Protagonisté třetího festivalového koncertu:

Pavel Svoboda, varhany
Vladimír Rejlek - trubka
Jaroslav Svěcený, housle
Otakar Brousek ml. recitace

V programu byla zařazena díla Marca Antoina Charpentera, Georga Friedricha Händela, Johana Sebastiana Bacha, Roberta Schumana, Pavla Josefa Vejvanovského, Antonia Vivaldiho, střídaly se skladby pro varhany, housle a varhany, pro trubku a varhany Vynikající akustiku kostela sv. Jakuba si posluchači skutečně měli možnost vychutnat. Úspěch koncertu byl založen jednak na vynikajících sólistech, jednak na dobrém výběru přednesených skladeb. Překvapením pro posluchače byl výkon východočeského varhaníka Pavla Svobody, který se specializuje na dílo J. S. Bacha a a pro českotřebovský chrámový koncert vybral skutečně to co posluchače zaujalo. Škoda, že nebyl třeba loni na podzimním Mezinárodním varhanním festivalu, kde byl proti jiným létům počet vystupujících varhaníků menší než obvykle. Poněkud  větším problémem byly možná recitační vstupy Otakara Brouska (bez mikrofonu), v předních řadách byly pro poslech jiné podmínky než v zadních lavicích.  Také třetí festivalový koncert měl dobrou návštěvu.