Českotřebovský deník 129/2018 (30/4)
Varšavské metro využije posunovací lokomotivu z CZ LOKO

Dopravní společnost Metro Warszawskie, provozující metro v polském hlavním městě, do svého vozového parku zařadí českou posunovací dieselelektrickou lokomotivu EffiShunter 300 z produkce holdingu CZ LOKO. Ten je vyrábí ve svém jihlavském závodě
Zakázku jsme získali v mezinárodním tendru, který dopravce vypsal loni v listopadu. Podle uzavřené smlouvy vozidlo dodáme do první poloviny příštího roku, kdy začne i zkušební provoz,“ uvedl Jaroslav Plhák, obchodní a marketingový ředitel CZ LOKO.  Lokomotiva EffiShunter 300 je nejmenší z portfolia drážních vozidel CZ LOKO. Je určena především pro lehký posun osobních i nákladních vozů ve stanicích, vlečkách a terminálech, ale uplatní se i na speciálních drahách jako je právě metro. Pro ně je lehce upravená například použitím jiného typu spřáhla a instalací protipožárního systému. „Jinak je technické provedení stejné jako u dodávky lokomotiv pro České dráhy,“ dodal ředitel.
Varšavské metro ji bude využívat v depu u stanice Kabaty pro technologickou obsluhu mezi halami pro údržbu souprav. Zároveň bude sloužit jako záloha pro případ, že by došlo k výpadku elektřiny a vozy metra by uvázly v tunelu.
V Česku EffiShuntery 300 využívá i národní dopravce ČD, který si objednal 12 kusů pro staniční posun a seřazování souprav osobních vlaků. Další provozuje společnost Výzkumný Ústav Železniční ve svém Zkušebním centru Velim.
Metro Warszawskie v současnosti provozuje tři typy souprav metra – modernizované 81-71 ruské výroby, nově vyrobené Alstom Metropolis a Siemens Inspiro. Od roku 2007 má k dispozici i lokomotivu CZ LOKO 797.8.
Krajská podpora pomůže českotřebovským dobrákům ke dvěma novým dopravním automobilům

Podpora Pardubického kraje pro dobrovolné hasiče v regionu v letošním roce v rámci několika dotačních programů dosahuje hranice 22 milionů korun. Kromě drobnějšího technického vybavení mohou obce žádat o dotace na rekonstrukci či stavbu požárních zbrojnic, nákup cisternových stříkaček nebo dopravních automobilů. Poslední zmíněná možnost se v letošním roce týká také České Třebové. Jednotky ve Skuhrově a Parníku získají od Pardubického kraje každá částku 300 tisíc korun jako příspěvek k dotačnímu titulu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.
„Finance pro jednotky dobrovolných hasičů na obcích se snažíme každoročně navyšovat, a to nejen v rámci několika krajských dotačních titulů, ale také jako příspěvek k dotaci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na rekonstrukci a výstavbu požárních zbrojnic či nákup dopravních automobilů. To je také případ dvou jednotek v České Třebové, konkrétně Skuhrov a Parník. K částce 450 tisíc korun, kterou poskytne stát, přidáme jako kraj 300 tisíc korun pro každou z jednotek na pořízení dopravního automobilu, který je nedílnou součástí činnosti každé jednotky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Díky této podpoře, která je nejvyšší v historii kraje, získávají obce velké množství prostředků, které posunou techniku hasičů opět o kus výše. Jsem rád, že se nám postupně podařilo dostat vybavení dobrovolných hasičů na takovou úroveň, že již obce postupně přestávají žádat o příspěvek na repasované automobily, ale postupně se posouváme více do hloubky na výstroj a výzbroj, což samozřejmě obecním rozpočtům výrazně ulehčí,“ řekl hejtman Netolický s tím, že kraj v letošním roce v rámci státního dotačního titulu podpoří celkem 31 obcí částkou 11,7 milionu korun.
Hejtman také připomněl speciální krajský dotační titul, který slouží jako podpora hasičům, obcím a dalším složkám, které pořádají různé akce jako požární soutěže, vzdělávací a výchovné aktivity či různé výroční akce. „Celý systém přerozdělování prostředků na různé nejen hasičské akce se nám podařilo zpřehlednit, protože do minulého roku chodily jednotlivé žádosti průběžně a bylo velmi obtížné porovnat jejich parametry. Celková částka, kterou v letošním roce ve dvou kolech rozdělujeme, činí jeden milion korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
 
Důstojnější podmínky pro pacienty na interně v Ústí nad Orlicí

Interna v Orlickoústecké nemocnici se dočká vylepšení, které přinese větší komfort především pacientům, kteří v současné době musí často nedůstojně čekat na lůžku na chodbách či na hlavní recepci. Zadání k okamžité nápravě současného stavu dal vedení Nemocnice Pardubického kraje na základě své pondělní návštěvy nemocnice hejtman Martin Netolický.
„Nedovedu si představit, že by i nadále pacienti v naší nemocnici čekali v rámci interního oddělení na lůžku na chodbách nebo v hlavní recepci, kde se pohybují ostatní pacienti a návštěvníci nemocnice. Nejsou to důstojné podmínky odpovídající zdravotnictví 21. století. Relativně drobné investiční prostředky nám pomohu posunout poskytování zdravotní péče výrazně dál do podoby, která by měla být naprostým standardem,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Vedení nemocnice připraví potřebné prostory do pondělí 7. května. Vzhledem k minimálním nákladům a úpravám je tento termín realistický a pevně věřím, že pacienti tuto změnu ocení,“ dodal hejtman Netolický. "Chceme poskytovat nejen kvalitní a moderní zdravotní služby, ale zároveň nabízet péči v důstojném prostředí. Mělo by být co nejpřívětivější pro pacienty i pro jejich blízké. Určitě se budeme snažit ve spolupráci s Pardubickým krajem o zlepšení komfortu pro nemocné na interním oddělení Orlickoústecké nemocnice, ale i na dalších pracovištích naší společnosti," uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.
 
Poprvé vykvetlo Eibentalské jablko z Banátu

Přikládám fotku z přívratské zahrady Pavla Kováře. jJe na ní první a zatím jediný květ naroubované unikátní jabloně z české vesnice rumunského Banátu. jde o zatím nepopsanou odrůdu vzniklou patrně selekcí z přirozeného vysemenění (plody s výbornou barvou, vůní a chutí).
Pro potěšení poslal Pavel Kovář a já se snažím o společnou radost podělit i  na webových stránkách Českotřebovského  deníku
 

 
Bazény v ústeckém aquaparku budou mít nerezové dno, přibudou další atrakce

Rekonstrukce za zhruba třicet milionů korun vyřeší dosavadní každoroční problémy např. velkými úniky vody netěsnícím dnem. Dopouštění vody z vrtů mělo za následek studenou vodu. Realizuje se velký investiční projekt městské společnosti Tepvos, která ho provozuje, peníze tedy nejdou přímo z městského rozpočtu. Rozsah stavebních prací zahrnuje zabudování nerezových van ve všech bazénech aquaparku, včetně brodítek, a instalaci nových vodních atrakcí v jednotlivých bazénech. Návštěvníci se mohou těšit na chrliče, trubková masážní lehátka, trubkovou lavici a perličku, lanový most s lekníny, šplhací síť s basketbalovým košem, vodní stěnu a dva houpací zálivy v hlavním rekreačním bazénu.  Součástí areálu je i v roce 2016 otevřené víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem na míčové hry, dále nízká horolezecká stěna - boulder a venkovní posilovna s posilovacími stroji. Nabídku sportovních aktivit doplňuje minigolf.
Investice pomůže snížit provozní náklady, proto se společnosti Tepvos vyplatí.. Městské koupaliště bylo přebudováno na aquapark před osmnácti lety. Závady se však začaly objevovat krátce po jeho otevření, bylo to každoroční trápení..
 
Ústí nad Orlicí sigletracky na Andrláku budovat nebude
Ústečtí zastupitelé před pár dny rozhodovali, zda se město zapojí se svou žádostí do další výzvy o dotaci v rámci Singletrack Glacensis III. Výsledek z diskuze a hlasování je asi takový, který pro Orlický deník vystihl Jiří Holubář:  "
Existuje spousta smysluplnějších věcí, které by měly a mohly být financovány a nebo spolufinancovány z rozpočtu města. Bohužel vyhlášené dotace se tak nějak míjí s potřebami města. Například DDM, sociální oblast, infrastruktura, životní prostředí… Měli bychom směřovat finanční prostředky města tam, kde jsou potřeba, a ne tam, kde jsou dotační možnosti
. Vynaložené náklady by byly nemalé a město má jiné priority. Existuje spousta smysluplnějších věcí, které by měly a mohly být financovány a nebo spolufinancovány z rozpočtu města. Bohužel vyhlášené dotace se tak nějak míjí s potřebami města. Například DDM, sociální oblast, infrastruktura, životní prostředí… Měli bychom směřovat finanční prostředky města tam, kde jsou potřeba, a ne tam, kde jsou dotační možnosti. Pokud chce město podporovat cyklistiku a zdravější životní styl, je smysluplnější věnovat finance na zlepšení podmínek pro rozvoj cyklodopravy přímo ve městě." Mezi důvody odmítnutí  bylo i to, že v předkládané verzi byly nebyl předložen návrh na kruhovou trasu, návrh zahrnoval  pouze dva sjezdy vysoké obtížnosti a byl málo atraktivní pro široké využití.
Opera plus končí

Důvodem je protest proti seškrtanému grantu od ministerstva a zdůvodnění těchto restrikcí. Neradi oznamujeme, že jsme se na protest proti letošní drasticky seškrtané ministerské dotaci našeho projektu a zdůvodnění těchto škrtů, stejně jako i na protest proti rozhodnutí ministra kultury nevyhovět našemu odvolání rozhodli činnost portálu Opera Plus po devíti letech ukončit...

Opera Plus je v nejlepší kondici za celou dobu své existence, což ostatně dokládají odborné posudky autorit světa klasické hudby a opery, ale i tance, stejně jako i nejedno ocenění, které stránky Opera Plus získaly.   loni měl například oproti Harmonii (tištěné i webové verzi) dvojnásobný počet normostran, oproti Hudebním rozhledům (tisk i web) trojnásobný. Ještě výraznější je rozdíl v počtu čtenářů.... To vše jsme dokázali během devíti let za výrazně nerovných existenčních podmínek trhu hudebních periodik, na něž jsme naráželi od samého začátku – první čtyři roky dokonce bez jakéhokoli grantu a poté jen se zlomkem či nejvýše poloviční dotací ve srovnání s tím, co dostávala jiná oborová periodika.  V situaci, kdy loni dotace ministerstva kultury na jednu rukopisnou stranu textu činila u Harmonie 394 Kč, u Hudebních rozhledů 321 Kč, avšak u Opery Plus jen 140 Kč, jsme pro letošek požádali s podrobným zdůvodněním o alespoň částečné narovnání zdeformovaného konkurenčního prostředí. Reakcí k našemu velkému překvapení bylo konstatování ministerské grantové komise pro oblast klasické hudby, že „není možné akceptovat tak výrazné meziroční navýšení příspěvku, což se promítlo do bodového hodnocení“, následované drastickým snížením letošního grantu oproti předchozím letům o více než polovinu (!), tedy dokonce už jen na pouhou čtvrtinu toho, co na jednu normostranu textu pro letošek dostala konkurence.....  S žádostí o přehodnocení tohoto rozhodnutí jsme se podle zásad dotačního řízení proto obrátili na ministra kultury Ilju Šmída. Na většinu jednoznačných argumentů ani neodpověděl. (Opera plus - redakce)
Poznámka. S neúspěchy v grantovém řízení se vyrovnává i Českotřebovský zpravodaj, žádost o už tak nepatrnou dotaci je krácena na polovinu. Po důvodech nepátrám a Českotřebovský zpravodaj proto končit nebude. Není zde proto, aby vydělával, ale aby informoval v oblastech, kde městem financovaná média nestačí nebo nemohou  stačit, aby působil také mimo město v okolním regionu a je tu také pro českotřebovské rodáky. Naopak, každá nepřízeň osudu naopak člověk posiluje. Chtěl bych ovšem vidět, jak by pokračovaly např. aktivity bohatě podporované ve vyhlášených grantových programech třeba i statisícovými částkami, kdyby bez zdůvodnění dostali v grantovém řízení dotaci poloviční, než žádali. On by si celý současný systém grantových programů vyžadoval proměnu. To už současná rada města dělat nebude..  (mm)
 
Lékaři i další odborníci se setkali k tématu dětské paliativní péče

Pardubice – Již druhý ročník regionální konference na téma dětské paliativní péče se konal v minulých dnech na Krajském úřadu Pardubického kraje. Akce se konala pod záštitou radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra a Mariana Šenkeříka, primáře dětského a novorozeneckého oddělení Pardubické nemocnice.
Jsou životní situace, kdy se pomoc hledá velmi těžko. Na téma paliativní péče by se nemělo zapomínat, protože pomoc nevyléčitelně nemocným předpokládá úplně jiné přístupy a nároky, než jaké očekáváme od běžné zdravotní péče, což v případě dětí platí dvojnásob. Proto velmi oceňuji, že konference k dětské paliativní péči se již stává tradicí a o tomto tématu se mluví na regionální úrovni,“ uvedl radní Ladislav Valtr.
Na konferenci se setkali odborníci z řad lékařů, zdravotní sestry i další zájemci z řad veřejnosti. Zazněly zde přednášky o dětské domácí paliativní péči ve východních Čechách, o práci zdravotní sestry v tomto oboru nebo o rané péči. Vystoupila také psycholožka paliativního týmu a účastníci vyslechli i vystoupení sociálního pracovníka v dětské paliativní péči.
Konferenci organizovala společnost Energeia, která poskytuje péči dětem od narození do 19 let s život ohrožujícím a život limitujícím onemocněním a jejich rodinám v domácím prostředí. Péče zahrnuje oblast zdravotní, psychosociální i spirituální.
 
Spolek Hurá na výlet spustil 1. dubna přihlašování na výlety

Prvního dubna 2018 bylo spuštěno přihlašování na výlety uzpůsobené potřebám seniorů ze všech krajů působnosti spolku Hurá na Výlet!. Celkem bylo vyhlášeno 21 výletů. Senioři se mohou těšit například na výlet na Velehrad, do Žďáru nad Sázavou či Častolovic. Velice oblíbenými destinacemi je Neratov a Opočno. Tyto výlety byly obsazeny nejdříve. Zájemci o výlety se mohou hlásit vždy v pondělí od 9 hod do 15 hod, a to buď telefonicky či osobně v kanceláři spolku. Více informací o výletech naleznete na našich webových stránkách www.huranavylet.info.
Dne 28.3.2018 bylo slavnostně otevřeno Hurá centrum pro seniory (v Chrudimi, Školní náměstí 11). Akce proběhla za velice hezkého počasí v Rajském dvoře, sídle spolku Hurá na Výlet!. Vizí Hurá centra je vytvářet prostor pro pořádání vzdělávacích, informačních a cestovatelských přednášek pro seniory a realizaci dalších aktivit dle přání a potřeb seniorů. Hurá centrum za měsíc svého fungování navštívilo již přes 100 seniorů. Velký zájem mají senioři především o trénink paměti, který vede dobrovolnice z řad seniorů. Proběhla zde například cestovatelská přednáška o Anglii, přednáška o zdravé výživě, vzpomínkové promítání fotek z výletů a nyní se těšíme na Hurá kulturní akci.
Všech lidí, kteří podporují činnost spolku, si velice vážíme.  Myslím, že spolek přišel s úžasným nápadem, který jeho členové dokázali dotáhnout do konce. Není to cestovní kancelář zaměřená na starší klientelu, ale svým způsobem služba, na kterou si musí sehnat sponzory, dotace, granty….A sympatická je i skutečnost, že jsou to vesměs velmi mladí lidé, kteří pořádají akce pro generaci svých babiček a dědečků. Proto mají i naši podporu,“ řekl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.
Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014 a od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností. Výlety respektují možnosti, omezení a specifické potřeby těchto osob. Proto jsou koncipovány jako jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné a přitom zajímavé. Jsou zajišťovány se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem a s živým hudebním doprovodem. Vše organizuje kolektiv mladých lidí, a to způsobem a za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP.
Každý senior či osoba se ZTP za výlet zaplatí symbolickou částkou 100 Kč. Skutečné průměrné náklady na osobu jsou cca 800 Kč / výlet. Zbylé náklady hradí spolek a prostředky vyhledává z veřejných i firemních zdrojů, grantů a nadací.
Motivem pro činnost spolku je snaha o zlepšení kvality života osob starších 65 let a osob ZTP. Jedním z dalších motivů pro vznik spolku Hurá na Výlet bylo i zjištění značné míry zneužívání seniorů na předváděcích akcích. Patronkou spolku se proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné praktiky obchodníků.