Důchodci v Brně
Nádherný, sluneční a jarní den 19.4. 2018 využili třebovští Senioři k návštěvě Brna. Hlavním cílem byla návštěva Villy Tugendhat a kostnice. První cesta vedla hned po příjezdu do Brna k vile. Umístění v mírně svažitém terénu skýtá překrásný pohled na panorama Brna. Samotná vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových je nadčasová, ve funkcionalistickém stylu a postavená v letech 1929-1930 za pouhých 18 měsíců architektem  Ludwigem Miesem van der Rohe. Jako jediná památka moderní architektury v České republice je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.  Architekt zde vymyslel spoustu fíglů, od důmyslného vytápění až po stahování velkých okenních ploch, před kterými byla umístěna křesla a pohled na panorama Brna předčí v mnohém televizní programy, neustále přerušované reklamou. Rodina Tugendhatů žila ve vile  pouze 8 roků do roku 1938, kdy před hrozbou druhé světové války emigrovali.
Po prohlídce, která trvala hodinu a půl,  jsme se prošli přilehlou zahradou. Dobu oběda jsme využili k vlastnímu občerstvení na náměstí Svobody.  Odpoledne nás čekala prohlídka kostela sv. Jakuba a Kostnice u sv. Jakuba. Unikátní prostory byly objeveny při průzkumu podzemí v roce 2001. Počet pohřbených se odhaduje na více než 50 tisíc. Jsou zde pochovány oběti středověkých morových a cholerových ran, válečných událostí z doby třicetileté války a švédského obléhání. Počtem kosterních ostatků je Kostnice u sv. Jakuba druhá největší v Evropě hned po pařížských katakombách.  Po prohlídce nás čekal  návrat domů. Někteří se cestou k nádraží nezapomněli podívat na Brněnského draka a pak nás čekal už jen vlak a příjemná cesta občas rušená nepříjemnými dvoumetrovými protihlukovými stěnami a tak se „velmi těšíme“ na ty naše pětimetrové, které město rozdělí na dvě části. Cestující z oken vlaku z města nic neuvidí a ti co u železnice bydlí, budou mít sice o něco méně hluku, ale pohled do zdi jim na veselé mysli moc nepřidá. Domů jsme přijeli příjemně znaveni, teplota se v Brně vyšplhala na 25 stupňů, takže jsme vklouzli přímo do léta. 
Výlet se seniorům velmi vydařil a již se těší na ty další. VV + MK