Českotřebovský deník 123/2018 (23/4)
TRANSFER OBOJŽIVELNÍKŮ U PŘÍVRATSKÝCH RYBNÍKŮ 2018

Přívratské rybníky jsou velmi důležitým místem nejen pro chov ryb, ale i pro rozmnožování obojživelníků. Ti se vydávají k rybníkům z okolních lesů, kde zimují. Překonávají k vodní ploše mnohdy i několikakilometrové vzdálenosti. Rybníky jsou ze tří stran obklopeny silnicemi, kde je zejména ráno poměrně velký provoz. Mnoho žab tak končilo pod koly aut. Základní organizace Podorlicko z Českého svazu ochránců přírody od roku 2005 organizuje každé jaro záchranný transfer. Obojživelníkům je podél cesty postavena zábrana a záchytné nádoby. Z nich je ráno dobrovolníci vytahují a přemísťují v kbelících mimo komunikaci k rybníkům. Dobrovolníkům patří velký dík, protože bez nich by nebylo možné akce zajistit. Každý den musí kolem šesté hodiny ranní vyrazit posádka čtyř až šesti lidí. Pomáhají studenti gymnázia, členové ZO ČSOP Zlatá studánka i další lidé.
Letošní transfer obojživelníků proběhl poměrně rychle. Se stavbou zábran se začalo na Velký pátek 30. března a dostavěny byly po Velikonocích.  Zábrany se podařilo dostavět těsně před oteplením, takže se nám letos nejspíše podařilo zachytit většinu migrujících obojživelníků. Hned první den, kdy byly zábrany kompletně postaveny, se podařilo dosáhnout prvního tisíce přenesených jedinců. Následující den jsme přenesli 1433 jedinců, což byl letos nejvyšší počet přenesených obojživelníků v jednom dni. Následně počet jedinců přenesených v jeden den pozvolna klesal. Celkem jsme přenesli víc než sedm tisíc jedinců. První vajíčka byla zaznamenána 10. dubna.  V ten samý den začali bohužel rybáři vypouštět dolní rybník za účelem výlovu. Vypouštění rybníka se po jednáních, za pomoci odboru životního prostředí, podařilo zabránit a výlov chovných kusů proběhne jinou metodou. Došlo však k poklesu hladiny asi o 20 – 30 cm. Část vajíček zůstala na břehu a ty se nepodařilo zachránit. Později nakladená vajíčku už ale zůstala ve vodě.  Transfer byl ukončen ve třetím dubnovém týdnu.
Většina zachycených jedinců byla ropucha obecná (Bufo bufo). Pravidelně se vyskytoval čolek obecný (Triturus vulgaris), skokan hnědý (Rana temporaria) a blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), jejíž přítomnost na této lokalitě byla zjištěna díky záchranným transferům. Byl zde zaznamenán i čolek velký (Triturus cristatus), čolek horský (Triturusalpestris), skokan zelený (Rana esculenta) a na závěr i rosnička zelená (Hyla arborea).
Jsme velmi rádi, že v květnu 2018 začne na nejfrekventovanějším úseku u lesa výstavba trvalých zábran a propustků (podchodů) pro migraci.  ZO ČSOP  Podorlicko o toto řešení usiluje již několik let a v posledních dvou letech připravovala konkrétní podklady. Proběhla řada odborných jednání, jednání s vlastníky pozemků, s obcemi. Realizace by nebyla možná bez dobré spolupráce obcí Přívrat a Řetová. Pardubický kraj zpracoval náročný projekt „Ochrana migrace obojživelníků v lokalitě Přívrat - 5. úsek“ a získal na výstavbu prostředky z Operačního programu Životní prostředí.
Zuzana Kubištová, Hana Grundová ZO ČSOP Podorlicko
 
Úmrtí v dubnu a na konci března 2018

Ivo Karger, nar. 1941 Česká Třebová V Lukách 1327
Eva Suková, nar. 1936 Česká Třebová Hýblova 1205
Jan Lebduška, nar. 1955 U Stadionu 581 Česká Třebová
Jaroslava Mašková, nar. 1939, Rybník čp. 104
Věra Matyášová nar. 1927, Česká Třebová Křib 1813
František Pirkl nar. 1923, Česká Třebová Boženy Němcové 1363
Emilie Hanušová, nar. 1930 Česká Třebová Jelenice 1799
Miroslava Marková, nar. 1947  Skuhrov 77
Věra Matyášová nar. 1927, Česká Třebová
Josef Lapáček, nar. 1942 Česká Třebová
Bohuslav Šafář, nar. 1928,  Česká Třebová
Josef Svoboda,  nar. 1922, Česká Třebová Felixova 1706
Jaroslava Nohavová, nar. 1940 Česká Třebová  na Slunečné 1932
Marie Schneeweissová, nar. 1933, Česká Třebová, Trávník 1996
Miroslav Jasanský, nar.  1953, Němčice
Jarmila Kovářová, nar. 1932 Česká Třebová
Bohdan Mylietyn, nar. 1936 Česká Třebová
Alois Szkandera nar. 1939 Česká Třebová
Leopold Pávek nar. 1947 Třebovice
Ludmila Kulková, nar. 1947 Česká Třebová, Hřbitovní 1233     Čest jejich památce !

 • Rekonstrukce podjezdů u Rybníka bude oceněnou stavbou
 • Dne 9. května budou v Pardubicích předána ocenění za nejlepší stavby v Pardubickém kraji realitzované v letech 2016 a 2017. mezi nimi bude  stavba velmi důležitá pro nás Třebováky,  tedy Zvetšení průjezdního profilu železničních podjezdů. Stavba se skutečně vydařila  a mezi oceněnými stavbami bude plným právem.
 •  
  Setkání s  PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem Ph.D.
  Řeč bude o vztazích v rodině

  Související obrázekV sobotu 28. dubna ve 14,00 v Malé scéně
  se budete moci setkat s předním  českým psychologem 
  PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem Ph.D
  Řeč bude o vztazích v rodině.
  Jste srdečně zváni.
  Animační program pro děti je během setkání zajištěn.
  Vstup volný.  
  Pořádá Cirkev adventistů s. d.  
 •  
 • Španělští novináři obdivovali krásy východních Čech

  Destinační společnost Východní Čechy uskutečnila ve spolupráci se zahraničním zastoupením agentury CzechTourism pro Španělsko press trip po východních Čechách pro skupinu španělských novinářů.
  „Vzhledem k otevření nové přímé letecké linky z Pardubic do Alicante je potřeba dát vědět o našem krásném regionu i potenciálním návštěvníkům ze Španělska. Linka létá dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek,“ vysvětli důvod tohoto press tripu radní Pardubického kraje pro cestovní ruch René  Živný.
  První dva dny novináři strávili na Pardubicku, jako první objevovali krásy historického centra Pardubic a zámku a poté se vydali do Národního hřebčína v Kladrubech n. L., kde se konal Rudolfův pohár. Víkend zahájili v muzeu v přírodě na Veselém Kopci, kde začala nová návštěvnická sezóna. Roubenky v malebném prostředí otevřel program nazvaný Není bylina, aby na něco nebyla, jehož cílem je osvěžit polozapomenuté znalosti o využití rostlin v minulosti. Poté se přesunuli do Litomyšle, nedělní ráno věnovali obdivování krás tohoto města – zámku zapsaného na seznam UNESCO, bytu Bedřicha Smetany, sklepení s expozicí soch Olbrama Zoubka, Piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže nebo třeba Portmonea. Další cesta je zavedla do letohradského Muzea řemesel a pak už zamířili do Horského resortu na Dolní Moravu, kde si prošli Stezku v oblacích. Poslední den měli možnost nahlédnout do Králické pevnostní oblasti a vyrazili zpět na Pardubicko – konkrétně na Kunětickou horu a dostihové závodiště.
  Obdivovali, že v v tak malém a dobře dostupném regionu je krásná příroda i mnoho historických měst a navíc milí a vstřícní lidé, díky kterým mají návštěvníci chuť východní Čechy a Pardubický kraj objevovat.
   
  Do východních Čech za moderní architekturou

  Po tři dny minulého týdne putovala skupina německy mluvících novinářů z Německa, Rakouska a Švýcarska po významných architektonických památkách v Hradci Králové, Pardubicích a Lázních Bohdaneč. Obdivovali realizace takových osobností  jako byl Josef Gočár, Pavel Janák, Ladislav Machoň nebo Karel Řepa.
  Seznámili se tak s pavilonem Gočár v Léčebných lázních Bohdaneč, v Pardubicích prošli okruh od Winternitzových mlýnů až k Machoňově pasáži, po celou dobu s odborným výkladem erudovaného doprovodu Východočeského muzea v Pardubicích. Během nabitého program našli i chvilku na relax v rozkvetlém parku v Léčebných lázních Bohdaneč a na rychlé osvěžení na venkovní předzahrádce na Pernštýnském náměstí, kde si užili nádherného slunečného počasí a příjemné atmosféry historického centra krajského města.
  „Novináři odjížděli z Pardubic nadšeni, jak sami shrnuli při závěrečné večeři. Poděkovali za perfektní organizaci a přijetí Destinační společností Východní Čechy.  Já pevně věřím, že jejich mediální výstupy přilákají další návštěvníky z německy mluvících zemí do našeho kraje,“ dodal René Živný, radní Pardubického kraje pro cestovní ruch.
   
  Oslavy Dne Země zaplnily Pernštýnské náměstí 

  Pardubice – Svátek věnovaný naší planetě a lidem, kteří na ní žijí, oslavovaly v pátek děti, žáci i široká veřejnost na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Konal se zde totiž už tradiční Den Země.
  Na své si přišly především děti, které si mohly užít sportovní, umělecké nebo ekologické soutěže. Chybět nemohly ani neziskové organizace, kterých se zúčastnily zhruba tři desítky, a regionální výrobci potravin.
  Dostatek jídla nebo čistá voda, která teče z kohoutku, nic z toho není tak samozřejmé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Téma ekologie a ochrany životního prostředí je proto potřeba neustále připomínat,“ podotkl radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.
  I my lidé jsme nedílnou součástí přírody. Abychom ji mohli správně chránit, musíme se nejprve chovat ohleduplně k sobě samým navzájem. Pak budeme dobře chránit i planetu,“ podotkl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
  Akci připravila Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem a Europe Direct.