Českotřebovský deník 127/2018 (28/8)
Dočasně odpojené veřejné osvětlení na Parníku 

Vzhledem k pokročilé rozpracovanosti rekonstrukce VO na komunikaci 1/14 již není možné udržet v provozu staré stávající VO a bylo přistoupeno k jeho odpojení, a to od Tesca směrem na Lhotku. Nové vedení bude v nejkratší možné době postupně připojeno. V současné době, bude překlenovací období v němž nebude popsaná část komunikace během nočních hodin osvětlena. Za vzniklé komplikace se omlouváme.  Zdeněk Řehák, jednatel Ekobi, s.r.o.
 
Diskont se proměnil z ošklivé skladovací haly na zajímavé nákupní centrum

Porovnejme si to na fotografiích, na změnu stačily čtyři měsíce. Otevření pošty bude 2. května, prodejny Dinknz a zahradnbí cebtrum otevřou pak následně v dalších dnech. I dnes v sobotu 28. dubna se zde pilně pracovalo. Foto VV

7. Lázeňská sezóna v Litomyšli zahájena

Zahájení se koanlo v prostoru mezi zámkem a pivovarem. Zpívala  Karolína Žmolíková (na portrétním foto v bílých šatech), na cembalo doprovázela Miluše Mimrová z České Třebové.  Byla tam celá řada obyvatel našeho města. Zájem o Lázně ducha jsou každý rok větší. Ve 13.10 hod. jel do litomyšle z nádraží zcela zaplněný autobus, lidé stáli, byla plná i ulička. Další ještě přistupovali u Besedy a u Lenina. Počasí přálo. Hejtman byl opět přítomen.  Foto Martin ŠebelaCestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R.Štefánika 234, tel. 606 748 616 www.ckm-tour.cz

Zveme vás na zájezd do Drážďan - nákupy v PRIMARKU s možností prohlídky města,
jedeme v sobotu dne 2.6.2018 odjezd z ČT ve 3,20 hodiny od rest. Beseda, Kč 670,-/osoba
Máme v nabídce autobusový zájezd s odjezdem z ÚO, ČT do Chorvatska,
Makarská, Baška Voda, Tučepi Prodloužený pobyt 12 dní termín: 22.8. - 2.9.2018 Kč 6 990,-/osoba
ubytování v apartmánech 250m od moře, možnost dokoupení polopenze za Kč 3 700,-/osoba

Blíží se oslavy čarodějnic

Připomínáme
Sobota 28/4 odpoledne - dětské čarodějnice u Floriána od 14 hodin
Pondělí 30/4 podvečer  Čarodějnice u hasičů v B České Třebové v Chorinově ulici
Pondělí 30/4 podvečer od 17 hodin Čarodějnice v Přívratu za obchodem


 
Nové reprodukční centrum v Němčicích 

Zemědělské družstvo ve Sloupnici nedaleko Litomyšle v pátek slavnostně otevřelo nové reprodukční centrum v Němčicích, které vyšlo družstvo na 43 milionů korun. V sobotu uspořádalo družstvo při této příležitosti Den otevřených dveří, v rámci kterého se mohli návštěvníci těšit na komentované prohlídky areálu, prezentaci techniky a strojů, včetně projížděk a praktických ukázek, ale také na ochutnávky produktů, které jsou pravidelně oceňovány v různých potravinářských soutěžích. Prohlídky areálu a otevření reprodukčního centra se zúčastnili také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, krajští radní Hana Štěpánová a Václav Kroutil.
„Zemědělské družstvo ve Sloupnici může jít v mnoha ohledech příkladem dalším družstvům nejen v našem kraji. Tento projekt za více jak 40 milionů korun je dalším krokem kupředu a bourá představy mnoha lidí o zemědělském provozu. Doufám, že i podobné projekty pomohou přilákat mladou generaci k zemědělství. Ostatně se o to snažíme také jako kraj, když chceme aplikovat prvky duálního systému také v zemědělském školství,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který pochválil také produkty družstva. „Výrobky sloupnického řeznictví jsou často velmi úspěšné v různých soutěžích a v našem kraji jsou oblíbené i mezi spotřebiteli. Jednoznačně zastávám názor, že české potraviny všeho druhu patří na český stůl,“ dodal hejtman Netolický.
ZD Sloupnice
Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici vzniklo sloučením původních 7 družstev, nejstarší vzniklo v roce 1949. Současný název nese družstvo od března roku 1991. V současnosti družstvo hospodaří na cca 3000 ha zemědělské půdy, z toho je 2 560 ha orné půdy a 440 ha trvalých travních porostů, ve 14 katastrálních územích a nadmořské výšce od 330 do 550 metrů nad mořem
Rostlinná výroba
Nejvýznamnějšími plodinami jsou potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, triticale, řepka olejná, z okopanin cukrovka a brambory. Významný podíl výměry je určen krmným plodinám pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice. Hlavními krmnými plodinami jsou silážní kukuřice a jetel červený.
Živočišná výroba
Živočišná výroba je významným producentem mléka, na 3 mléčných farmách chováme 950 ks krav černostrakatého holštýnského skotu. Ve výkrmu prasat ročně družstvo vyrobí 500 tun prasat, ve výkrmu kuřat 250 tun brojlerů. Do živočišné výroby patří i 20 vlastních včelstev chovaných s ohledem na tradici.
Bioplynová stanice
V roce 2011 jsme v areálu mléčné farmy v Němčicích vybudovali a uvedli do provozu bioplynovou stanici o výkonu 1 MW.
Řeznictví Sloupnice s. r.o.
Řeznictví Sloupnice s.r.o. je dceřiná společnost, jejíž činnost dobře navazuje na rozvinutou živočišnou výrobu zemědělského družstva. Činnost řeznictví se zaměřuje na provoz jatek, výrobu masných výrobků, distribuci a provoz 8 podnikových prodejen.
 
 
Pardubický kraj s novým programem podpory sociálních služeb

V letošním roce Pardubický kraj podpoří sociální služby ze svého rozpočtu nejen na samotný provoz, ale také na obnovu hmotného či nehmotného majetku. Na tuto podporu vypsal novou výzvu v rámci programu materiálního zabezpečení sociálních služeb.
„Zájem o tento program nás přesvědčil o smysluplnosti této podpory, protože sociální služby na obnovu majetku nemají možnost využívat ostatní dotační prostředky“, řekl Pavel Šotola, radní pro oblast sociální péče a neziskového sektoru. „Celkem 23 žádostí na celkový požadavek 3,4 milionu korun sice nemohlo být pokryto v celé výši, ale podpořili jsme všechny organizace ve výši celkem 2,8 milionu korun,“ dodal Pavel Šotola.
Největší zájem byl o podporu na nákup automobilů pro terénní služby, jako je například pečovatelská služba, osobní asistence, služby pro ohrožené rodiny. Ale kraj také obdržel žádosti na zlepšení zázemí pro zaměstnance i uživatele služby, na bezbariérový přístup, na zakoupení pomůcek pro smyslovou stimulaci osob s PAS.
„Rádi bychom v této podpoře pokračovali i v dalších letech. Vnímáme tento program jako potřebný a dosud chybějící pro oblast sociálních služeb,“ uvedl Pavel Šotola.
Kraj podpoří spolkovou činnost hendikepovaných

Na svém posledním jednání Rada Pardubického kraje schválila finanční podporu handicapovaných. Jedná se o individuální dotaci z rozpočtu kraje na podporu spolkové činnosti zájmových organizací osob se zdravotním postižením.
Letos jsme vyčlenili částku přes 218 tisíc korun pro ty organizace, které nečerpají dotace jako poskytovatelé sociálních služeb nebo z dalších dotačních programů kraje. Jedná se o pobočky Svazu diabetiků, společnost ROSKA, Svaz tělesně postižených, Svaz postižených civilizačními chorobami, Klub běchtěreviků a společnost Parkinson. Jednotlivé příspěvky se odvíjejí podle počtu členů s trvalým pobytem v Pardubickém kraji,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračoval: „Uvědomuje si velký podpůrný význam, které tyto organizace mají pro osoby se zdravotním postižením a věříme, že jim alespoň částečně pomůžeme v jejich činnosti.“

 
Festival „Život je jen náhoda“ roztleskal Tylům dům v Poličce

Festival „Život je jen náhoda“ se konal tento týden v Tylově domě v Poličce již potřinácté. Přehlídku vystoupení uživatelů sociálních služeb a organizací pro osoby se zdravotním postižením pořádá Domov na zámku Bystré společně s Kulturním domem Polička.
„Je radost vidět, jak se uživatelé sociálních služeb Pardubického kraje dokáží radovat a žít kulturou,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péče a neziskový sektor, pod jehož patronací se festival koná. Atmosféra v sále byla i letos úžasná. V publiku byli i studenti Střední odborné školy a odborného učiliště v Poličce, kteří dokázali hlasitým potleskem ocenit vystupující - osoby se zdravotním postižením. Prožívali jejich vystoupení společně s nimi a fandili jim. „Oceňuji také nelehkou práci pracovníků sociálních služeb, kteří úžasné programy se svými uživateli nazkoušeli,“ dodal Pavel Šotola.
V nabitém programu byla vystoupení jak taneční, hudební, tak i dramatická. Společně s vystupujícími si mohli diváci zazpívat filmové melodie či české populární písně, rozhýbali se při tanečních vystoupeních nebo zavzpomínali na své dětství při sledování úryvku z Krkonošských pohádek.
Přítomna byla dramaturgie slavnostního oceňování Duhové křídlo, která si vybírala vystoupení do programu ve svitavské Fabrice letos v září, kde budou předána ocenění pracovníkům, organizacím i dobrovolníkům, kteří působí v sociální oblasti.