinárodní konferenci se zdravotníci zabývali multidisciplinaritou

Již pátý ročník dvoudenní mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy uspořádala Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s Ústavem sociálního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské Univerzity a Fakultou zdravotnických věd Ankarské univerzity.
Hlavním tématem letošního nabitého programu byla multidisciplinarita v péči o pacienta. „Jsem velmi rád, že téma multidisciplinarity, tedy péče v úzké spolupráci více oborů není opomíjené. Platí to ve všech odvětvích a ve zdravotní oblasti obzvlášť, protože lidské tělo a psychika tvoří jeden celek, který nelze oddělovat,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, který konferenci zahájil a aktivně se zapojil. V rámci dvou dnů se účastníci především z řad akademických pracovníků, studentů a odborníků z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře, vyslechli a diskutovali na témata jako multidisciplinarita v komunitní péči o duševní zdraví, multidisciplinární spolupráce ve zdravotnickém zařízení, věda a umění ošetřovatelství nebo dětské nemoci jako oblast zájmu pro sociální péči.  Součástí konference byla také celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů.